wadkanovaren.nl

Stroomatlas Nederlandse Wad

laatst bijgewerkt: 10 februari 2017

Voor de iedereen die het Wad op wil gaan is voor het plannen van een tocht de richting en sterkte van de stroming als gevolg van de eb- en vloedbewegingen minstens zo belangrijk als de tijdstippen van hoog- en laagwater. Bij voorkeur kies je route en tijd zo uit dat je de hele route stroom mee hebt. Bovendien hangt de vraag of je nog of een ondiepte kunt passeren samen met het tijdstip tussen hoog- en laagwater.
Hieronder staan stroomkaarten in aparte series voor het zuidwestelijke, middengedeelte en het oostelijke Nederlandse waddengebied van laag- naar hoogwater (opkomend tij) en van hoog naar laagwater (afgaand tij).
Tot nu toe was men voor het Nederlandse Wad aangewezen op de stroomkaareen van de Hydrografishe Dienst, de zgn HP33 kaarten, en afgeleiden daarvan.
Door gebruik te maken van de stroompijlen op de digitale kaarten van NV Verlag heb ik nieuwe stroomkaarten kunnen samenstellen die vrij gebruikt kunnen worden. In plaats van om het uur zijn er stroomkaarten gemaakt om de 30 minuten.
Uniek zijn de stroomkaarten waar de stroming en het droogvallen van de platen zijn gecombineerd. Deze zijn er drie verschillende uitvoeringen met steeds gebruik van dezelfde kaarten. Daarnaast zijn er ook stroomkaarten samengesteld uit printscreens.
Zowel de sterkte van de stroming, het moment van kentering als het proces van droogvallen en weer onderlopen kunnen slechts een benadering van de feitelijke situatie zijn omdat geen rekening is te houden met details, zoals de wind.

De 4 mogelijkheden zijn:
1. Als
animated gif, van het gehele Wad, waarbij in stappen van 30 seconden het wad leeg en platen droog vallen en vervolgens weer volstroomt en de platen weer onderlopen. Meer als demonstratie hoe eb en vloed verlopen dan dat je er mee kunt aflezen in wlke fase het tij zich bevindt op een bepaald tijdstip van de dag.
2. Als webpagina waarbij je een tijdstip voor hoogwater Harlingen kunt opgeven en vervolgens stap voor stap of automatisch aflopend het verloop van het tij kan zien.
3. Als afzonderlijke stroomkaarten die je naar believen één voor één kunt downloaden en/of afdrukken.

4. Wie meer detail wil kan hieronder kiezen uit printscreenkaarten van NV Verlag die zijn opgeslagen in pdfbestanden.
Voor het zuidwestelijke deel en het middendeel van het Wad is het hoogwatertijdstip Harlingen als uitgangspunt genomen, voor het oostelijke Wad hoogwater Delfzijl.Dat levert over 12 uur 24 kaarten op.

Hieronder heeft u de keuze uit de diverse mgelijkheden die u kunt oproepen en desgewenst kunt downloaden voor eigen gebruik.
Stroomkaarten per uur en per half uur:
Stroomkaarten per uur zuidwestelijk Wad tussen Den helder en West Terschelling
Stroomkaarten per 30 minuten zuidwestelijk Wad tussen Den helder en West Terschelling
Stroomkaarten per uur Wad tussen Vlieland - Rottumerplaat
Stroomkaarten per 30 minuten Wad tussen Vlieland - Rottumerplaat
Stroomkaarten per uur oostelijk Wad tussen Rottumeroog -Nieuwe Statenzijl
Stroomkaarten per 30 minuten oostelijk Wad tussen Rottumeroog -Nieuwe Statenzijl

Voor stroomatlassen van het Duitse wad zie stroomdld.html

Aan de hand van Javascriptprogramma's van Piet Hein Schlebusch, die van de stroomkaarten van de Hydrografische Dienst animaties heeft gemaakt, zijn met onze eigen kaarten animaties gemaakt van het stroomverloop, waarbij je de stroming met stappen van een halfuur kunt volgen, zie animatie stroming Waddenzee

 

Klik hier op home voor menu+homepagina