wadkanovaren.nl

KanoŰn op het Duitse en Deense Wad

laatst bijgewerkt: 1 oktober 2013

Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.

Overzicht mogelijke kanotochten op het Duitse wad.
direct naar routes westelijk wad oostelijk wad Weser-Elbe gebied Halligen Deense wad

De kanotochten die op het Duitse wad mogelijk zijn, worden hieronder aan de hand van de vertrekpunten van west naar oost kort omschreven. Natuurlijk zijn er vanaf elke plek ook andere tochten te verzinnen, bijv. naar droogvallende platen, maar die zijn vaak een onderdeel van een hier beschreven tocht. Ook kun je vaak een tocht samenstellen die bestaat uit onderdelen van de beschreven tochten.

Bijzonderheden over vertrek- en aanlandplekken op de eilanden en bijzonderheden onderweg worden hieronder beschreven.

De getijdengegevens zijn gebaseerd op eigen voorspellingen van de hoog/laagwatertijdstippen voor bijna 40 meetpunten op het Duitse wad en zijn verzameld in het hoofdstuk Getijdentabellen Duitse wad.

De geulen in het Duitse wad veranderen sneller van vorm en diepte dan bij het Nederlandse wad, waardoor de actuele loop van de geulen anders kan zijn dan op de kaarten aangegeven. Ik neem aan dat de vorm en dieptes van de geulen voor het Duitse wad, net als het bij het Nederlandse wad maar sporadisch worden gemeten en mede afhankelijk zijn van wat passanten doorgeven. Houd er daarom altijd rekening mee dat de geulen in de praktijk anders kunnen lopen dan op je zeekaart staat aangegeven. Mogelijk geven Google Earth en map.openseamap.org aanvullende informatie over de loop van de geulen op het wad. Als de actuele versie van Google Earth de situatie weer bij hoogwater weergeeft en daardoor geen informatie over de geulen geeft, probeer dan een eerdere versie. De versie 2013 geeft die wel. Op Kaarten Duitse Wad 2013 van het Duitse wad zijn kaarten opgeslagen samengesteld aan de hand van openseamap.

Zelf samengestelde stromingsatlassen van het hele Duitse wad zijn te vinden op stroomkaarten Duitse Wad 2013.

Het Duitse wad kent drie verschillende beschermingszones: Zone I (rustgebieden), Zone II (tussenzone gebieden) en Zeehond- en vogelbeschermingsgebieden waar de navolgende regels gelden:
Zone I (rustzone): Algemeen verboden voor gemotoriseerde waterski's, watermotorfietsen en anderszins gemotoriseerde watersportvoertuigen en luchtkussenvaartuigen. Buiten de vaarwegen mogen de overige vaartuigen (zoals kano's) wel varen van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater maximale snelheid 8 knopen (ca 13 km/uur). Binnen de vaarwegen mogen de overige vaartuigen wel varen zonder tijdsbeperking
Zone II ( tussenzone) verboden voor gemotoriseerde waterski's, watermotorfietsen en anderszins gemotoriseerde watersportvoertuigen en luchtkussenvaartuigen. Binnen en buiten de vaarwegen mogen alle sportvaartuigen varen zonder tijdsbeperking. Maximumsnelheid gemotoriseerde vaartuigen binnen de vaarwegen 16 knopen/uur (28 km/uur) en buiten de vaarwegen 12 knopen/uur (ca 21 km/uur)
Zeehond- en vogelbeschermingsgebieden: Tijdens beschermingstijden (zie zeekaarten) verboden voor alle sportvaartuigen. Daarbuiten toegestaan voor sportvaartuigen met een maximale snelheid 8 knopen/uur (13 km/uur)
Op de zeekaarten worden de verschillende zones weergegeven, maar het is niet altijd even duidelijk waar de zonegrenzen lopen. Gebruik altijd recente zeekaarten voor de exacte grenzen van de zones en voor de meeste actuele weergave van de geulenloop en de plaatsing van boeien en prikken.
Algemeen geldt dat de geulen met tonnen en prikken altijd bevaren mogen worden tot ca 50 m aan weerzijde er van.

Het is gebruikelijk om je bij elke kanotocht per marifoon aan te melden bij de plaatselijke kustwacht. De kanalen van de verkeersposten daarvoor zijn:
Schiermonnikoog (5),voor het hele Duitse wad en Duitse Bocht kanaal 26, Hamburg kanaal 83, Emden Knock Ems Traffic 21, Borkum Emd Traffic 18, Duitse bocht 80, Bremerhaven (Weser) kanalen 2, 4, 5, 7, 21, 22 en 82, Cuxhafen kanaal 71

Overzicht van de mogelijke kanoroutes op het Duitse en Deense wad

Het hele Duitse wad is hier weergegeven op vijf in een apart scherm op te roepen deelkaarten: Het westelijke en het oostelijke wad, het gebied tussen Wangerooge en de Halligen met de mondingen van Weser en Elbe en de Halligen. Het Deense wad wordt op in ÚÚn kaart weergegeven. Op elke kaart staan de beschermingszones zones aangegeven. Geel = zone 1 en oranje = zones die gedurende een bepaalde periode van het jaar of altijd verboden gebied zijn. Met name voor het gebied tussen Wangerooge en de Halligen en voor het Deens wad waren de de grenzen van de beschermingsgebieden niet altijd goed aan te geven op grond van de informatie op de verschillende kaarten en van internet .
De mogelijke kanoroutes zijn op de kaarten met rode lijnen aangegeven. De routes zijn genummerd om zo de mogelijke kanoroutes kort te kunnen beschrijven. De afstand tussen twee gele stippen wordt met gele cijfers aangegeven, zodat de lengte van een vaarroute snel is uit te rekenen. De opgegeven afstanden zijn bij benadering en kunnen groter of kleiner zijn door afsnijdingen of door dat je om droogvallende platen heen moet varen. De mogelijke kanoroutes worden hieronder nader omschreven. Vaak zijn er meer mogelijke vaarroutes van A naar B. Welke route het best gevaren kan worden is vaak afhankelijk van de stroomrichting en het tijdstip van hoogwater.

Bij het samenstellen van de routes is gebruik gemaakt van de informatie op de zeekaarten, ervaringen van kanoŰrs en wadvaarders, internet, Google Earth en de routebeschrijvingen op de site www.wattenschipper.de.

Elke beschrijving heeft de opbouw: het vertrekpunt-eindpunt, de routenummers (zie kaart), de globale afstand in km, de beste vaartijd rond het plaatselijk hoogwater (▒ verschil met hoogwater Helgoland (▒Hl) in minuten, voor getijdentabel Helgoland zie Helgoland getijdentabel), de route met de gunstigste stromingen (opkomend/afgaand) op het traject en eventueel een beschrijving met nadere informatie. Hoewel de afstand tot op ÚÚn decimaal worden gegeven, kan de afstand in de praktijk anders uitvallen, afhankelijk van de exacte vaarroute.

Om zo weinig mogelijk in herhalingen te vallen zijn de bijzonderheden van de vertrekpunten op het vaste land en op de eilanden apart beschreven boven de beschrijvingen van de tochten van en naar deze plekken. De heen- en terugtochten tussen A en B worden direct na elkaar beschreven (indien van toepassing).
De veel voorkomende term Wattfahrwasser wordt in de tekst afgekort tot Wfw.

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom (mail).
Om bij de routebeschrijvingen de kaarten bij de hand te hebben, zijn de vijf deelkaarten per deelgebied in een apart deelscherm op te roepen, zodat je ze steeds bij de hand hebt (pas de grootte van scherm aan aan de grootte van de kaart).

Kies hier van welk waddengebied u de routebeschrijvingen wilt zien:

westelijk wad

oostelijk wad

Weser-Elbe gebied

Halligen

Deense wad

westelijk wad

oostelijk wad

Weser-Elbe gebied

Halligen

Deense wad


Kanoroutes Westelijk Duitse wad


kaart westelijke deel Duitse wad in apart scherm


Tochtbeschrijvingen westelijk Duitse wad:

Je kunt hier kiezen van welke routes je een beschrijving wilt zien:
Tochten van en naar Noordpolderzijl
Tochten van en naar de Eemshaven
Tochten van en naar Borkum
Tochten van en naar Juist
Tochten rond Memmert
Tochten van en naar Greetsiel
Tochten van en naar Norddeich
Tochten van en naar Ne▀mersiel
Tochten van en naar Norderney

Algemene opmerkingen vertrek en aankomstplekken en wantijen

Noordpolderzijl:
Het haventje bij Noordpolderzijl is in april 2012 opnieuw uitgebaggerd en voor zo lang als het duurt goed bevaarbaar ca 4 uur rond hoogwater Noordpolderzijl (= ca 35 minuten later dan HW Lauwersoog). De geul naar de haven en de haven wordt om de zoveel jaren uitgebaggerd, maar slibt steeds weer dicht waardoor de vaartijden steeds beperkter worden. De toegang over de weg naar het haventje is afgesloten met een slagboom maar als je vooraf belt met dhr Schoonveld (06-20615951) zorgt hij dat de slagboom van het slot is als je komt. Je kunt dan met de auto tot op de kade rijden, de kano afladen en de auto terugbrengen naar de gratis parkeerplaats. Naast de parkeerplaats is een grasveld waar je gratis kunt kamperen.

