kanovaren op 't Wad

wadkanovaren.nl

Register

De links verwijzen naar de plaatsen in de artikelen waar het onderwerp wordt behandeld.

A
Achtergrondpeiling: navigatie in de kano op het Wad - achtergrondpeiling
Achtervaarder: groepsgedrag tijdens het zeekanoŽn
Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW):Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee
Afstanden: navigatie in de kano op het Wad - afstanden meten op de kaart
Alarmeringen: Tabel telefoon en marifoon voor alarmeringen en meldingen
Ameland: Overzicht vaarroutes - Ameland, fotogalerij
Artikel 20 gebieden: natuur op het Wad, art20gebieden
B
Beheerunit Waddenzee: Beheerunits op het Wad
Bergeenden: natuur op het Wad
Beroepsvaart: rechten en plichten van de kanoŽr - voorrang
Binnenvaartpolitiereglement: rechten en plichten van de kanoŽr, BPR (pdf)
Blauwe Balg: natuur op het Wad
Boeien: navigatie in de kano op het Wad
Boeicodes: navigatie in de kano op het Wad - boeicodes
Bontbekplevieren: natuur op het Wad
Borkum: Overzicht vaarroutes - Eemshaven, Borkum, fotogalerij
Boschplaat: natuur op het Wad
Boschwad: natuur op het Wad
BPR: rechten en plichten van de kanoŽr, BPR (pdf)
Brakzand: natuur op het Wad
Breezand: natuur op het Wad
Brekergolven: het dynamische Wad , Wanneer kun je op zee brekers verwachten? (pdf)
Bultje: natuur op het Wad
C
Camping Binnendijken: Overzicht vaarroutes - Schiermonnikoog, boerderijcamping Binnendijken
Camping Cnossen: Overzicht vaarroutes - Terschelling camping Cnossen
Camping Cockdorp, (Texel): overzicht vaarroutes - Texel / camping Cockdorp
Camping De Lange Paal: Overzicht vaarroutes - De Lange Paal
Camping Duinoord: Overzicht vaarroutes - Ameland, camping Duinoord
Camping Kogerstrand, (Texel): overzicht vaarroutes - Texel / Camping Kogerstrand
Camping Roosdunen: Overzicht vaarroutes - Ameland, camping Roosdunen
Camping Seedune Schier: Overzicht vaarroutes - Schiermonnikoog, camping Seedune
Camping Stortemelk: Overzicht vaarroutes - Stortemelk
Camping 't Wantij: Overzicht vaarroutes - Terschelling camping 't Wantij
Camping Tussenwadenstrand: Overzicht vaarroutes - Ameland, camping Tussenwadenstrand
CategoriŽn zeevaardigheid: vereiste vaardigheden
Cockdorp, camping (Texel): overzicht vaarroutes - Texel / camping Cockdorp
Convenant Vaarrecreatie Waddenzee (AVW):Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee
D
Deining: het dynamische Wad
Delfzijl: overzicht mogelijke kanotochten - Delfzijl, overzicht startplaatsen - Delfzijl, Overzicht vaarroutes - Delfzijl
Dellewal: natuur op het Wad
Den Helder: overzicht startplaatsen - Den Helder, overzicht mogelijke kanotochten - Huisduinen
Deense Wad: getijdentabellen Duitse en Deense wad
Digitale zeekaarten: navigatie in de kano op het Wad
Ditzum: Overzicht vaarroutes - Dollard/ Termunterzijl, Ditzum
Dollard: Overzicht vaarroutes - Dollard
Drieteenstrandlopers: natuur op het Wad
Drift: navigatie in de kano op het Wad
Duitse Wad: rechten en plichten van de kanoŽr - Duitse Wad, intro Duitse wad , kanoŽn op het Duitse Wad, stroomatlassen Duitse wad, getijdentabellen Duitse en Deense wad, natuur op het Wad
