wadkanovaren.nl

Kanoverenigingen

laatst bijgewerkt: 14 sept 2012

Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.

Als je onbekend bent met de Waddenzee als kanovaargebied is het verstandig om voor je eerste tochten te kijken of je aansluiting kunt vinden bij een tocht van de noordelijke kanoverenigingen of van de NKB, de TKBN of Peddelpraat.

Daarnaast bestaat Ė tegen betaling -† de mogelijkheid om onder begeleiding van een commerciŽle kano-instructeur een tocht op het Wad te bespreken. Voor Groningen ken ik alleen in Wirdum ďKanocentrum WirdumerklapĒ van Klaas Hofman (http://www.wirdumerklap.nl/), die behalve tochten op het Wad ook een kanoschool heeft. In voor- en najaar wordt een zeekanokamp in Portugal gehouden.

In Lauwersoog zit ďde TsjolleĒ van Bert Glazenburg, Schildhoek 2, 9976 VW Lauwersoog, tel: +31 (0) 519 349299, e-mail: bglazenburg@wxs.nl,  website: http://www.detsjolle.nl waar je tochten onder zijn begeleiding kunt bespreken.

 

In Noord Nederland zijn verschillende kanoverenigingen die ook zeekanotochten organiseren. In Groningen zijn dat de GKV in de stad Groningen, de kanovereniging Winsum en in Friesland de kanovereniging Onder de Wadden in Franeker. Voor zover ik weet zitten ook bij de andere verenigingen wel zeekanoŽrs, maar bestaat daar geen volwaardige zeekano-afdeling. De onderstaande informatie is grotendeels van de website van de betreffende vereniging gehaald.

 

Groninger Kano Vereniging GKV

De GKV (Groninger Kano Vereniging) telt rond de tweehonderdvijftig leden en biedt een breed scala van activiteiten aan, op vlak-, groot- en wildwater, op zee, in de instructie- en polovijver en in het zwembad. De GKV heeft een modern verenigingsgebouw met kleedkamers en douches, kantine en dakterras. In de tuin kan worden gekampeerd.

gkvHet verenigingsgebouw ligt aan de 'stille kant' van het Paterswoldsemeer, iets ten zuiden van Groningen en ten westen van Haren. Vanuit dit gebouw heeft de vereniging een slootverbinding met het meer en tevens via het lopende diep met het NoordWillemskanaal (en van daaruit met heel Nederland).
Er worden vele tochten en cursussen georganiseerd. Een greep uit de activiteiten die jaarlijks door de GKV worden georganiseerd: (meerdaagse) tochten op vlakwater, op groot water, op zee en in wildwatergebieden, kanopolotoernooien in binnen- en buitenland, dia-avonden, cursussen en trainingen. Sinds najaar 2004 beschikt de GKV over een prachtige instructie- en polovijver, waarin behalve polotraining ook cursussen over o.a. kanotechniek en eskimoteren gegeven kunnen worden.
De GKV beschikt over een vloot van zo'n vijftig boten: vlakwaterkano's, zeekano's, wildwaterkano's, polokano's en open Canadezen, elke soort in diverse types. Deze boten staan ter beschikking van leden die geen eigen boot bezitten. Wie zelf een boot heeft, kan die opslaan in de loods van de GKV. De vereniging bezit twee botenwagens, waarmee de boten kunnen worden vervoerd voor tochten of polotoernooien.
Maandelijks (juli/aug. gecombineerd) geeft de GKV het clubblad Boegbeeld uit, waarin tochten en andere activiteiten worden aangekondigd, tochtverslagen staan, allerlei artikelen worden geplaatst en tal van andere kanozaken de revue passeren. Er is een papieren en een digitale versie.
Adresgegevens: Hoornsedijk 4, Haren, Postbus 939, 9700 AX Groningen tel 050-5270030, website: www.groningenkv.nl, e-mail: info@groningenk.nl

 

De zeekanogroep (zkg) van de GKV

De GKV kent verschillende disciplines, waaronder het zeekanoŽn. Het lidmaatschap staat alleen open voor leden van de GKV en is gratis. De zkg telt ruim 60 leden, die op grond van ervaring en vaardigheden ingedeeld zijn in een van de vier groepen (zie vaardigheden). Nieuwe onervaren leden worden eerst toegelaten als aspirantleden. Pas nadat ze aan reddingsoefeningen en aan een IJsselmeertocht hebben deelgenomen, kunnen ze worden toegelaten tot de beginnersgroep voor de B-tochten op het Wad (na acceptatie door de tochtleiders). Nieuwe leden die al ervaring met zeekanoŽn hebben, kunnen eventueel direct in groep C of D ingedeeld, weer na instemming van de tochtleiders.

De zkg stelt drie maal per jaar een vaarprogramma op: van maart Ė juli, juli - oktober en van november - maart. In de winterperiode worden eens in de drie weken alleen zoetwatertochten georganiseerd, gedurende de overige maanden is er elke 14 dagen een zoutwatertocht; in het algemeen op de Waddenzee.

De tochten worden geleid door ervaren tochtleiders van de zeekanogroep. De groepsindeling is bepalend of je met een tocht mee kunt. De zeekanogroep leidt zelf tochtleiders op, waarbij aspiranttochtleiders onder leiding van een tochtleider tochten voorbereiden en leiden om zo ervaring op te doen. De tochtleiders bepalen gezamenlijk wanneer een aspiranttochtleider tochtleider kan worden.