Eemshaven:
Vertrekpunt is het strandje westelijk naast de Eemshaven tegenover de ingang naar de veerboot naar Borkum. Je kunt parkeren in de berm of betaald op het parkeerterrein van de veerdienst naar Borkum. Twee uur voor en na laagwater valt de hoek met het strandje droog en moet je eerst een stuk over een dun laagje slik naar het water lopen. Let bij het vertrek op beroepsscheepvaart uit en naar de haven. Het beste kun je eerst een stuk noordoost varen tot je goed zicht hebt op de havenmond.

Eems/Ems: De vaarroute op de Eems wordt druk bevaren door beroepsvaart en moet loodrecht op de stroomrichting worden overgestoken. De oversteek van de Eems is ca 1,5 km breed en kost 10 - 15 minuten. Een beroepsboot op 5 km afstand, kan in 10-15 minuten bij je zijn. Dus steek - zeker met een groep - alleen over als er geen beroepsvaart in aantocht is. Houd daarbij rekening met het weggezet worden in de stroomrichting. Het wordt niet op prijs gesteld om in de drukke vaargeul met kano's te varen.

Borkum(fotoreportage)
Kamperen op Borkum kan tegen vergoeding op het veld rond het toiletgebouw in de noordoosthoek van de Burkanahafen. De Burkanahafen ligt tussen de veerhaven en de jachthaven in. Melden bij het havengebouwtje naast het toiletgebouw. In de noordoost hoek kun je alleen via de meters hoge steigers aan wal via de stalen trappen. Een touw van enkele meters is nodig om de boot de hoge steiger op te trekken. Bij hoogwater kun je ook onder de steigers aanlanden. Lagere steigers liggen aan de westkade bij de beroepsvaart, maar dan moet je een heel eind omlopen om op het grasveld bij het toiletgebouw te komen. De jachthaven heeft geen voorziening voor kanoŰrs. Boodschappen moet je in het dorp doen.
Het dorp Borkum is een typisch Duits strandkuuroord met hoge hotels langs de brede boulevard - met muziekkoepel - en rieten strandkorven op het strand. Er zijn daar geen speciale voorzieningen voor overnachtingen voor kanoŰrs. Het strand langs de Eems is met strekdammen beschermd tegen de schurende Eemsstroom en de westerstormen. Voor een bezoekje aan het dorp per kano kun je het beste aanlanden op een van de stranddelen aan het begin van de boulevard waar het nog niet vol staat met strandkorven en vol ligt met badgasten of aan het strand in de baai voor het dorp. Leg bij het dorpstrand de boten ver genoeg op het strand als je van plan bent het dorp of het eiland in te trekken om te voorkomen dat de boten door het vrij snel opkomende water kunnen worden weggespoeld. De noordelijke helft van de baai is verboden zeehondengebied. Voor nadere info over Borkum, zie Borkum (nl), resp. Borkum (dl)

Greetsiel
Greetsiel is een pittoresk vissersplaatsje dat 7 km landinwaarts ligt. Bij het wad wordt het binnenwater van/naar Greetsiel van het wad gescheiden door een sluis. Bij hoogwater komen de strekdammen die enige honderden meters het wad insteken (grotendeels) onderwater; kijk daar voor uit! Als je door de sluis wilt varen, kun je eventueel contact opnemen met de sluiswachter (marifoonkanaal 17, tel 0049 - 49262000). Als je wilt overdragen moet je er rekening mee houden dat je enige honderden meters moet lopen en een dijk moet oversteken. Een kanokarretje is dan eigenlijk onontbeerlijk. Het hoogwater valt voor de sluis van Greetsiel ca 10 minuten na HW Memmert. In overleg met de sluiswachter kun je op de grasveldjes voor de sluis ÚÚn nacht kamperen. In het gebouw bij de sluis is sanitair aanwezig.
De kade in Greetsiel zelf is moeilijk per auto bereikbaar omdat het centrum voor een groot deel voetgangersgebied is en je niet van het westelijke deel van het dorp naar het oostelijke deel kunt rijden. Als je Greetsiel als startpunt voor een tocht wilt kiezen, kun je het beste de sluis als vertrekpunt kiezen. Als Greetsiel het eindpunt van een tocht is, kun je het beste pauzeren op het grasveld voor de sluis. Reken voor het de route van/naar het dorp een uur extra vaartijd (exclusief de wachttijd voor/in de sluis). Kijk uit voor de strekdammen voor de sluis van Greetsiel, die bij hoogwater (vrijwel) onder water staat. Voor nadere info over Greetsiel, zie Greetsiel (nl), resp. Greetsiel (dl)

vaargebied tussen Borkum-Juist-Greetsiel
Het hele gebied is zeer veranderlijk en de betonning moet soms wel twee keer per jaar aangepast worden aan de nieuwe loop van de geulen. Op www.wattenschipper.de/actuelles.htm worden actuele veranderingen die doorgegeven door wadvaarders bijgehouden. Zie ook hieronder bij overzicht wantijen.

Juist
Juist heeft in 2011 een nieuwe haven gekregen, maar de ligging van de haven maakt dat deze toch steeds droogvalt ca 1Ż uur rond laagwater. Veiligheidshalve houd je bij je planning een marge van 2 uur rond laagwater aan dat de haven onbevaarbaar is. De bodem van de haven is zeer slikkerig. Als je toch binnen die tijd wilt aankomen of vertrekken van Juist, steek dan met een kanokarretje het duin over naar de noordzee, want het eiland is maar 500 m breed. Als je van zee komt, land dan aan op 53░42'0" 7░0'0" (ca 9,5 km van de westpunt en ca 7 km van de oostpunt). Na overleg met de havenmeester kun je kamperen op de grasveldjes vlak naast het havengebouwtje en gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen (eventueel tegen betaling en als iemand je de code van het slot geeft). Juist is autovrij en heeft een zeer eigen karakter, zie foto's Duitse wadden en Juist

Norddeich
Norddeich is een geschikte startplaats voor tochten naar Juist, Norderney en Baltrum. Ten westen van het havengebied ligt een groot, gedeeltelijk overdekt parkeerterrein (betaald kamperen). Bij de kade in de zuidwest hoek van de haven kun je met de auto bij het water komen en met de kano vertrekken. Houd wel rekening met schepen die daar ook aanmeren. De jachthaven in de noordwesthoek is helaas niet toegankelijk. Kijk uit voor de strekdammen voor de haven van Norddeich, die bij hoogwater (vrijwel) onder water staat.

Norderney
In plaats van bij de jachthaven kun je vrij kamperen op het veld ten oosten naast de jachthaven bij de catamaran- en zeilschool die aan de baai daar ligt. Je kunt dan vrij gebruikmaken van het sanitair in het havengebouw of bij de catamaranschool. De baai valt bij laagwater gedeeltelijk droog. Zie Norderney voor informatie over het eiland. Op fotoreportage Norderney kun je een aantal foto's bekijken.

Baltrum: Je kunt kamperen op het veldje in de oosthoek van de haven nabij het toiletgebouwtje. De havenmeester zit in het gebouwtje van het vliegveldje dat achter de jachthaven ligt. Baltrum is autovrij en 5 km lang en ca 1,5 km breed. Algemene info over www.baltrum.de. Zie o.a. foto's Baltrum.

Passeertijden wantijen westelijk wad

wantij Greetsieler Legde: altijd bevaarbaar
wantij Borkumer Wfw: ca 3 uur rond HW
wantij Juister Balje: ca 3,5 uur rond HW
wantij Juister Wfw: ca 5uur rond HW
wantij Memmert Wfw: altijd bevaarbaar
wantij Norddeicher Wfw: ca 3 uur rond HW
wantij Wagengat: ca 3 uur rond HW
wantij Norderneyer Wfw: ca 4 uur rond HW
wantij Baltrumer Wfw: ca 3 uur rond HW

Tochtbeschrijvingen westelijk Duitse wad:

Je kunt hier kiezen van welke routes je een beschrijving wilt zien:
Tochten van en naar Noordpolderzijl
Tochten van en naar de Eemshaven
Tochten van en naar Borkum
Tochten van en naar Juist
Tochten rond Memmert
Tochten van en naar Greetsiel
Tochten van en naar Norddeich
Tochten van en naar Ne▀mersiel
Tochten van en naar Norderney

Tochten van en naar Noordpolderzijl: HW=HW Eemshaven (-46Hl)