Dynamische zonering: natuur op het Wad, art20gebieden, rechten en plichten van de kanoŽr, Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee, de Wadden als natura2000gebied
E
Eb en vloed: het Wad , het dynamische Wad , getijdentabel, tabel getijverschillen
Eemshaven: overzicht mogelijke kanotochten - Eemshaven, overzicht startplaatsen - Eemshaven, Overzicht vaarroutes - Eemshaven
Eemsmond, scheepvaartreglement: rechten en plichten van de kanoŽr - Scheepvaartreglement Eemsmond
Een-zevende regel: navigatie in de kano op het Wad - zeekaarten
Een-twaalfde regel: navigatie in de kano op het Wad - stroomatlassen
Eidereenden: natuur op het Wad
Engelsmanplaat: Overzicht vaarroutes - 't Rif, Engelsmanplaat, fotogalerij, natuur op het Wad
Erecode Waddenzee: Erecode Gebruik van het Wad
F
Fotogalerij: fotogalerij
Friesche wad: natuur op het Wad
G
Gemaal Roptazijl: overzicht mogelijke kanotochten - Roptazijl, overzicht startplaatsen - Roptazijl
Getij: het Wad , het dynamische Wad
Getijgegevens: navigatie in de kano op het Wad - getij, getijdentabel , getijdentabel Duitse en Deense wad
Getijtabellen: getijdentabel, getijdentabel Duitse en Deense wad, navigatie in de kano op het Wad
Getijtabellen Duiste Wad: getijdentabel Duitse en Deense wad Gevaren: veiligheid tijdens het zeekanoŽn
Gevoelstemperatuur: Tabel gevoelstemperatuur
GKV: Kanoverenigingen
Glazenburg, Bert: Kanoverenigingen
Golven: het dynamische Wad - golven, Wanneer kun je op zee brekers verwachten? (pdf)
GPS: hulpmiddelen, navigatie in de kano op het Wad
Greetsiel: Overzicht vaarroutes - Eemshaven, Greetsiel, fotogalerij
Griend: Overzicht vaarroutes - Griend, natuur op het Wad

Grijze zeehond: natuur op het Wad
Groepsgedrag: groepsgedrag tijdens het zeekanoŽn, veiligheid tijdens het zeekanoŽn
Groningerbalg: natuur op het Wad
H
Handboek Marifonie: Uittreksel Handboek Marifonie voor kanoŽrs in het Waddengebied (pdf)
Harlingen: overzicht mogelijke kanotochten - Harlingen, overzicht startplaatsen - Harlingen
Het Bultje: natuur op het Wad
Het Oerd: natuur op het Wad
Hiezel: natuur op het Wad
Hoge Wier: natuur op het Wad
Holwerd: overzicht mogelijke kanotochten - Holwerd, overzicht startplaatsen - Holwerd
Holwerderbalg: natuur op het Wad
Hondpaap: Overzicht vaarroutes - Delfzijl, Hondpaap, fotogalerij
Hoog en laagwater: het Wad , het dynamische Wad , getijdentabel, tabel getijverschillen
Hoogwatervluchtplaatsen: Hoogwatervluchtplaatsen, natuur op het Wad
Horloge, navigatie met N, Z, W en O bepalen met een horloge
Horsbornzand: natuur op het Wad
Huisduinen: overzicht mogelijke kanotochten, overzicht startplaatsen - Huisduinen
HVP's: HVP's en rustplaatsen zeehonden I
Informatie Internet: Overzicht informatie over zeekanoŽn op internet
J
Jachthaven Schier: Overzicht vaarroutes - Schiermonnikoog, jachthaven
Jacobs Ruggen: natuur op het Wad
Jetjes Zand: natuur op het Wad
K
Kaartdiepte: navigatie in de kano op het Wad - kaartdiepte
Kaartplotter: navigatie in de kano op het Wad - kruispeilingen en kaartplotter, Ontwerp van een transparante plotter
Kanoet: natuur op het Wad
Kanotechniek: , kanotechniek (pdf 19Mb!)
