wadkanovaren.nl

De Erecode voor gebruik van het Wad: ďWad ik heb je liefĒ

laatst bijgewerkt: 12 december 2010

Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.

 

Onderstaande tekst is de officiŽle tekst van de Erecode "Ik pas op het Wad" zoals die door een groot aantal organisaties, waaronder de NKB, de TKBN en Peddelpraat, in juni 2003 is ondertekend. In februari is de nieuwe versie van de erecode gepresenteerd.

Met ingang van de editie 2006 wordt onderstaande Erecode ook op het binnenblad van de Hydrografische kaarten 1811 en 1812, Waddenzee Westblad en Oostblad, vermeld.

klik hier voor de volledige tekst in pdfformaat.

 

Wettelijk kader

De gedragscode valt binnen het volgende wettelijk kader:

o  Binnenvaart Politiereglement (Rijkswaterstaat directie Noord: 058-23 444 02);

o  Gemeentelijke Verordening Waddenzeegebied (Overleg Orgaan Waddeneilanden: 0222-362 128; Vereniging van Waddenzeegemeenten: 0596-639 306)

o  Provinciale Wadloopverordening (Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies: 058-292 58 26)

o  Natuurbeschermingswet (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij directie Noord: 050-599 2300)

o  Provinciale Milieuverordening (Provinciale afdeling Toezicht Milieu van: Frysl‚n 058-202 56 69, Groningen 050-316 47 66, Noord-Holland 023-51 43 509)

 

Organisaties die de Erecode onderschrijven:

Vereniging Wadvaarders, Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ), Vereniging Bruine Zeilvaart Harlingen (VBZH), Nederlandse Kanobond (NKB), Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN), Peddelpraat,† Noord Nederlandse Watersport Bond (NNWB), Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV), Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB), HISWA, Waddenvereniging, Stichting Wadloopcentrum Pieterburen, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij directie Noord, Overlegorgaan Waddeneilanden (OOW), Vereniging van Waddenzeegemeenten (VvW) en Stuurgroep Waddenprovincies.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stuurgroep Waddenprovincies, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, telefoon 058 - 292 58 26, e-mail: waddswp@fryslan.nl

staat hiernaast een menukolom klik dan deze pagina weg om terug te keren naar de homepagina,
ben je via een directe link op deze pagina gekomen, klik dan op home