Noordpolderzijl - Borkum dorp onderlangs; 1-3-5a-7 (27 km); 2u v HW - 4u n HW (-46Hl, HW Borkum Ss -62Hl)
Noordpolderzijl - Borkum Burkanahafen onderlangs; 1-3-5b-7-12 (26 km); 2u v HW - 2u n HW (-46Hl, Borkum Fb -52Hl)
Zie opmerking over de Eems, Noordpolderzijl en Borkum.
Route dorp: Noordpolderzijl - wantij Uithuizerwad/Eemswadje (ca 10 km) opkomend tij, wantij - boei A7/A4 - Borkum (ca 17 km) afgaand tij.
Route Burkanahafen: Noordpolderzijl - wantij Uithuizerwad/Eemswadje (ca10 km) opkomend tij , wantij - boei A10 - Burkanahafen (ca 16 km) afgaand tij.
Het haventje van Noordpolderzijl is beperkt rond hoogwater bevaarbaar, zie Noordpolderzijl voor de actuele informatie. Vanaf Noordpolderzijl via de Zuid Oost Lauwers over het wantij (2 u v/n HW) naar het Eemswadje. De route is voorzien van boeien (ZOL - R). Je komt uit tegenover de ondiepte Meeuwenstaart bij boei A9/A6, waar het vrij onrustig kan zijn. Als je naar het dorp wilt, kun je het beste eerst ten westen er van naar het noord varen en tegenover Borkum de Eems oversteken (ca 3 km voorbij boeien A7/A4). De stroomsterkte op de Eems is relatief sterk daarom kun je naar Borkum het beste met afgaand tij varen en als je naar de Bukanahafen wilt, kun je daarom het beste ten zuiden van de Meeuwenstaart de Eems rond de kentering oversteken omdat de stroming dan nihil is en om te voorkomen dat je tegen de stroom in op de Eems moet varen.
Borkum dorp - Noordpolderzijl onderlangs 7-5a-3-1 (27 km); 2u v HW - 2u n HW (-46Hl, Borkum Ss -62Hl)
Borkum Burkanahafen - Noordpolderzijl onderlangs 12-7-5b-3-1 (26 km); 4u v HW - 2u n HW (-46Hl, Borkum Fb -52Hl)
Zie opmerking over de Eems, Noordpolderzijl en Borkum.
Route: Borkum dorp/haven - wantij (ca 17 km) opkomend tij, wantij - Noordpolderzijl (ca 10 km) afgaand tij. Het beste steek je vanaf het dorp direct de Eems over en als je van de Burkanahaven komt, zorg je dat je boven de ondiepte Meeuwenstaart uitkomt ten noorden van boei A9/A6 op route 3. Vandaar ga je de geul van het eemswadje op (route 1) via de Zuid Oost Lauwers over het wantij (3 u v/n HW) naar Noordpolderzijl. De stroomsterkte op de Eems is relatief sterk en kun je vanaf Borkum het beste met opkomend tij naar het zuiden varen. Vanaf de Burkanahaven steek je de Eems over ten zuiden van de ondiepte van Meeuwenstaart. Het haventje van Noordpolderzijl is beperkt rond hoogwater bevaarbaar, zie Noordpolderzijl voor de actuele informatie.

Noordpolderzijl - Borkum dorp bovenlangs 4-5a (25,1/35,4 km); 2u n HW - 6u n HW (-46Hl,Borkum Ss -62Hl)
Noordpolderzijl - Borkum Burkanahafen bovenlangs 4-5a-7 (30,6/38,9 km); 2u v HW - 4u n HW (-46Hl, Borkum Bj -52Hl)
Zie opmerking over de Eems, Noordpolderzijl en Borkum.
Route: Noordpolderzijl - Simonszand/Rottumerplaat afgaand tij (ca 15/10km), Simonszand/Rottummerplaat- Borkum dorp/haven opkomend tij (ca 20/15/24km).
Het haventje van Noordpolderzijl is beperkt rond hoogwater bevaarbaar, zie Noordpolderzijl voor de actuele informatie. De korte route gaat tussen Rottummerplaat en Rottummeroog door, maar dit gebied is verboden tussen 15 mei en 1 september. In die periode is men aangewezen op de route tussen Simonszand en Rottummerplaat of de route onderlangs via de Zuid Oost Lauwers en het Eemswadje, zie boven. Zie ook de route Eemshaven - Borkum hieronder
Borkum dorp - Noordpolderzijl bovenlangs 5-4 (25,1/35,4 km); 3u n HW - HW (-46Hl, Borkum Ss -62Hl)
Borkum Burkanahafen - Noordpolderzijl bovenlangs 7-5-4 (30,6/38,9 km); 3u n HW - HW (-46Hl, Borkum Bj -52Hl)
Zie opmerking over de Eems, Noordpolderzijl en Borkum.
Route: Borkum dorp/haven - Simonszand/Rottummerplaat (ca 20/15/24 km) afgaand tij, Simonszand/Rottummerplaat - Noordpolderzijl (ca 15/10 km) opkomend tij.
Deze tocht is tenzij je een lange pauze op Simonszand inlast, niet met gunstige stroom uitvoerbaar. Je moet met afgaand water naar Rottummerplaat en/of Simonszand varen, maar met opkomend tij naar Noordpolderzijl, waar je pas 2 uur voor hoogwater de haven in kunt varen. De korte route gaat tussen Rottummerplaat en Rottummeroog door, maar dit gebied is verboden tussen 15 mei en 1 september. In die periode is men aangewezen op de route tussen Simonszand en Rottummerplaat of de route onderlangs via het Eemswadje, zie boven. Het Boschwad onder de Rottums is ca 4 uur rond hoogwater bevaarbaar. Het haventje van Noordpolderzijl is beperkt rond hoogwater bevaarbaar, zie Noordpolderzijl voor de actuele informatie.

Tochten van en naar de Eemshaven: HW=HW Eemshaven (-46Hl)

Eemshaven - Borkum dorp ; 2-3-5/6-7 (22,5/27,2 km); HW - 6u n HW (-46Hl, Borkum Ss -62Hl)
Eemshaven - Borkum Burkanahafen, 2-3-7-12/6-12 (23,4/24,9 km); HW - 6u n HW (-46Hl, Borkum Bj -52Hl)
Zie opmerking over de Eems, Eemshaven en Borkum.
Route: afgaand tij, vertrek Eemshaven uiterlijk 3 u n HW, voor de Burkakanhafen gunstigste Route: HW - 3u n HW.
Leg bij het dorpstrand de boten ver genoeg op het strand als je van plan bent het dorp of het eiland in te trekken om te voorkomen dat de boten door het vrij snel opkomende water kunnen worden weggespoeld. De stroomsterkte op de Eems is relatief sterk, daarom kun je naar Borkum het beste met afgaand tij varen. Voor de Burkanahafen ligt een plaat die droogvalt, waardoor je 2 uur rond laagwater de omweg via geul 12 moet maken en niet de hoek kunt afsnijden.
Borkum dorp - Eemshaven; 5-3-2 of 7-6 (22,5/27,2 km); 6u v HW - HW (-46Hl, Borkum Ss -62Hl)
Borkum Burkanahafen - Eemshaven, 12-7-3-2 of 12-6 (23,4/24,9 km); 6u v HW - HW (-46Hl, Borkum Bj -52Hl)
Zie opmerking over de Eems, Eemshaven en Borkum.
Route: opkomend tij, gunstigste vertrek Burkanahafen 3u v HW rechtstreeks zuidwaarts over de plaat
De stroomsterkte op de Eems is relatief sterk daarom kun je vanaf Borkum naar de Eemshaven het beste met opkomend tij varen. Voor de Burkanahafen ligt een plaat die droogvalt, waardoor je 2 uur rond laagwater de omweg via route 12 moet maken.

Eemshaven - Greetsiel sluis 9-14 (20,5 km); 4u v HW - 1u v HW (-46Hl, HW Greetsiel -31Hl)
Zie opmerking over de Eems, Eemshaven en Greetsiel.
Route: opkomend tij
Vanaf de Eemshaven kan de Eems (Doekegat) overgestoken worden van boei O44 (zie opmerkingen hierboven) naar boei O42A en zo verder de boeien volgen in oostelijke richting tot aan boei O8. Vandaar leiden de boeien L2 ľ L8 naar de ingang van de route tussen de lange strekdammen naar de sluis van Greetsiel. Voor de sluis kan gepauzeerd worden op het grasveld voor de sluis en in overleg met de sluiswachter ook gekampeerd voor ÚÚn nacht.
Greetsiel sluis - Eemshaven; 14-9 (20,5 km); HW - 4u n HW (-46Hl, HW Greetsiel -31Hl)
Zie opmerking over de Eems, Eemshaven en Greetsiel hierboven.
Route: afgaand tij
Via de boeien L8 ľ L2 vaar je naar boei O8. De Eems kan overgestoken worden bij boei O42A naar O44 en van daar naar het strandje ten westen van de Eemshaven.

