wadkanovaren.nl

Getijdentabel Duitse Wad huidige jaar

laatst bijgewerkt: 6 februari 2024-

Getijdengegevens 2024- voor het
Duitse en Deense Wad tussen Borkum en Esbjerg

Voor weinig geld zijn getijdenboekjes Gezeitenkalendar te koop voor de Duitse kust, uitgegeven door het Bundesambt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH). Voor het Duitse wad geeft de Gezeitenkalendar voorspellingen van de dagelijkse hoog- en laagwater voor slechts een beperkt aantal plekken: Borkum, Nordeney en Wilhelmshaven en bij de Halligen voor Büsum en Husum. Op de site www.bsh.de zijn voor alle eilanden en voor veel platen de voorspellingen van de hoog- en laagwater op te vragen, maar helaas slechts tot zeven dagen vooruit. Als alternatief zijn voor een groot aantal plekken langs de Duitse Wadden de getijdengegevens op te vragen voor het hele jaar op de site Gezeiten-kalender.de, niet te verwarren met het boekje Gezeitenkalender. Het is een interessante Duitstalige site die eigen voorspellingen geeft van hoog- en laagwatertijdstippen, waterdieptes, opkomst en ondergang van maan en zon voor een groot aantal plekken langs het Nederlandse en Duitse Wad. De voorspellingen wijken slechts minimaal af van die van BSH (en getij.rws.nl). Helaas geven de schattingen soms afwijkende extra waarden aan en dan is het goed uitkijken wat de juiste waarden zijn. Als je bedenkt dat er ca 6 uur tussen de kentering van hoog- en laagwater zit, is meestal wel uit te vinden wat de juiste waarde moet zijn. Waar bsh.de alleen de voorspellingen voor de komende 7 dagen geeft, is het met de Gezeiten-kalender mogelijk tot 2037 voorspellingen op te vragen.
De getijdengegevens van plekken die niet via Gezeiten-kalender.de te vinden zijn, zijn opgehaald bij https://gezeitenfisch.com/de . Als de overzichten niet van Gezeiten-kalender.de zijn betreokken, wordt vermeld wat de bron is.
Voor een aantal plekken langs het Duitse wad geeft ook het programma QuickTide schattingen van de kenteringtijden en de waterhoogtes. QuickTide is voor abonees van Nautin te downloaden van de site nautin.nl. Eenmaal geïnstalleerd geeft het offline voorspellingen voor veel plekken, waaronder wantijen, van hoog- en laagwatertijdstippen en waterdieptes.

Als de getijgegevens voor een bepaalde plek niet voorhanden zijn, wordt vaak het gemiddelde verschil in tijd met de hoog- en laagwatertijdstippen bij Helgoland gebruikt om toch een ruwe schatting te maken van het tijdstip van hoog- en laagwater ter plaatse. Op grond van de bsh-gegevens geven we hieronder een overzicht van deze verschillen (- = eerder dan Helgoland, += later dan Helgoland):

.
Het verschil in minuten tussen het tijdstip van hoog- en laagwater bij de meet-
punten langs de Duitse kust en het tijdstip van hoog- en laagwater bij Helgoland

De nummers corresponderen met die op de kaart meetpunten.
meetpunten Duitse Wad

meetpunten Halligen
meetpuntcoördinatenHW ± 10lw ± 10
1 Borkum, Südstrand53°34'37"N 6°39'41"E- 63  - 85
2 Borkum, Fischerbalje53°33'27"N 6°44'52"E- 53  - 79
3 Memmert53°37'27"N 6°54'21"E- 41  - 44
4 Greetsiel, Leybucht53°32'57"/7°02'09"- 26  - 35
5 Juist, Hafen53°40'21"N 6°59'45"E- 31  - 55
6 Norddeich, Westerriede53°38'37"N 7°08'53"E- 29  - 35
7 Norderney, Riffgat53°41'47"N 7°09'28"E- 31  - 50
8 Neßmersiel53°41'20"N 7°21'39"E-  6- 19
9 Baltrum, Westende53°43'22"N 7°21'52"E- 27  - 31
10 Langeoog53°43'24"N 7°30'06"E- 3  - 24
11 Spiekeroog53°44'57"N 7°40'55"E- 3  - 18
12 Wangerooge, West53°46'35"N 7°52'05"E   0  - 13
13 Wangerooge, Langes Riff, (Nord)53°48'23"N 7°55'45"E- 8  - 12
14 Wangerooge, Ost53°46'02"N 7°59'06"E   5   -   6
15 Mellumplate, Leuchtturm53°46'18"N 8°05'33"E  15      5
16 Helgoland, Binnenhafen54°10'44"N 7°53'24"E   0      0
17a Schillig53°41'55"N 8°03'05"E  33    14
17b Hooksiel53°38'31"N 8°04'55"E  39     20
18a Wilhelmshaven Alter Vorhafen53°30'60"N 8°09'00"E  61     21
18b Vareler Schleuse53°24'35"N 8°11'18"E  77     60
19 Neuwerk53°55'04"N 8°29'11"E  40     60
20 Cuxhaven, Steubenhöft53°52'04"N 8°43'03"E  72     81
21 Trischen, West54°04'07"N 8°38'16"E  33     24
22 Büsum54°07'20"N 8°51'33"E  50     24
23 Tümlauer Hafen54°21'04"N 8°40'29"E  71  86
24 Süderoogsand54°25'06"N 8°30'12"E  59     59
25 Husum54°28'20"N 9°01'29"E115     97
26 Nordstrand, Strucklahnungshörn54°29'56"N 8°48'23"E  97    70
27 Pellworm, Anleger54°30'03"N 8°42'07"E  95     72
28 Pellworm, Hoogerfähre54°32'08"N 8°35'52"E  98     98
29 Amrum Odde54°42'26"N 8°20'23"E  66     79
30 Amrum, Hafen (Wittdün)54°37'54"N 8°23'02"E  90     86
31 Hooge, Anleger54°34'43"N 8°33'23"E  92    75
32 Langeness Hilligenley54°37'14"N 8°33'02"E  89    83
33 Föhr, Wyk54°41'36"N 8°34'35"E 127  110
34 Föhrer Ley Nord54°47'47"N 8°33'37"E 146  160
35 Gröde, Anleger54°37'46"N 8°43'45"E 106105
36 Dagebüll54°43'50"N 8°41'13"E 140  136
37 Sylt -Hörnum, West54°45'30"N 8°16'29"E  43     51
38 Sylt -Hörnum, Hafen54°45'29"N 8°17'46"E 135     93
39 Sylt - List West55°02'18"N 8°22'48"E 121     97
40 Sylt - Munkmarsch 54°55'16"N 8°21'48"E 186200
41 Romo -Haveny55°03'20"N 8°30'13"E 175  149
42 Mando55°16'01"N 8°32'11"E 180  171
43 Fano - Gradyb Barre55°27'43"N 8°19'13"E 200  259
44 Esbjerg55°27'33"N 8°26'35"E 177  151

