wadkanovaren.nl

Het Duitse Wad van Borkum t/m Sylt

laatst bijgewerkt: 29 september 2013

Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.

Het Duitse Wad wordt van het Nederlandse Wad gescheiden door de Eems, maar sluit overigens naadloos aan op het Nederlandse Wad. Het meest westelijke eiland Borkum ligt dichter bij de Eemshaven dan bij Emden, Greetsiel of Norddeich.
Het Duitse Wad omvat 7 bewoonde eilanden en een aantal platen en na de Duitse bocht liggen de Halligen, zie onderstaande figuur. Officieel omvat de Duitse bocht het hele Duitse waddengebied tussen Borkum en Sylt, maar veel mensen beschouwen alleen het gebied tussen Wangerooge en de Halligen als de Duitse Bocht.
De Halligen is van origine ondergelopen land en vormt een archipel van grotere en kleinere eilanden.
Het Deense wad bestaat uit slechts de drie eilanden Rømø, Mandø en Fanø. Het streven is om ook van het Deense wad op deze site informatie op te nemen.


In het menu hiernaast kunt u de verschillende onderwerpen oproepen die op deze site worden behandeld. Dit deel van de site bevat informatie over vaarroutes in het Duitse waddengebied, over jachthavens en kampeermogelijkheden, geeft getijden voor een groot aantal plaatsen en stromingskaarten voor het gehele Duitse waddengebied, verdeeld over drie hoofdstukken:
1. In kanoŽn op het Duitse Wad worden voor het totale gebied van Borkum tot aan de Deense grens de vertrekpunten vanaf het vaste land en de aanlandmogelijkheden op de eilanden beschreven en vervolgens worden vrijwel alle mogelijke kanoroutes behandeld.
Een site met beschrijvingen van een groot aantal jachthavens is www.wattsegler.de/toernplanung/hafenfŁhrer.html .
2. Voor gegevens over de getijden kun je terecht op www.bsh.de, maar i.t.t. in Nederland kun je slechts tot 7 dagen vooruit de berekende tijden en diepten voor hoog- en laagwater opvragen voor veel punten langs en op het wad.
Het boekje Gezeitenkalender dat BSH (Bundesamt fŁr Seeschifffahrt und Hydrographie) elk jaar uitgeeft, geeft slechts voor enkele punten langs het Duitse Wad de voorspelde hoog- en laagwatertijdstippen voor het gehele jaar. Daarom zijn voor deze site zelf voorspellingen gemaakt van de tijdstippen van hoog- en laagwater voor het gehele Duitse en Deense Waddengebied gedurende het hele jaar(zie de getijdentabellen op te roepen via het menu).
3. Ook zijn, naar voorbeeld van de Nederlandse stroomatlassen, eigen overzichtelijke stroomatlassen gemaakt aan de hand van de online stroomkaarten die voor een bepaalde dag zijn op te roepen op www.bsh.de voor het westelijke en oostelijke deel van het Duitse Wad, het gebied tussen Wangerooge en de Halligen en voor de Halligen zelf.

Naast de officiële site www.bsh.de van de BSH voor gegevens over getijden e.d., heb ik informatie over mogelijke vaarroutes gevonden op wattenschipper.de, de site van de Duitse wadvaarders. Ook meldingen op de site van de Nederlandse wadvaarders (wadvaarders.nl) en de gegevens van de programmasite Quicktide.nl zijn nuttige informatiebronnen.

klik hier op home voor menu+homepagina