Tochten van en naar Borkum: HW=HW Borkum Ss(=SŘdstrand: -62Hl) of HW Fb (=Fischerbalje: -52Hl)

rondje Borkum klok mee vanaf Burkanahafen of dorp 12-7-8-18a-13 (34,6 km); 4u n HW, 5u v HW - HW, HW- 6u n HW (-52Hl)
Zie opmerking over de Borkum, Eems, Eemshaven en Greetsiel.
Route: Van de Burkanahafen tot aan de noordwesthoek afgaand tij (ca 14km) 4u n HW - 6u n HW(=LW), van noordwesthoek tot aan het wantij Borkumer Wfw(ca 17km) opkomend tij 5u v HW - HW en vanaf het wantij tot Burkanahafen (ca 5 km) afgaand tij HW - 6u n HW(ca 5 km). Als je het stuk noordwesthoek - wantij in ca 4 uur vaart en onderweg 2 uur pauze neemt, kom je rond de kentering aan bij het wantij.
Voor vertrek vanaf bijv. Eemshaven of Greetsiel moet de afstand naar Borkum er nog 2x bij opgeteld worden. De geul tussen de Burkanahafen en de Eems wordt redelijk druk bevaren door veerboten, beroepsvaart en pleziervaart; blijf daarom buiten de vaargeul aan de noordoever. De stroomsterkte in de geul kan aanzienlijk zijn en houd er rekening mee dat je behoorlijk kunt worden weggezet. De noordwesthoek bij het dorp is zeehondengebied, vaar daarom door tot ca 300 m voorbij boei 16 en dan ca 1 km noordwaarts voordat je afbuigt naar het oosten om zo het zeehondengebied te ronden. Deze hoek is berucht om zijn clapotisgolven, dus kijk uit en mijd deze hoek bij onrustige zee. Alternatief is met een kanokarretje de hoek afsnijden over het strand (ca 1 km lopen). De zuidoosthoek (Hornbalje) kan dicht langs het strand gerond worden door het zone I gebied of je vaart iets door en neemt de geul met de boeien F14a - F10a. Het hele stuk tot aan de Bukakanhafen is zone I gebied, dus vaar buiten de hoogwaterperiode langs de prikken. Het wantij Borkummer Wfw is mogelijk niet bevaarbaar ca 1 uur rond laagwater.

rondje Borkum vanaf Burkanahafen klok tegen 13-18a-8-7-12 (34,6 km); 1u n HW - 6u n HW, 6u n HW - HW(-52Hl)
Zie opmerking over de Borkum, Eems, Eemshaven en Greetsiel.
Route: van de Burkanahafen tot aan het wantij Borkumer Wfw (ca 8 km) afgaand tij 1u n HW - 2u n HW . Van wantij tot aan de noordwesthoek (ca 17 km) afgaand tij 2u n HW - 6u n HW (=LW) en vanaf de noordwesthoek tot aan de Bukanahafen (ca 14 km) opkomend tij 6u n HW - HW. Omdat je rond de kentering bij de noordwesthoek moet zijn en daar niet kan pauzeren moet je eventueel pauzeren op het strand bij het dorp om met de kentering de noordwesthoek te ronden.
Het hele gebied tussen de Burkanahafen en de zuidoosthoek (Hornbalje) is zone I gebied en het beste volg je de boeien en prikken tot aan de eerste boeien na het wantij Borkumer Wfw(ca 7 km). Je kunt dan kiezen om de omweg via de boeien F10a - F14a te kiezen of de geul vlak langs het eiland te kiezen (zone I gebied). Volg de route langs het noordzeestrand naar de noordwesthoek tot ca aan positie 53░36'50"/6░37'40" om het zeehondengebied te ronden. Vandaar vaar je naar het zuiden tot boei 16 en verder langs het eiland naar boei 4. Daar sla je de geul naar de Burkanahafen in. Blijf buiten de geul, want die wordt druk bevaren door beroeps-, pleziervaart en veerboten.

Greetsiel sluis - Borkum dorp 14-11-12-7 (27,8 km); 1u n HW - 6u n HW (-62Hl, HW Greetsiel -31Hl)
Greetsiel sluis - Borkum Burkanahafen;14-11-12 (22,9 km); 1u na HW - 6u n HW (-52Hl, HW Greetsiel -31Hl)
Zie opmerking over de Borkum, Eems en Greetsiel.
Route: sluis-Burkakanhafen/dorp afgaand tij, ivm waterdiepte plaat en zone 1 gebied moet je uiterlijk 3u n HW bij Alte Boesgatje zijn.
Vanaf de sluis Greetsiel kun je vanaf boei L5 een koers 277░ varen richting boeien O27 en O28 en vanaf daar een koers 284░tot je ter hoogte van het waarnemingsplatform bent (ca 53░33'00", 6░51'00"). Vanaf daar koers je met 270░ via de geul Alte Boesgatje naar de Burkanahafen. Als je doorvaart naar het dorp blijf dan rechts van de Fisherbaljegeul omdat die druk bevaren wordt door pleziervaart en de veerboten. Vanaf boei F4 vaar je noordwaarts naar het dorp.
Borkum dorp - Greetsiel sluis 7-12-11-14 (27,8 km); 3u v HW - HW (-62Hl, HW Greetsiel -31Hl)
Borkum Burkanahafen - Greetsiel sluis; 12-11-14 (22,9 km); 3u v HW - HW (-52Hl, HW Greetsiel -31Hl)
Zie opmerking over de Borkum, Eems en Greetsiel
Route: opkomend tij, ivm met waterdiepte en zone 1 Randzelgebied 3 uur v/n HW oversteken
Als je vanuit het dorp vertrekt, sla je bij F4 naar het oosten af de Fisherbaljegeul in naar de havens. Blijf buiten de drukbevaren geul varen. Vanaf boei F9 vaar je 90░ door de geul het Alte Boesgatje over de Randzelplaat tot je ter hoogte van het waarnemingsplatform bent (ca 53░33'00", 6░51'00") bent, dan koers 107░ tot aan boeien O27/O28. Vandaar kun je rechtstreeks via boei L5 naar de sluis van Greetsiel varen.

Voor andere tochten van en naar Borkum zie ook bij vertrekpunt Noordpolderzijl, vertrekpunt Eemshaven, tochten van en naar Juist en tochten rond Memmert

Tochten van en naar Juist HW=HW Juisthaven (-30Hl)

Borkum dorp - Juist haven buitenom; 8-17-(25)-21/8-17-19-20-26 (36,5/36,9 km); 5u n HW - HW (-30Hl, HW Borkum Ss -62Hl)
Borkum Burkanahafen - Juist haven buitenom; 7-8-17-(25)-21/7-8-17-19-20-26 (44/44,4 km); 4u n HW - HW (-30Hl, Borkum Fb -52Hl)
Zie opmerking over Borkum en Juist
Route: Burkakanhafen/dorp-noordwest hoek (ca 14/5km): afgaand tij, noordwest hoek - Juist haven (ca 32/30km of ca 23/21km) opgaand tij.
De geul tussen de Burkanahafen en de Eems wordt redelijk druk bevaren door veerboten, beroepsvaart en pleziervaart; blijf daarom buiten de vaargeul aan de noordoever. De stroomsterkte in de geul kan aanzienlijk zijn en houd er rekening mee dat je behoorlijk kunt worden weggezet. De noordwesthoek bij het dorp is zeehondengebied, vaar daarom door tot ca 300 m voorbij boei 16 en dan ca 1 km noordwaarts voordat je afbuigt naar het oosten om zo het zeehondengebied te ronden. Deze hoek is berucht om zijn clapotisgolven, dus kijk uit en mijd deze hoek bij onrustige zee. Alternatief is met een kanokarretje de hoek afsnijden over het strand (ca 1 km lopen). De route is met ca 6 km te verkorten door route 25 over te slaan en de doorsteek te maken vlak boven Kachelot Plate of tussen Kachelot Plate en Memmert door het zone 1 gebied (3u v/n HW toegankelijk) of de route 20-26 te volgen vanaf boei O14 naar M4 en via de prikken over Nordland. De doorsteek naar Juister Balje (route 26) is 2 uur rond laagwater niet bevaarbaar, je moet dus plannen binnen 4 uur rond HW Memmert het stuk over Nordland gedaan te hebben. Vanaf de Burkanahafen ligt de route naar Juist binnendoor meer voor de hand, gezien de afstand, zie onder.
Juist haven - Borkum dorp buitenom; 21-(25)-17-8/26-20-19-17-8 (36,5/36,9 km); HW - 7u n HW (-30Hl, Borkum Ss -62Hl)
Juist haven - Borkum Burkanahafen buitenom; 21-(25)-17-8/26-20-19-17-8 (44/44,4 km); HW - 8u n HW (-30Hl, Borkum Fb -52Hl)
Zie opmerking over Borkum en Juist
Route: Juist haven- noordwest hoek Borkum (ca 32km) afgaand tij, noordwest hoek Borkum - dorp/Burkanahafen (ca 5/14 km) opkomend tij. Vanuit de haven zijn er drie routes naar Borkum, via route 21-(25)-17-.., route 26-20-17-.. of route 26-20-13. Voor de laatste route zie hieronder. Er is ook nog een alternatief tussen Kachelot Plate en Memmert door. Naar de Burkakanhafen ligt de route binnendoor, gezien de afstand, meer voor de hand, zie onder.
Als je met afnemend tij vlak na HW bent vertrokken kun je van route 21 doorsteken vlak boven Kachelot Plate naar route 17 en de omweg van route 25 overslaan. Volg de route langs het noordzeestrand van Borkum naar de noordwesthoek tot ca aan positie 53░36'50"/6░37'40" om het zeehondengebied te ronden. Deze hoek is berucht om zijn clapotisgolven, dus kijk uit en mijd deze hoek bij onrustige zee. Alternatief is met een kanokarretje de hoek afsnijden over het strand (ca 1 km lopen). De geul tussen de Burkanahafen en de Eems wordt redelijk druk bevaren door veerboten, beroepsvaart en pleziervaart; blijf daarom buiten de vaargeul aan de noordoever als je doorvaart naar de Burkanahafen. De stroomsterkte in de geul kan aanzienlijk zijn en houd er rekening mee dat je behoorlijk kunt worden weggezet.