Kanotochten: Overzicht mogelijke kanotochten op het Wad, Overzicht vaarroutes
Kanoroutes Duitse wad: kanoŽn op het Duitse Wad
Kanoverenigingen: Kanoverenigingen actief op het Wad
Kanovereniging GKV: Kanoverenigingen
Kanovereniging Winsum: Kanoverenigingen - KV Winsum
Kanovereniging Onder de WaddenKanoverenigingen - KV Onder de Wadden
Kluten: natuur op het Wad
Koffieboonenplaat: natuur op het Wad
Kogerstrand, camping(Texel): overzicht vaarroutes - Texel / Camping Kogerstrand
Kompas: navigatie in de kano op het Wad
Kruispeiling: navigatie in de kano op het Wad - kruispeilingen
Kustwacht: navigatie in de kano op het Wad - verkeersposten, , Tabel telefoon en marifoon voor alarmeringen en meldingen
KV Onder de WaddenKanoverenigingen - KV Onder de Wadden
KVW: Kanoverenigingen - Kanovereniging Winsum
Kwelder Schier: Overzicht vaarroutes - Schiermonnikoog, kwelder, fotogalerij
L
Laagwatertijden: het Wad , het dynamische Wad , getijdentabel, tabel getijverschillen
Lat: navigatie in de kano op het Wad - kaartdiepte
Lauwersoog: overzicht mogelijke kanotochten - Lauwersoog, overzicht startplaatsen - Lauwersoog, fotogalerij
Lepelaars: natuur op het Wad
Literatuur: literatuur
LLWS: navigatie in de kano op het Wad - kaartdiepte
M
Maanopkomst en maanondergang: Tabel maanopgang en maanondergang 2010
Marifoon: hulpmiddelen, Tabel Weerberichten via internet telefoon en marifoon, Tabel telefoon en marifoon voor alarmeringen en meldingen, Tabel internationale spellingsalfabet en spreken via de marifoon, Uittreksel Handboek Marifonie voor kanoŽrs in het Waddengebied (pdf)
Materiaal: materiaal en uitrusting, veiligheid tijdens het zeekanoŽn
Mist: veiligheid tijdens het zeekanoŽn
Mobieltje: hulpmiddelen
Mosselgaatje: natuur op het Wad
Motorschip: rechten en plichten van de kanoŽr - voorrang
N
Natura2000 gebied: natuur op het Wad
Natuur op het wad: natuur op het Wad
Natuurbescherming: natuur op het Wad
Navigatie: navigatie in de kano op het Wad
Navigatie met een horloge N, Z, W en O bepalen met een horloge
Nes: Overzicht vaarroutes - Ameland Nes
Nieuwe Statenzijl: overzicht mogelijke kanotochten - Nieuwe Statenzijl, overzicht startplaatsen - Nieuwe Statenzijl, fotogalerij
Nieuwsbrieven: nieuwsbrieven Wadkanovaren.nl NKB: Vereiste vaardigheden
Noorderhaaks: overzicht vaarroutes - Noorderhaaks / Razende Bol, natuur op het Wad

Noordpolderzijl: overzicht mogelijke kanotochten - Noordpolderzijl, overzicht startplaatsen - Noordpolderzijl, fotogalerij
O
Oerd: natuur op het Wad
Onder de WaddenKanoverenigingen - KV Onder de Wadden
Onweer: veiligheid tijdens het zeekanoŽn
Oostvlieland: Overzicht vaarroutes - Oostvlieland
Oude Schild (Texel): overzicht vaarroutes - Texel / Oude Schild, fotogalerij
