Gemiddelde watertemperatuur op het Wad

laatst bijgewerkt: 8 januari 2011

Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.

De temperatuur van het water is voor een zeekanoėr met een het weer een belangrijke factor. Zoals aangegeven in De veiligheid tijdens het zeekanoėn bestaat als je in koud water belandt een grote kans op onderkoeling. Daarom moet je je kanouitrusting en -kleding aanpassen aan de omstandigheden. Niet alleen het weer bepaalt die omstandigheden maar ook de watertemperatuur.

De watertemperatuur op het wordt dagelijks in de regionale kranten vermeld en is op veel weersites te vinde.  De watertemperatuur van verschillende plekken langs de kust en op het Wad is op te zoeken op http://www.rijkswaterstaat.nl/water/scheepvaartberichten_waterdata/.
Voor het Wad zijn dat Har­lingen, Schiermonnikoog en Eemshaven. Ook onderstaande gegevens zijn een bewerking van de gegevens op deze site.

 

Hieronder is voor vier jaren de watertemperatuur op het Wad bij Schiermonnikoog in een grafiek gezet. Je ziet dat elke jaar dezelfde trend optreedt in het temperatuurverloop.

 

watertemperatuur bij Schiermonnikoog

 

In onderstaande tabel is de gemiddelde watertemperatuur per maand voor de drie meetpunten op het wad aangegeven. De gemiddelden en de standaard deviatie (= maat voor de variatie in waarden) zijn berekend over alle individuele waarden van alle beschikbare jaren en de drie meetpunten samen.

De grafiek onder de tabel geeft de grafische weergave van het gemiddelde temperatuurverloop door het jaar heen.

Zowel in tijd als in plaats is de variatie in de gemiddelde waarden 1,5 tot 2°. Natuurlijk kunnen er uit­schieters voorkomen naar boven en naar beneden. De hoogst gemeten watertemperatuur is 24° (Eemshaven, 27 juli 2007), de laagst gemeten temperatuur -1,8°C (Harlingen, 6 jan 1997).

 

Samenvattend kan vastgesteld worden dat eind maart de watertemperatuur boven de 5° stijgt en in mei al boven de 10°C ligt. In de maanden juni t/m september ligt de watertemperatuur boven de 15°. In oktober neemt de temperatuur af tot 12° en is in december afgenomen tot ca 4°C.

 

In het hoofdstuk De veiligheid tijdens het zeekanoėn wordt een grens van 15° voor de watertemperatuur waaronder neopreen kleding wordt aanbevolen. Dat houdt in dat alleen in de periode juni t/m september zal vooral het weer het criterium zijn welke kleding je tijdens het varen het beste kunt dragen en niet de watertemperatuur.

 

maand

Jan

febr

mrt

Apr

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Harlingen 1980-1996

2,6

2,4

4,8

8,7

13,3

16,5

18,6

18,5

15,4

11,5

7,0

3,8

Schierm’oog 1980-1993

2,6

2,0

4,5

8,1

12,7

15,6

17,7

17,5

14,7

12,3

6,4

3,8

Eemshaven 2002-2010

3,2

3,4

5,0

9,6

11,7

17,5

19,2

19,8

16,7

12,5

8,3

4,7

Gemiddelde temperatuur

2,8

2,6

4,8

8,8

12,6

16,5

18,5

18,6

15,6

12,1

7,2

4,1

Std.dev. temperatuur

1,9

2,0

1,9

1,6

1,9

1,8

1,5

1,6

1,4

1,8

1,7

1,6

 

gemiddelde watertemperatuur op het Wad

 


Is deze pagina via het menu links op het scherm opgeroepen, klik dan deze pagina weg om terug te keren naar de homepagina, ben je via een directe link op deze pagina gekomen, waardoor er links geen menu staat, klik dan hier op home voor menu+homepagina