Borkum dorp - Juist haven binnendoor; 7-12-13-16-20-26 (34,7 km); 2u v HW - 4u n HW (-30Hl, Borkum Ss -62Hl)
Borkum Burkanahafen - Juist haven binnendoor; 13-16-20-26 (29,8 km); 1u v HW - 4u n HW (-30Hl, Borkum Fb -52Hl)
Zie opmerking over Borkum en Juist
Route: dorp/Burkanahafen - wantij Borkumer Wfw (ca 16/10 km) opkomend tij, wantij-Juist haven (ca 18 km) afgaand tij
Als je vanuit het dorp vertrekt, sla je bij F4 naar het oosten af de Fisherbaljegeul in naar de havens. De geul tussen de Burkanahafen en de Eems wordt redelijk druk bevaren door veerboten, beroepsvaart en pleziervaart; blijf daarom buiten de vaargeul en houd met name rekening met de aankomende en vertrekkende veerboten. Het hele gebied tussen de Burkanahafen en de zuidoosthoek (Hornbalje) is zone I gebied en het beste volg je de boeien en prikken tot aan de eerste boeien na het wantij Borkumer Wfw(ca 7 km) F10-F14, vervolgens volg je in de geul Memmertbalje (route 20) de boeien M4-M6A/NL2 en sla dan linksaf om over de plaat Nordland langs de prikken door te steken naar de Justerbaljegeul (route 26). Daar volg je langs de prikken route 21 tot je bij boei Oc(2)9s afslaat naar het noorden de haven in. De doorsteek naar Juister Balje (route 26) is 2 uur rond laagwater niet bevaarbaar, je moet dus plannen binnen 4 uur rond HW Memmert het stuk over Nordland gedaan te hebben.
Juist haven - Borkum dorp binnendoor; 26-20-16-13-12-7 (34,7 km); HW - 6u n HW (-30Hl, Borkum Ss -62Hl)
Juist haven - Borkum Burkanahafen binnendoor; 26-20-16-13 (29,8 km); HW - 6u n HW (-30Hl, Borkum Bj -52Hl)
Zie opmerking over Borkum en Juist
Route: Juist haven - boei F14A (ca 15 km) afgaand tij (mee), F14A - Wantij Borkumer Wfw (ca 4km) afgaand tij (tegen), Wantij - Burkanahafen/dorp (ca 10/16 km) afgaand tij (mee).
Vanuit de haven pal zuidwaarts tot boei Oc(2)9s, vervolgens ca 1 km westwaarts door de geul Juister Balje tot je weer de prikken volgend zuidwaarts over de plaat Nordland vaart naar boei NL8 (route 26) en via de geul Memmertbalje langs de boeien M6A/NL2 naar het westen tot boei F14A (route 20). De doorsteek naar Juister Balje (route 26) is 2 uur rond laagwater niet bevaarbaar, je moet dus plannen binnen 4 uur rond HW Memmert het stuk over Nordland gedaan te hebben. Vandaar volg je de prikken over het wantij (route 16) en de Borkumer Wfw naar de Burkanahafen en eventueel via de Fisherbalje (route 12) en de Eems door naar het dorp (route 7). De geul tussen de Burkanahafen en de Eems wordt redelijk druk bevaren door veerboten, beroepsvaart en pleziervaart; blijf daarom buiten de vaargeul en houd met name rekening met de aankomende en vertrekkende veerboten.

Borkum dorp - Juist strand (buitenom); 8-17-25-27 (33,2 km); 4u n HW - LW - HW (-30Hl, Borkum Ss -62Hl)
Zie opmerking over Borkum en Juist
Route: Borkum dorp - noordwestpunt (ca 5 km) afgaand tij, noordwestpunt - Juist strand (ca 30 km) opkomend tij.
De noordwesthoek bij het dorp is zeehondengebied, vaar daarom door tot ca 300 m voorbij boei 16 en dan ca 1 km noordwaarts voordat je afbuigt naar het oosten om zo het zeehondengebied te ronden. Deze hoek is berucht om zijn clapotisgolven, dus kijk uit en mijd deze hoek bij onrustige zee. Alternatief is met een kanokarretje de hoek afsnijden over het strand (ca 1 km lopen). Houd bij het oversteken van de Osterems ten oosten van Borkum rekening met het weggezet worden naar het zuidoosten door de stroming. Boven de Kachelot Plate en de westhoek van Juist is kans op brekers. Het punt om aan te landen op het strand ligt op 53░42'0" 7░0'0", ca 9,5 km van de westpunt.
Juist strand - Borkum dorp (buitenom); 27-25-17-8 (33,2 km); HW - LW - 7u n HW (-30Hl, Borkum Ss -62Hl)
Zie opmerking over Borkum en Juist
Route: Juist strand- noordwest hoek Borkum (ca 28 km) afgaand tij, noordwest hoek - dorp (ca 5km) opkomend tij.
Boven de Kachelot Plate en de westhoek van Juist is kans op brekers. Houd bij het oversteken van de Osterems ten oosten van Borkum rekening met het weggezet worden naar het noordwesten door de stroming. Volg de route langs het noordzeestrand naar de noordwesthoek tot ca aan positie 53░36'50"/6░37'40" om het zeehondengebied te ronden. Vandaar vaar je naar het zuiden tot boei 16. De noordwest hoek is berucht om zijn clapotisgolven, dus kijk uit en mijd deze hoek bij onrustige zee. Alternatief is met een kanokarretje de hoek afsnijden over het strand (ca 1 km lopen).

Borkum Burkanahafen - Juist strand (binnendoor); 13-18b-25-27(35,5 km); 2u v HW - LW - HW (-30Hl, Borkum Bj -52Hl)
Zie opmerking over Borkum en Juist
Het hele gebied tussen de Burkanahafen en de zuidoosthoek (Hornbalje) is zone I gebied en het beste volg je de boeien en prikken tot aan de eerste boeien na het wantij Borkumer Wfw(ca 7 km) F10-F14, vervolgens steek je de Osteremsgeul over naar de geul ten westen van Kachelot Plate (begin route 25). Houd bij het oversteken van de Osterems rekening met het weggezet worden naar het noordwesten door de stroming. Boven de Kachelot Plate en de westhoek van Juist is kans op brekers. Het punt om aan te landen op het strand ligt op 53░42'0" 7░0'0", ca 9,5 km van de westpunt.
Juist strand - Borkum Burkanahafen (binnendoor); 27-25-18b-13 (37,5 km); 1u v HW - 4u n HW (-30Hl, Borkum Bj -62Hl)
Zie opmerking over de Juist en Borkum.
Route: Juist strand - boei O12/O14 (ca 20km) afgaand tij (mee), boei O12/O14 - wantij Borkumer Wfw (ca 7 km) afgaand tij (tegen), wantij - Burkanahafen (ca 10 km) afgaand tij (mee) Boven de Kachelot Plate en de westhoek van Juist is kans op brekers. Houd bij het oversteken van de Osterems naar boei F14A (route 18b) rekening met het weggezet worden naar het zuidoosten door de stroming. Het Borkumer Wfw is ca 1 uur rond laagwater niet bevaarbaar, daarom is het verstandig iets voor hoogwater van het dorpstrand te vertrekken zodat je voldoende tijd hebt om de ca 27 km via route 27-25-18b-13 naar het wantij Borkumer Wfw te varen en eventueel even te pauzeren op de zuidoostpunt van Borkum. Het hele gebied tussen de zuidoosthoek van Borkum (Hornbalje) en de Burkanahafen is zone I gebied en het beste volg je de boeien en prikken.

Voor andere tochten van en naar Juist zie ook bij tochten van en naar Greetsiel en Norddeich en tochten rond Memmert.

