wadkanovaren.nl

Stroomatlas Nederlandse Wad

laatst bijgewerkt: 25 april 2021

Voor de iedereen die het Wad op wil gaan is voor het plannen van een tocht de richting en sterkte van de stroming als gevolg van de eb- en vloedbewegingen minstens zo belangrijk als de tijdstippen van hoog- en laagwater. Bij voorkeur kies je route en tijd zo uit dat je de hele route stroom mee hebt. Bovendien hangt de vraag of je nog of een ondiepte kunt passeren samen met het tijdstip tussen hoog- en laagwater.
Tot nu toe was men voor het Nederlandse Wad aangewezen op de stroomkaarten van de Hydrografishe Dienst, de zgn HP33 kaarten, en afgeleiden daarvan.
Door gebruik te maken van de stroompijlen op de digitale kaarten van NV Verlag heb ik in 2016 nieuwe stroomkaarten kunnen samenstellen die vrij gebruikt kunnen worden. In plaats van om het uur zijn er stroomkaarten gemaakt om de 30 minuten.

Het wad stroomt leeg en platen vallen droog en na ruim 6 uur stroomt vervolgens weer vol en lopen de platen weer onder. Meer als demonstratie hoe eb en vloed verlopen dan dat je er mee kunt aflezen in welke fase het tij zich bevindt op een bepaald tijdstip van de dag is het proces van eb en vloed op het gehele Nederlandse wad in stappen van 30 seconden te volgen op animated gif.
Zowel de sterkte van de stroming, het moment van kentering als het proces van droogvallen en weer onderlopen kunnen slechts een benadering van de feitelijke situatie zijn omdat geen rekening is te houden met details, zoals de wind.
Hieronder staan stroomkaarten in 3 verschillende versies:
1. Voor 7 vertrekhavens aan de vastewal zijn de stroomkaarten in pdf samengesteld waarin de stroming en het droogvallen van de platen zijn gecombineerd:
Den Helder
Harlingen
Holwerd
Lauwersoog
Noordpolderzijl
Eemshaven
Delfzijl
2. Er is een serie met aparte kaarten voor het zuidwestelijke, middengedeelte en het oostelijke Nederlandse waddengebied van laag- naar hoogwater (opkomend tij) en van hoog naar laagwater (afgaand tij) samengesteld uit printscreenkaarten van NV Verlag 2016 in pdfbestanden.
Voor het zuidwestelijke deel en het middendeel van het Wad is het hoogwatertijdstip Harlingen als uitgangspunt genomen, voor het oostelijke Wad hoogwater Delfzijl. Dat levert over 12 uur 24 kaarten op met stappen van 30 minuten of 12 kaarten met stappen van 1 uur.

Hieronder heeft u de keuze uit de diverse mogelijkheden die u kunt oproepen en desgewenst kunt downloaden voor eigen gebruik.
Stroomkaarten per uur en per half uur
Stroomkaarten per 60 minuten tussen Den Helder en West Terschelling
Stroomkaarten per 30 minuten tussen Den Helder en West Terschelling
Stroomkaarten per 60 minuten tussen Vlieland - Rottumerplaat
Stroomkaarten per 30 minuten tussen Vlieland - Rottumerplaat
Stroomkaarten per 60 minuten tussen Rottumeroog -Nieuwe Statenzijl
Stroomkaarten per 30 minuten tussen Rottumeroog -Nieuwe Statenzijl
3. Als webpagina waarbij je een tijdstip voor hoogwater Harlingen kunt opgeven en vervolgens stap voor stap of automatisch aflopend het verloop van het tij kan zien.

Voor stroomatlassen van het Duitse wad zie stroomdld.html

Aan de hand van Javascriptprogramma's van Piet Hein Schlebusch, die van de stroomkaarten van de Hydrografische Dienst animaties heeft gemaakt, zijn met onze eigen kaarten animaties gemaakt van het stroomverloop, waarbij je de stroming met stappen van een halfuur kunt volgen, zie animatie stroming Waddenzee

 

Klik hier op home voor menu+homepagina