Stroming Waddenzee stroomkaart Nederlandse wad

laatst bijgewerkt: 5 aug. 2018

Uitleg
Met dit javascript programma kun je na een opgeven tijdsstip het verloop van droogvallen en weer onderlopen en de stroomrichting en stroomsterkte op onderstaande kaart volgen.
Het programma is slechts bedoeld om een beeld te geven van het proces van het getij in de Waddenzee en is nadrukkelijk niet bedoeld om te gebruiken bij navigatie. Daarvoor is op deze site betere informatie te vinden bij de getijdentabellen en stroomkaarten.

De kaart wordt hieronder groot afgebeeld binnen het scherm. Met de muis kun je het stuk Wad opzoeken waarvan je de stroming en het droogvallen wilt zien.
Maar je kunt met de knop de kaart verkleinen tot dat het hele Nederlandse Wad zichtbaar is. Omgekeerd kun je uitzomen met de knop.
Bij het snel in- of uitzoemen worden lengte en breedte niet in gelijkemate aangepast, waardoor alleen bij maximale grootte en bij minimle grootte de lengte/breedte verhoudingen kloppen.
Nadat je het tijdstip voor hoogwater Harlingen tot op een kwartier nauwkeurig hebt opgegeven en op OK hebt geklikt, kun je met de en met stappen van 30 minuten de volgende resp vorige getijdesituatie oproepen.
De weergave van de tijd voor of na het laatste hoog- en laagwater die linksonder wordt weergegeven is relaief grof en kan ca 30 minuten afwijken.
Met zet je de animatie in werking, met stop je die.
Als je met een nieuw tijdstip hoogwater wilt werken, moet je dit scherm eerst wegklikken en opnieuw oproepen als een vorm van reset, anders kloppen de tijden niet meer.
Soms krijg je een script foutmelding of zie je nog geen kaart; geef op dat je het script wilt voortzetten en klik onder aan even op . De kaart verschijnt dan en het programma werkt gewoon.
Het basisontwerp van het javascriptprogramma is van Piet Hein Schlebusch

Scrol nu naar beneden tot je kaart en knoppen goed in beeld hebt.

stroomkaart Nederlandse wad
! !