Tochten rond Memmert HW=HW Memmert (-41Hl)

Rondje Memmert vanuit Borkum Burkanahafen; 13-16-20-26-21-25-19-16-13(60 km); 6u v HW - 6u n HW (-41Hl, Borkum Bj -52Hl)
Zie opmerking over Borkum.
Route: Burkanahafen - wantij Borkumer Wfw (ca 10 km) opkomend tij (mee), wantij - Osterems (ca 5km) opkomend tij (tegen), Osterems- oostpunt Memmert (ca 18km) opkomend tij (mee), oostpunt Memmert - Osterems (ca 17km) afgaand tij (mee), Osterems - wantij Borkumer Wfw (ca 5km) afgaand tij (tegen), wantij - Burkana hafen (ca 10km) afgaand tij (mee)
Deze monstertocht is praktisch niet uitvoerbaar vanwege de afstand en de wisselende tijrichtingen. Alternatief is de route over zee waar meer pauzemogelijkheden zijn en de stroming altijd mee is te kiezen, zie onder. De doorsteek naar Juister Balje (route 26) is 2 uur rond laagwater niet bevaarbaar, je moet dus plannen binnen 4 uur rond HW Memmert het stuk over Nordland gedaan te hebben. Boven de Kachelot Plate en de westhoek van Juist is kans op brekers. Aanlanden op Memmert is verboden van 1 april tot 1 oktober, maar de strook tussen de Kachelot Plate en Memmert (zone I gebied) mag 3 uur rond hoogwater wel bevaren worden (scheelt 5 km).

Rondje Memmert vanuit Borkum dorp; 8-17-19-20-26-21-25-17-8 / 8-17-25-21-26-20-19-17-8 / 8-17-25-21-26-20-16-13-12-7-8(ca 61/59/58 km); 7u v HW - 7u n HW (-41Hl, Borkum Ss -62Hl)
Zie opmerking over Borkum.
Route: Stroming over zee heen en terug: dorp - noordwest punt (ca 5 km) afgaand tij, noordwest punt - oostpunt Memmert (ca 25 km) opkomend tij (mee), oostpunt Memmert - noordwest punt Borkum (35 ca km) afgaand tij, noordwest punt - dorp (ca 5 km) opkomend tij. 2 x met de kentering bij noordwest punt Borkum.
Stroming over zee heen, over wad terug: dorp - noordwest punt (ca 5 km) afgaand tij, noordwest punt - oostpunt Memmert (ca 24 km) opkomend tij (mee), oostpunt Memmert - Osterems (ca 6 km) afgaand tij (mee), Osterems - wantij Borkumer Wfw (ca 6 km) afgaand tij (tegen), wantij - Burkana hafen - dorp(ca 17km) afgaand tij (mee)
De noordwesthoek bij het dorp is zeehondengebied, vaar daarom door tot ca 300 m voorbij boei 16 en dan ca 1 km noordwaarts voordat je afbuigt naar het oosten om zo het zeehondengebied te ronden. Deze hoek is berucht om zijn clapotisgolven, dus kijk uit en mijd deze hoek bij onrustige zee. Boven de Kachelot Plate en de westhoek van Juist is kans op brekers. Aanlanden op Memmert is verboden van 1 april tot 1 oktober, maar de strook tussen de Kachelot Plate en Memmert (zone I gebied) mag 3 uur rond hoogwater wel bevaren worden (scheelt 5 km). Het maakt niet uit of je het deel om Memmert tegen de klok in of met de klok mee vaart. De doorsteek naar Juister Balje (route 26) is 2 uur rond laagwater niet bevaarbaar, je moet dus plannen binnen 4 uur rond HW Memmert het stuk over Nordland gedaan te hebben.
Omdat je nergens mag aanlanden bij deze route kun je alleen drijfpauzes houden en moet je er rekening mee houden dat je de hele tocht in de boot moet blijven en pas weer kunt uitstappen op de ooststrand van Borkum.

Rondje Memmert vanuit Juist; 21-25-19-20-26/26-20-19-25-21 (40,8/40,8 km); 4u n HW - HW (-41Hl, Juist -30Hl)
Zie opmerking over Juist.
Route: Juist-zuidwest punt Kachelot Plate/Memmert (ca 20 km) afgaand tij, zuidwest hoek - Juist (20 km) opkomend tij.
Het maakt niet uit of je de tocht tegen de klok in of met de klok mee vaart. De doorsteek naar Juister Balje (route 26) is 2 uur rond laagwater niet bevaarbaar, je moet dus plannen binnen 4 uur rond HW Memmert het stuk over Nordland gedaan te hebben. Omdat je nergens mag aanlanden bij deze route kun je alleen drijfpauzes houden en moet je er rekening mee houden dat je de hele tocht in de boot moet blijven. Maar omdat je met laagwater de westpunt van de route moet ronden, kan het zijn dat je kunt pauzeren aan de rand van de Osterems (aanlanden aan de rand van geulen mag altijd).

Rondje Memmert vanuit Greetsiel sluis; 14-24-23-26-21-25-19-20-22-24-14(55 km); HW - u n HW (-41Hl, HW Greetsiel -31Hl)
Zie opmerking over Greetsiel.
Route: Greetsiel-boei O29/M1 (ca 14km) afgaand tij (mee), boei O20/M1-Juister Balje (ca 7 km) afgaand tij (tegen), Juister Balje - westpunt Kachelot Plate (ca 15km) afgaand tij (mee), Kachelot Plate - Greetsiel (ca 19km) opkomend tij (mee).
De doorsteek naar Juister Balje (route 26) is 2 uur rond laagwater niet bevaarbaar, je moet dus plannen binnen 4 uur rond HW Memmert het stuk over Nordland gedaan te hebben. Omdat je nergens mag aanlanden bij deze route (zone I gebieden) kun je alleen drijfpauzes houden en moet je er rekening mee houden dat je de hele tocht in de boot moet blijven. Maar omdat je met laagwater de westpunt van de route moet ronden, kan het zijn dat je kunt pauzeren aan de rand van de Juister Balje of Osterems (aanlanden aan de rand van geulen mag altijd).

Tochten van en naar Greetsiel HW=HW Memmert+10 (-31Hl)

Greetsiel sluis- Juist haven; 14-24-23-26/14-24-22-26(19,1/24,8 km); HW - 4 n HW (-31Hl, HW Juist -30Hl)
Zie opmerking over Greetsiel en Juist.
Route: Greetsiel sluis - Juist jachthaven (ca 25 km) afgaand tij (mee)
De Kopersandplaat (zone I gebied) vanaf boei L1 (6░59') pal noord overvaren (via boei Bb6 en boeien M8A/10). Let op zijstroom bij het oversteken van de Bantsbalje en de Memmertbalje. Op de Juisterbalje kun je ca 500m oostwaarts de geul naar de jachthaven in slaan. De platen van Nordland, Kopersand en Mamburger Sand zijn ca 2 uur rond laagwater niet bevaarbaar, je moet dus plannen binnen 4 uur rond HW de hele route gedaan te hebben.
Juist haven - Greetsiel sluis; 26-23-24-14/26-22-24-14(19,1/24,8 km); 4u v HW - HW (-40Hl, HW Juist -30Hl)
Zie opmerking over Greetsiel en Juist.
Route: Greetsiel sluis - Juist jachthaven (ca 25 km) opkomend tij (mee)
Op de Juisterbalje vaar je ca 500m westwaarts en dan vaar je pal zuid lang de boeien M8a/10 (Memmertbalje) en boei Bb6 (bantsbalje) naar boei L1 op de Ley. De platen van Nordland, Kopersand en Mamburger Sand zijn ca 2 uur rond laagwater niet bevaarbaar, je moet dus plannen binnen 4 uur rond HW de hele route gedaan te hebben. Let op zijstroom bij het oversteken van de Bantsbalje en de Memmertbalje.

Greetsiel sluis - Juist strand; 14-24-22-20-19-25-27(37 km); 3u n HW - 4u v HW (-40Hl, HW Juist -30Hl)
Zie opmerking over Greetsiel en Juist.
Route: Greetsiel sluis - westpunt Kachelot Plate (ca 21km) afgaand tij (mee), westpunt Kachelot Plate - Juist strand (ca 16km) opkomend tij (mee).
Met laagwater moet je bij de westpunt van Kachelot Plate zijn om met opkomend tij naar het strand te varen. Met laagwater mag je niet aan land (zone I gebied), maar pauzeren aan de oever van de geulen mag wel (tot maximaal 50 m van het water). Boven de Kachelot Plate en de westhoek van Juist is kans op brekers. Het punt om aan te landen op het strand tegenover het dorp ligt op 53░42'0"/7░0'0", ca 9,5 km van de westpunt.
Juist strand - Greetsiel sluis; 27-25-19-20-22-24-14 (37 km); HW - 6u n HW (-40Hl, HW Juist -30Hl)
Zie opmerking over Greetsiel en Juist.
Route: Juist strand - westpunt Kachelot Plate (ca 16km) afgaand tij (mee), westpunt Kachelot Plate - Greetsiel sluis -(ca 21km) opkomend tij (mee).
Boven de Kachelot Plate en de westhoek van Juist is kans op brekers. Je kunt met hoogwater tussen Kachelot Plate en Memmert doorvaren, dat scheelt enige km.