Organisatie: organisatie van een zeetocht, groepsgedrag tijdens een zeekanotocht
Oerd, het: Overzicht vaarroutes - Ameland Het Oerd
P
Passeren: rechten en plichten van de kanoŽr
Peddelkeuze: Welke peddel is voor mij de beste? (pdf)
Peddelslag: De peddeldslag in 18 onderdelen nader belicht (pdf)
Peiling: navigatie in de kano op het Wad - peilingen
Planning: Planning van een kanotocht op het Wad, hulpmiddelen
Poepegat: natuur op het Wad
Plotter: hulpmiddelen
Posthuiswad: natuur op het Wad
Prikken: navigatie in de kano op het Wad
Punt van Reide: natuur op het Wad
Q
QuickTide: navigatie in de kano op het Wad - QuickTide, Planning van een kanotocht op het Wad
R
Razende Bol: overzicht vaarroutes - Noorderhaaks / Razende Bol, natuur op het Wad

Rechten: veiligheid tijdens het zeekanoŽn, rechten en plichten van de kanoŽr, Rechten en plichten van de kanoŽr op het Wad (pdf)
Reddingsoefeningen: vereiste vaardigheden
Reductievlak: navigatie in de kano op het Wad - kaartdiepte
Reiderplaat: natuur op het Wad
Richel: natuur op het Wad
Rif, Engelsmanplaat: Overzicht vaarroutes - 't Rif, Engelsmanplaat, fotogalerij, natuur op het Wad
Roptazijl: overzicht mogelijke kanotochten - Roptazijl, overzicht startplaatsen - Roptazijl
Rosse gruto: natuur op het Wad
Rottumeroog: Overzicht vaarroutes - Simonszand, Rottummerplaat, Rottummeroog, fotogalerij, natuur op het Wad
Rottumerplaat: Overzicht vaarroutes - Simonszand, Rottummerplaat, Rottummeroog, natuur op het Wad
S
Scheepvaart: het Wad - scheepvaart, veiligheid tijdens het zeekanoŽn
Scheepvaartreglement Eemsmond: rechten en plichten van de kanoŽr - Scheepvaartreglement Eemsmond
Schier: Overzicht vaarroutes - Schiermonnikoog, kwelder, fotogalerij, natuur op het Wad
Schildersron: natuur op het Wad
Scholeksters: natuur op het Wad
Simonszand: Overzicht vaarroutes - Simonszand, Rottummerplaat, Rottummeroog, fotogalerij, natuur op het Wad
Slecht zicht: rechten en plichten van de kanoŽr - slecht zicht
Slepen: slepen en gesleept worden (pdf)
Slufter(Texel): overzicht vaarroutes - Texel / Slufter
Sluizen: rechten en plichten van de kanoŽr - voorrang
Spellingsalfabet: Tabel internationale spellingsalfabet en spreken via de marifoon
Spot: hulpmiddelen
Startplaatsen: Overzicht mogelijke kanotochten op het Wad, Bijzonderheden per startpunt voor tochten op de Waddenzee
Statenzijl, zie Nieuwe Statenzijl
Sterns: natuur op het Wad
Stokken: navigatie in de kano op het Wad
Stroomatlas: hulpmiddelen, navigatie in de kano op het Wad
Stroomatlas Duitse wad: Stroomatlas Duitse Wad
Stroomatlas Halligen: Stroomatlas Duitse Halligen
Stuurtechniek: Diversen - Kanostuurtechniek, kanotechniek (pdf 19Mb!)
