wadkanovaren.nl

Kanotochtengids voor het Wad - inleiding

laatst bijgewerkt: 12 december 2010

Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.

In het eerste deel van de site zijn de aspecten van het kanovaren behandeld. Dit tweede deel gaat over het gebied zelf en de kanotochten die er op het Wad mogelijk zijn.
De digitale kanotochtengids vor het Wad valt in vier onderdelen uiteen die hiernaast een voor een opgeroepen kunnen worden of via het menu:
1. Kort overzicht: De kanotochten die op het Wad mogelijk zijn, worden in een overzicht van west naar oost kort omschreven. Bij elke tocht wordt vermeld: tussen haakjes de zwaarte volgens de groepsindeling (B-D) zoals behandeld bij vereiste vaardigheden, wat de voor de tocht gunstige vaartijden zijn i.v.m. het tij en eventueel nog aanvullend informatie. De optimale tijden liggen binnen de opgegeven range van het volgende onderdeel.
2. Beste vaartijden: Dit onderdeel geeft in een overzichtelijk schema aan wat de gunstigste tijden zijn om een bepaalde tocht te varen gegeven de hoogwatertijden. De vertrektijden zijn gebaseerd op de stroomsituatie bij het vertrekpunt en de aankomsttijden op de situatie bij het eindpunt, terwijl ook rekening is gehouden met een eventueel wantij onderweg.
3. Vertrekpunten: Alle mij bekende vertrekpunten vanaf de vaste wal worden een voor een behandeld, waarbij belangrijke punten als toegankelijkheid, parkeermogelijkheden, bereikbaarheid bij laagwater, e.d. de revue passeren.
4. Onderweg: Alle mij bekende nuttige bijzonderheden over de vaargebieden en aanlandingsplekken op de eilanden en zandplaten worden beschreven. Er zijn foto's van Google Earth bij geplaatst waarop de geulen en platen op het Wad goed zijn te zien.

Is deze pagina via het menu links op het scherm opgeroepen, klik dan deze pagina weg om terug te keren naar de homepagina, ben je via een directe link op deze pagina gekomen, waardoor er links geen menu staat, klik dan hier op home voor menu+homepagina