Hieronder zijn de voorspelde getijgegevens op te vragen in pdf-formaat van een groot aantal plekken. Deze gegevens zijn grotendeels ontleend aan gezeitenkalender.de. Voor een aantal plekken zijn eigen schattingen gemaakt door aan de hand van de voorspellingen op bsh.de en www.dmi.dk de gemiddelde verschillen met naburige plekken te berekenen. Daarbij bleek dat bsh.de voor een aantal plekken dezelfde methodiek toepast. Deze plekken zijn bij bsh te herkennen omdat daarvoor dan geen waterhoogtes worden opgegeven. Met behulp van de waterhoogtes op de waterkaarten hebben wij de waterhoogtes voor deze plekken wel geschat. Voor een aantal droogvallende plekken geeft bsh geen tijdstippen voor de laagwaterkentering op. In die gevallen hebben wij die geschat als halverwege tussen de tussenliggende hoogwatertijdstippen liggend. Alle waarden die wij zelf geschat hebben worden in de tabellen in blauw afgedrukt.

Zie navigatie op het wad voor uitleg over het toepassen van de getijdengegevens in combinatie met stroomatlas, zeekaarten, de 1/12 en de 1/7 regel. De schattingen van de hoog- en laagwatertijdstippen en waterhoogtes voor de Duitse en Deense wadden zijn per twee locaties van het Duitse en Deense wad op te vragen. Ga daarvoor alsvolgt te werk:
1. Kies in het overzicht hieronder het bestand waarin de hoog- en laagwaterschattingen zijn opgenomen van de plek waarvan je een overzicht in PDF-formaat van de getijgegevens op het scherm wilt zien.
2. Zoek een datum op (bijv. met ctrl+F). Maak een blok om een deel op te slaan en/of uit te printen.
Tussen de laatste zondagen in maart en oktober geldt de zomertijd.

1 Duitse Wad - Ems: Borkum SüdstrandBorkum FischerbaljeKnock

2 Ems - Duitse Wad: Emden Memmert Greetsiel Leybucht

3 Duitse Wad: Juist Hafen Norddeich Westerriede Norderney Riffgat

4 Duitse Wad: Neßmersiel Baltrum Westende Langeoog

5 Duitse Wad: Bensersiel Neuharlingersiel Spiekeroog

6 Duitse Wad: Wangerooge West Wangerooge Ost Wangerooge Langes Riff Nord

7 Duitse Wad: Minsener Oog (Buhne C) Helgoland (Binnenhafen) Schillig

8 Duitse Wad: Hooksiel Wilhelmshaven Alter VorhafenGroßer Vogelsand Leutturm

9 Duitse Wad: Vareler Schleuse Bremerhaven Alter Leuchtturm Neuwerk

10 Duitse Bocht: Cuxhaven Steubenhöft Trischen WestBüsum

11 Duitse Bocht: Eidersperrwerk Außenpegel Süderoogsand Tümlauer Hafen

12 Duitse Bocht: Husum Brunsbüttel Nordstrand Strucklahnungshörn

13 Halligen : Pellworm Anleger Pellworm HoogerfähreSüdfall Fahrwasserkante

14 Halligen : Amrum Odde Amrum Hafen Wittdünn Hooge Anleger

15 Halligen : Langeness Hilligenley Föhr Wyk Föhrer Ley Nord

16 Halligen : Gröde Anleger Dagebüll Sylt-Hörnum West

17 Halligen : Sylt-Hörnum Hafen Sylt-List West Sylt-List Hafen

18 Halligen - Deense Wad: Sylt Munkmarsch Rømø Havenby Mandø

19 Deense Wad : MandøEsbjerg Fanø Gradby Barre

Het patroon van de stroming in het Duitse waddengebied is te vinden bij de stroomatlas op deze site.

Als er links geen menu staat, klik dan hier op home voor menu+homepagina