Naast de tochten organiseert de zkg diverse andere activiteiten:

Elke dinsdagavond wordt er een trainingsrondje gevaren op het Paterwoldsemeer om conditie op te doen en te onderhouden. In april is er een weekend met op zaterdag reddingsoefeningen op het Paterswoldsemeer en zondag aansluitend een tocht op het IJsselmeer. Dit weekend dient ook om te zien of nieuwe leden kunnen worden toegelaten tot de tochten op het Wad. In juni/juli wordt eens in de zoveel jaar een zeekanoweekend georganiseerd dat ook open staat voor niet-leden van de GKV. Op de zaterdagavonden van de weekends met reddingsoefeningen wordt meestal voorafgaand aan een lezing over een specifiek onderwerp voor nieuwe en aspirantleden een introductie gegeven over kanoís, kleding, peddels en ander materiaal.

Andere activiteiten zijn navigatie (theorie en oefeningen op het Paterswoldsemeer), sleepoefeningen, kanotechniekcursus, brandingvaren, kentercursus, een tochtplanavond en avonden met lezingen en cursussen (over bijv. veiligheid, marifoongebruik, gebruik van zeekaarten, tochtvoorbereiding, ehbo, zeestromingen, proefondervindelijk vergelijken van verschillende merken en typen boten en peddels, e.d.) en een dia/foto/filmavond. Sommige activiteiten vinden elk jaar plaats, andere wanneer er voldoende interesse voor is.

winsumKanovereniging Winsum KVW

De vereniging telt ca 50 leden. Het clubgebouw ligt rechtstreeks aan het Winsumerdiep.
De vereniging beschikt over een eigen loods met kantine en sanitaire voorzieningen, waaronder ook een douche, aan de Schouwerzijlsterweg 9 te Winsum. Hier worden zowel privť- als verenigingsboten gestald.

Van april tot in oktober is er op de dinsdag vanaf 19:00 uur een vaste avond. De echte bikkels gaan de hele winter door met varen, zolang het ijs op de vaart hen niet tegen houdt. Dit is meestal eens per 14 dagen op de zaterdagochtend.

De KVW organiseert ieder voorjaar een beginnerscursus waar iedereen die de zwemkunst eigen is aan mee mag doen. Deze cursus valt meestal deels in april en deels in de maand mei. Zij bestaat uit vijf vaaravonden, waaronder tenminste ťťn avond in het zwembad te Winsum, om vertrouwd te raken met het omslaan van de kano, het goed uit de boot komen en een juist en veilig gebruik van spatzeil. Buiten het zomerseizoen wordt er in de winter o.a. ook een 5-daagse zwembadcursus gegeven. Hier worden dan voornamelijk bijzondere technieken getraind, ter voorkomen van het omslaan, maar ook voor het goed en veilig uit kunnen voeren van reddingen op groot open water. Ook wordt er in de winterperiode vaak tijd gevonden voor een navigatiecursus voor zeevaarders.
adresgegevens: Schouwerzijlsterweg 9 Winsum, secretaris@kanoverwinsum.nl, www.kanoverwinsum.nl/

onderdewadden

De kanovereniging "Onder de Wadden"

De vereniging telt meer dan 100 leden.

De evenementencommissie organiseert de jaarlijkse kano-evenementen. Dat betreft het organiseren van dagtochten, kanokampeerweekenden en een kanoweektocht, de "Friesland Gigant". Ook het brandingvaren op de Noordzee, het nachtvaren en het zeekanovaren worden zo mogelijk op de kalender gezet. De buitenactiviteiten worden voornamelijk gehouden in de maanden april t/m oktober.

De vereniging heeft twee trailers, waardoor het mogelijk is ongeveer 20 kano's te vervoeren.

Verder beschikt de vereniging over 10 eigen kano's met toebehoren. Deze kano's kunnen gedurende de verenigingsactiviteiten door de leden worden gehuurd.

Het verenigingsgebouw "De Meerton" staat op het voormalige campingterrein aan de J.Stapertlaan nr.14 te Franeker aan het Van Harinxmakanaal. "De Meerton" beschikt over een opslagruimte voor 120 kano's. Tegen een redelijk tarief kunnen de leden hier hun kano's stallen. Ook is er een instructieruimte + kleedaccommodatie, voor een groot aantal personen.

Verder is er een werkplaats voor het repareren van je kano.

De trainingen worden verzorgd door gediplomeerde instructeurs. Op een vaste avond in de week worden beginners en gevorderden wegwijs gemaakt in het beoefenen van de kanosport.

De training is opgedeeld in de volgende drie niveaus: Beginners, Gevorderden, Zeekanovaarders.

Ter afsluiting van deze trainingen bestaat de mogelijkheid om een kanobrevet te halen voor zowel beginners, gevorderden als zeekanovaarders volgens de normen van de NKB.

Voor de ervaren kanovaarders, die voldoende technieken beheersen, bestaat de mogelijkheid om zich te trainen in het zeekanoŽn.

De zeekanotraining bevat de onderdelen: peddelsteuntechnieken, reddingstechnieken, navigeren, veiligheid, zeetochten, vaarregelement, EHBO en navigatie. Gedurende de winterperiode organiseert de vereniging in de periode januari tot april een kano-instructiecursus in het Franeker zwembad.
adresgegevens: bezoekadres: Johan Staperlaan 14 8801 JT Franeker, postadres v. Voorthuyenweg 46 8802 ZB Franeker, tel.06-38051044 (alleen bereikbaar tijdens trainingen en evenementen) info@onderdewadden.nl, www.onderdewadden.nl/

Is deze pagina via het menu links op het scherm opgeroepen, klik dan deze pagina weg om terug te keren naar de homepagina, ben je via een directe link op deze pagina gekomen, waardoor er links geen menu staat, klik dan hier op home voor menu+homepagina