T
Temperatuur: veiligheid tijdens het zeekanoŽn
Terschelling: Overzicht vaarroutes - Terschelling, fotogalerij
Termunterzijl: overzicht mogelijke kanotochten - Termunterzijl, overzicht startplaatsen - Termunterzijl, Overzicht vaarroutes - Termunterzijl, Dollard, fotogalerij
Texel: overzicht vaarroutes - Texel, fotogalerij
Tijdverschillen hoogwater: tabel getijverschillen
Tochtleider: organisatie van een zeetocht
Tochtplanning: Planning van een kanotocht op het Wad, hulpmiddelen
Tochtvoorbereiding: voorbereiding voor een tocht, organisatie van een zeetocht
Transparante plotter: hulpmiddelen
t Rif, Engelsmanplaat: Overzicht vaarroutes - 't Rif, Engelsmanplaat, fotogalerij, natuur op het Wad
Tsjolle: Kanoverenigingen
U
Uitrusting: materiaal en uitrusting
V
Vaardigheden: vereiste vaardigheden
Vaarregels: rechten en plichten van de kanoŽr - vaarregels
Vaarroutes: Overzicht mogelijke kanotochten op het Wad, Overzicht vaarroutes
Vaartijden: Overzicht van de gunstigste vaaruren voor tochten op het Wad
Vaarwegen: rechten en plichten van de kanoŽr - vaarwegen
Veerhaven Schier: Overzicht vaarroutes - Schiermonnikoog, veerhaven
Veiligheid: veiligheid tijdens het zeekanoŽn
Verboden gebieden: rechten en plichten van de kanoŽr - verboden gebieden
Verkeerspost: navigatie in de kano op het Wad - verkeersposten
Vertrekplaatsen: Overzicht mogelijke kanotochten op het Wad, Bijzonderheden per startpunt voor tochten op de Waddenzee
Vierhuizen: overzicht mogelijke kanotochten - Vierhuizen, overzicht startplaatsen - Vierhuizen, fotogalerij
Vingegat: natuur op het Wad
Vlakte van Kerken: natuur op het Wad
Vliehors: Overzicht vaarroutes - Vliehors
Vlieland: Overzicht vaarroutes - Vlieland, fotogalerij
Voorbereiding: voorbereiding voor een tocht, organisatie van een zeetocht
Voorrang: rechten en plichten van de kanoŽr - voorrang
Voorvaarder: groepsgedrag tijdens het zeekanoŽn
Vrijheidplaat: natuur op het Wad
W
Waddenzee: het Wad , het dynamische Wad
Waterdata: weerberichten via telefoon, internet en marifoon
Waterhoogte: navigatie in de kano op het Wad
Weer: Het weer op het Wad, Tabel gevoelstemperatuur, tabel windsterkte
Weersverwachting: het Wad - het weer, Het weer op het Wad, weerberichten, Hoe betrouwbaar is de windverwachting van de diverse weersites (pdf), veiligheid tijdens het zeekanoŽn
Weersites: Het weer op het Wad, weerberichten via telefoon, internet en marifoon, Hoe betrouwbaar is de windverwachting van de diverse weersites (pdf)
Weerwijzer: Het weervoorspellen op gond van wind, luchtdruk en wolkpatronen (pdf)
West-Terschelling: Overzicht vaarroutes - West Terschelling
Wind: tabel windsterkte: Hoe betrouwbaar zijn de windverwachtingen van de verschillende weersites
Winsum: Kanoverenigingen - KV Winsum
Wirdumer Klap: Kanoverenigingen
Witlicht wit rondschijnend licht (pdf)
Wulpen: natuur op het Wad
X
Y
Z
Zeegaten: Overzicht vaarroutes , het dynamische Wad - deining en brekergolven
Zeehonden: natuur op het Wad
Zeekaarten: navigatie in de kano op het Wad - zeekaarten, hulpmiddelen
Zeevaardigheid: vereiste vaardigheden
Zeilschip: rechten en plichten van de kanoŽr - voorrang
Zicht: veiligheid tijdens het zeekanoŽn, rechten en plichten van de kanoŽr - slecht zicht
Zijwaartse verplaatsing: navigatie in de kano op het Wad
ZKG: Kanoverenigingen - Zeekanogroep GKV
Zonsopkomst, zonsondergang: Tabel zonsopgang en zonsondergang
Zuidoost Lauwers: Overzicht vaarroutes - Simonszand, Rottummerplaat, Rottummeroog