Greetsiel sluis - Norddeich; 14-28-31 (20,4 km); 2u v HW - 2u n HW (-40Hl, HW Norddeich -28Hl)
Zie opmerking over de Greetsiel en Norddeich.
Route: Greetsiel sluis - wantij Norddeicher Wfw (ca 15km) opkomend tij (mee), wantij - Busetief (ca 4km) afgaand tij (mee), Busetief - Norddeich hafen (ca 2km) afgaand tij (tegen).
Norddeicher Wfw wantij is alleen 2 uur rond hoogwater bevaarbaar. De situatie is er redelijk variabel
Norddeich - Greetsiel sluis; 28-14 (20,4 km); HW - u n HW (-40Hl, HW Norddeich -28Hl)
Zie opmerking over de Greetsiel en Norddeich.
Route: Norddeich - Busetief (ca 2km) kentering, Busetief - wantij Norddeicher Wfw (ca 4km) afgaand tij (tegen), wantij - Greetsiel sluis (ca 15km) afgaand tij (mee) Norddeicher Wfw wantij is alleen 2 uur rond hoogwater bevaarbaar. De situatie is er redelijk variabel

Greetsiel sluis - Norderney; 14-28-31-32-33/14-28-31-34-35 (32/32 km); 2u v HW - 4u n HW /4u v Hw - 4u n HW(-40Hl, HW Norderney -30Hl)
Zie opmerking over de Greetsiel en Norderney.
Route: Greetsiel sluis - wantij Norddeicher Wfw (ca 15km) opkomend tij (mee), wantij - Busetief (ca 4km) afgaand tij (mee), Busetief - Riffgat (ca 11km) afgaand tij (mee) Riffgat- Norderney (ca 2 km) afgaand tij (tegen)
of
Route: Greetsiel sluis - wantij Norddeicher Wfw (ca 15km) opkomend tij (mee), wantij - Busetief (ca 4km) afgaand tij (mee), Busetief - Wagengat (ca 3km) afgaand tij (mee), Wagengat - wantij Wagengat (ca 4km) afgaand tij tegen), wantij - Riffgat (ca 4km) afgaand tij (mee), Riffgat - Norderney (ca 4km) afgaand tij (mee). Bij de route via het Wagengat over het Hohes Riff (route 34) krijg je te maken met een tweede wantij waardoor je in 4 uur de afstand tussen beide wantijen binnen 2 uur rond hoogwater moet overbruggen. Beide wantijen zijn alleen 2 uur rond hoogwater bevaarbaar. De situatie is er redelijk variabel. Bij de route via Busetief moet je bij het laatste stuk over het Riffgat naar de haven van Norderney rekening houden met onrustig water bij wind tegen stroming als gevolg van de ondiepten ter plaatse. Ook is er op deze route veel veerbootverkeer
Norderney - Greetsiel sluis; 33-32-31-28-14/35-34-31-28-14 (32/32 km); 3u v HW - 2u n HW (-40Hl, HW Norderney -30Hl)
Zie opmerking over de Greetsiel en Norderney.
Route: Norderney - Riffgatt (ca 2 km) opkomend tij (tegen), Riffgatt - Busetief (ca 11km) opkomend tij (mee), Busetief - wantij Norddeicher Wfw (ca 4km) opkomend tij (mee), wantij -Greetsiel sluis (ca 15km) afgaand tij (mee)
of
Route: Norderney - Riffgatt (ca 4 km) opkomend tij (mee), Riffgatt - wantij Wagengat (ca 4km) opkomend tij (mee), wantij - Busetief (ca 4km) opkomend tij (tegen), Busetief - wantij Norddeicher Wfw (ca 7km) opkomend tij (mee), wantij - Greetsiel sluis (ca 15km) afgaand tij (mee).
Bij de route via het Wagengat over het Hohes Riff (route 34) krijg je te maken met een tweede wantij waardoor je in 4 uur de afstand tussen beide wantijen binnen 2 uur rond hoogwater moet overbruggen. Beide wantijen zijn alleen 2 uur rond hoogwater bevaarbaar. Bij de route via Busetief moet je bij het laatste stuk over het Riffgat naar de haven van Norderney rekening houden met onrustig water bij wind tegen stroming als gevolg van de ondiepten ter plaatse. Ook is er op deze route veel veerbootverkeer.

Voor andere tochten van en naar Greetsiel zie ook bij tochten van en naar Eemshaven, Borkum en Memmert.

Tochten van en naar Norddeich HW=HW Norddeich (-28Hl)

Norddeich - Juist haven 31-32-29 (19,5 km); 2u v HW - 2u n HW (-28Hl, HW Juist -30Hl)
Zie opmerking over de Norddeich en Juist.
Route: Norddeich - Buisetief (ca 7km) opkomend tij (tegen), Buisetief - wantij Memmert Wfw (ca 4km) opkomend tij mee), wantij Memmert Wfw - wantij Juister Wfw (ca 6km) kentering, wantij - haven Juist (ca 3km) afgaand tij mee)
De wantijen van Mittselsand en Juister Wfw zijn 4 uur rond hoogwater bevaarbaar. Als je met hoogwater over de wantijen wilt, moet je ca 1 â 2 uur voor hoogwater uit Norddeich vertrekken. De geulen veranderen voortdurend en zijn soms smal en moet je oppassen voor overige scheepvaart. Omdat Juist maar 500 m breed is, kun je overwegen over zee te gaan en op het strand tegenover het dorp aan te leggen en over het eiland met een kanokarretje naar de jachthaven te lopen, zie onder.
Juist haven - Norddeich; 29-32-31 (19,5 km); 4u v HW - 2u n HW (-28Hl, HW Juist -30Hl)
Route: haven Juist - wantij Juister Wfw (ca 3km) opkomend tij (mee), wantij Juister Wfw -wantij Memmert Wfw (ca 6km) kentering, wantij Memmert Wfw - Buisetief(ca 4km) afgaand tij (mee), Buisetief - Norddeich (ca 7km) afgaand tij (tegen).
De wantijen van Mittselsand en Juister Wfw zijn 4 uur rond hoogwater bevaarbaar. Als je met hoogwater over de wantijen wilt, moet je ca 1 uur voor hoogwater uit Juist vertrekken. De geulen veranderen voortdurend en zijn soms smal en moet je oppassen voor overige scheepvaart. Omdat Juist maar 500 m breed is, kun je overwegen over zee te gaan en van de jachthaven over het eiland met een kanokarretje naar het strand te lopen en van het strand te vertrekken, zie onder.

Norddeich - Juist strand; 31-32-30 (16,5 km); HW - 6u n HW (-28Hl, HW Juist -30Hl)
Zie opmerking over de Norddeich en Juist.
Route: Norddeich - oostpunt Juist (ca 7km) afgaand tij (mee), Boostpunt Juist - strand Juist (ca 9km) afgaand tij mee.
Op Buisetief is veel scheepvaart. Je moet ca 9 km na de oostpunt aanlanden om tegenover het dorp uit te komen. Omdat Juist maar 500 m breed is, kun je van het strand over het eiland met een kanokarretje naar de jachthaven lopen en daar kamperen.
Juist strand - Norddeich; 30-32-31 (16,1 km); HW - 6 u n HW (-28Hl, HW Juist -30Hl)
Zie opmerking over de Norddeich en Juist.
Route: strand Juist - oostpunt Juist (ca 9km) opkomend tij (mee), oostpunt Juist - Norddeich (ca 7km) opkomend tij (mee).
Omdat Juist maar 500 m breed is, kun je van de jachthaven over het eiland met een kanokarretje naar het strand te lopen en van het strand te vertrekken. Op Buisetief is veel scheepvaart.

Norddeich - Norderney west/oostroute; 31-32-33/31-34-35 (15/17 km); HW - 3u n HW/1 u v HW- 3u na HW (-28Hl, HW Norderney -30Hl)
Zie opmerking over de Norddeich en Norderney.
Stroming westRoute: Norddeich - boei B6 Busetief (ca 11km) afgaand tij, boei B6 - Haven Norderney ca 5 km) afgaand tij (tegen)
Stroming oostRoute: Norddeich -boei B18 Busetief (ca 4km) kentering HW, boei B18 - wantij Wagengat (ca 5km) afgaand tij (tegen), wantij - haven Norderney (ca 8km) afgaand tij (mee) Bij de westroute moet je bij het oversteken van het zeegat naar de haven van Norderney rekening houden met onrustig water bij wind tegen stroming als gevolg van de ondiepten ter plaatse. Ook is er op deze route veel veerbootverkeer. In verband met het droogvallen van de baai naast de jachthaven kun je het beste met enig tegenstroom op het laatste stuk voor lief nemen en met genoeg hoogwater daar aankomen.
Voor de oostroute geldt dat je met hoogwater over het wantij van het Wagengat moet. Derde mogelijkheid (ca 11km): 2 uur rond hoogwater kun je ook rechtstreeks tussen de Steinplate en het Hohes Riff door vanaf de strekdammen van de haven van Norddeich op de haven van Norderney af varen (houd vanaf de haven Norddeich een koers van ca 20░ aan).
Norderney - Norddeich west/oostroute; 33-32-31/35-34-31 (15/17 km); 3u v HW - HW/2u v HW - 2 u n HW (-28Hl, HW Norderney -30Hl)
Zie opmerking over de Norderney en Norddeich.
Stroming westRoute: haven Norderney - boei B6 Busetief (ca 5km) opkomend tij (tegen), boei B6 - Norddeich opkomend tij (mee)
Stroming oostRoute: Haven Norderney - wantij Wagengat (ca 8 km) opkomend tij (mee), wantij - boei B18 Busetief (ca 5 km) afgaand tij (mee), boei B18 - Norddeich (ca 4 km) afgaand tij (tegen).
Bij de westroute moet je bij het oversteken van het zeegat naar boei B6 rekening houden met onrustig water bij wind tegen stroming als gevolg van de ondiepten ter plaatse. Ook is er op deze route veel veerbootverkeer.
Bij de oostroute kun je als je rond de kentering op het wantij bent ook rechtstreeks naar de ingang van de strekdam varen zodat je de tegenstroom van het afgaand tij vermijdt.
Derde mogelijkheid (ca 11 km): 2 uur rond hoogwater kun je ook rechtstreeks tussen de Steinplate en het Hohes Riff door op de ingang van de strekdammen van de haven van Norddeich af te varen (houd vanaf de haven Norderney een koers van ca 200░ aan).

Norddeich - Baltrum; 31-34-36-38 (28 km); 3u v HW - 3 n HW (-28Hl, HW Baltrum -26Hl)
Zie opmerking over de Norddeich en Baltrum
Route: Norddeich -boei B18 Busetief (ca 4km) opkomend tij (tegen), boei B18 - wantij Wagengat (ca 5km) opkomen tij (mee), wantij - boei D26a Riffgat (ca 5km) opkomend tij (tegen), boei D26a - wantij Norderney Wfw (ca 8km) opkomend tij/kentering (mee), wantij - boei D42 Ne▀mersieler Balje (ca 3km) afgaand tij (mee), boei D42 - jachthaven Baltrum (ca 3km) afgaand tij (tegen).
[tekst in voorbereiding]
Baltrum - Norddeich 38-36-34-31 (28 km); 4u v HW - HW (-28Hl, HW Baltrum -26Hl)
Zie opmerking over de Norddeich en Baltrum
Route: jachthaven Baltrum - boei D44 Ne▀mersieler Balje (ca 2km) opkomend tij (tegen), boei D44 - wantij Norderney Wfw (ca 4km) opkomend tij (mee), wantij - boei D26a Riffgat (ca 8km) opkomend tij (tegen), boei 26a - wantij Wagengat (ca 5km) opkomend tij (mee), wantij - boei B18 Busetief (ca 5km) opkomend tij (mee), boei B18 - Norddeich (ca 4km) opkomend tij (mee).
[tekst in voorbereiding]

Norddeich - Ne▀mersiel 31-34-36-37 (26 km); 4u v HW - HW (-28Hl, HW Ne▀ersiel -7Hl)
Zie opmerking over de Norddeich en Ne▀mersiel
Route: Norddeich -boei B18 Busetief (ca 4km) opkomend tij (tegen), boei B18 - wantij Wagengat (ca 5km) opkomen tij (mee), wantij - boei D26a Riffgat (ca 5km) opkomend tij (tegen), boei D26a - wantij Norderney Wfw (ca 8km) opkomend tij (mee), wantij - boei D42 Ne▀mersieler Balje (ca 3km) opkomend tij (tegen), boei D42 - Ne▀mersiel (ca 4km) opkomend tij (mee).
[tekst in voorbereiding]
Ne▀mersiel - Norddeich; 37-36-34-31 (26 km); 1u v HW - 3u n HW (-28Hl, HW Ne▀ersiel -7Hl)
Zie opmerking over de Norddeich en Ne▀mersiel
Route: Ne▀mersiel - boei D42 Ne▀mersieler Balje (ca 4km) opkomend tij/kentering, boei D42 - wantij Norderney Wfw (ca 4km) afgaand tij (tegen), wantij - boei D26a Riffgat (ca 8km) afgaand tij (mee), boei 26a - wantij Wagengat (ca 5km) afgaand tij (tegen), wantij - boei B18 Busetief (ca 5km) afgaand tij (mee), boei B18 - Norddeich (ca 4km) afgaand tij (tegen).
Vanwege de twee wantijen die je in de tweede deel avn de route moet passeren, kun je beter met de kentering bij boei D42 of het eerste wantij zijn.
[overige tekst in voorbereiding]

Voor andere tochten van en naar Norddeich zie ook bij tochten van en naar Greetsiel en Baltrum.

Tochten van en naar Ne▀mersiel HW=HW Ne▀mersiel (-7Hl)

Ne▀mersiel - Norderney; 37-36-35 (19,1 km); 1u v HW - 4 u n HW (-7Hl, HW Norderney -30Hl)
Zie opmerking over de Norderney en Ne▀mersiel
Route: Ne▀mersiel - boei D42 Ne▀mersieler Balje (ca 4km) opkomend tij/kentering, boei D42 - wantij Norderney Wfw (ca 4km) afgaand tij (tegen), wantij - haven Norderney (ca 11km) afgaand tij (mee)
Wantij Norderney Wfw is 4 uur rond hoogwater bevaarbaar.
[overige tekst in voorbereiding]
Norderney - Ne▀mersiel; 35-36-37 (19,1 km); 4u v HW - HW (-7Hl, HW Norderney -30Hl)
Zie opmerking over de Norddeich en Ne▀mersiel
Route: haven Norderney - wantij Norderney Wfw (ca 11km) opkomend tij (mee), wantij - boei D42 Ne▀mersieler Balje (ca 4km) opkomend tij (tegen), boei D42 - Ne▀mersiel ca 4km) opkomend tij (mee). Wantij Norderney Wfw is 4 uur rond hoogwater bevaarbaar.
[overige tekst in voorbereiding]

Ne▀mersiel - Baltrum 37-38 (7,2 km); 2u v HW - 1u n HW (-7Hl, HW Baltrum -26Hl)
Zie opmerking over Ne▀mersiel en Baltrum
Route: Ne▀mersiel - boei D42 Ne▀mersieler Balje (ca 4km) afgaand tij (mee), boei D42 - Baltrum haven (ca 3km) afgaand tij (mee/tegen).
Vanaf N3 kan direct richting haven Baltrum gevaren worden over en langs de Ne▀mer Plate.
[overige tekst in voorbereiding]
Baltrum - Ne▀mersiel; 38-37 (7,8 km); 4u v HW - HW (-7Hl, HW Baltrum -26Hl)
Zie opmerking over Baltrum en Ne▀mersiel
Route: haven Baltrum - boei D42 Ne▀mersiel Balje (ca 3km) opkomend tij (mee), boei D42 - haven Ne▀mersiel (ca 4 km) opkomend tij (mee).
Vanaf de haven Baltrum kan direct richting boei N3 van de Ne▀mersieler Balje gevaren worden langs en over de Ne▀mer Plate.
[overige tekst in voorbereiding]

Voor vervolg tochten van en naar Ne▀mersiel zie hier onder bij kanoroutes oostelijk Duitse wad en zie ook bij tochten van en naar Norddeich.

Tochten van en naar Norderney HW=HW Norderney (-30Hl)

Norderney - Baltrum; 35-36-38(17,8 km); 2u v HW - HW (-26Hl, HW Norderney -30Hl)
Zie opmerking over de Norderney en Baltrum
Route: haven Norderney - wantij Norderney Wfw (ca 11km) opkomend tij (mee), wantij - boei D42 Ne▀mersieler Balje (ca 4km) opkomend tij (tegen), boei D42 - haven Baltrum (ca 3km) kentering hw.
Vanaf D42 kan direct richting haven Baltrum gevaren worden over en langs de Ne▀mer Plate.
[overige tekst in voorbereiding]
Baltrum - Norderney; 38-36-35 (14,8 km); 1u v HW - 2 n HW (-26Hl, HW Norderney -30Hl)
Zie opmerking over de Norderney en Baltrum
Route: haven Baltrum - boei D42 Ne▀mersieler Balje (ca 4km) opkomend tij (mee), boei D42 - wantij Norderney Wfw (ca 4km) opkomend tij/kentering (mee), wantij - haven Norderney (ca 11 km) afgaand tij (mee) Vanaf de haven Baltrum kan direct richting boei D42 van de Ne▀mersieler Balje gevaren worden langs en over de Ne▀mer Plate.
[overige tekst in voorbereiding]

Voor andere tochten van en naar Norderney zie ook bij tochten van en naar Ne▀mersiel, Greetsiel en Norddeich

omhoog


vervolg kanoroutes Oostelijk Duitse wad


omhoog

Weser-Elbe gebied

Halligen

Deense wad

Weser-Elbe gebied

Halligen

Deense wadklik hier op home voor menu+homepagina