actuele informatie over dynamische zonering Waddenzee

naar overzicht toegankelijkheid/gebied
naar kaart overzicht art.20gebieden

Tussen 15 maart en 1 november worden wekelijkse updates gegeven en zo nodig ook tussentijds

Eerst volgende wijziging uiterlijk 2 nov. 2019
01-09-2019 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
25-8-2019: de verbodsborden op de Hiezel (zuidoost punt Egelsmanplaat) zijn weer verwijderd omdat de jonge sterns zijn uitgevlogen. Wel het dringende verzoek om de Hiezel niet te betreden van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater Lauwersoog omdat dan vele duizende trekvogels daar de hoogwaterperiode overbruggen en rusten. 16-08-2019:Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk. Ook het Rif is van 3 uur na hoogwater tot 3 uur voor hoogwater weer toegankelijk, de verbodsborden zijn weggehaald. De Hiezel (zuidoost punt Engelsmanplaat) is nog wel met verbodsborden afgesloten
16-07-2019 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
Op het Rif en de Hiezel (zuidoostpunt Engelsmanplaat) zijn nog met verbodsborden afgegrensd omdat er nog wordt gebroed.
13-07-2019 Het zuidelijke deel van de Waardgronden (route Terschelling - Ameland vv) is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details
15-05-2019 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
10-05-2019 Op 10 mei zijn op het Rif de borden geplaatst om de grenzen van de kolonie van enige honderden sterns aan te geven: betreden van de kolonie is is niet toegestaan; alleen tijdens laagwater (3uur na - 3 uur voor HW) mag het strand tussen palen en waterlijn betreden worden, bij voorkeur alleen de waterlijn aanhouden.
15-04-2019 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
15-03-2019 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelpôlle en het Oerd zijn gesloten opdat de vogels in rust het broedseizoen voor kunnen bereiden.
01-11-2018:Razende Bol en de Koffiebonenplaat zijn tot 15 maart volgend jaar weer toegankelijk
01-09-2018 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2018: Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk
17-07-2018 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
De kolonie Sterns op het Rif is voor de 2e keer weggespoeld, zie bericht Waddenunit 15-7-2018. De Waardgronden tussen Terschelling en Ameland kunnen nog niet vrij gegeven worden tussen omdat er nog zeehondenpups zitten.
20-06-2018 Op het Rif resteert nog maar een klein stuk dat is afgezet met verbodsborden om een kleine broedkolonie van Noordse sterns te beschermen. De nesten worden nu bedreigt door hoogwater in combinatie met harde noordwestenwind en springtij. Aan de westzijde van het Rif en Engelsmanplaat ligt nu aan het Smeriggat een groot aantal zeehonden met pups. Door de drukke scheepvaart en droogvallende schepen in de buurt zijn de zeehonden zeer alert en gaan bij het minste geringste te water. Het verzoek is daarom om zo stil mogelijk en op ruime afstand van de oever van het Rif te passeren.
15-05-2018 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20)gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
02-05-2018 Op 2 mei zijn op het Rif de borden geplaatst om de grenzen van de kolonie van enige hondrden sterns aan te geven: betreden van de kolonieis is niet toegestaan; alleen tijdens laagwater (3uur na - 3 uur voor HW) mag he tstrand tussen palen en waterlijn betreden worden, bij voorkeur alleen de waterlijn aanhouden. Zie ook bericht Waddenunit 28-5-2018
15-04-2018 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
15-03-2018 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelpôlle en het Oerd zijn gesloten opdat de vogels in rust het broedseizoen voor kunnen bereiden.
01-11-2017:Razende Bol en de Koffiebonenplaat zijn tot 15 maart volgend jaar weer toegankelijk
01-09-2017 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2017: Het Rif (Engelsmanplaat), Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk, maar houd afstand tot groepen vogels die tijdens hoogwater op deze hoogwatervluchtplaatsen zitten
28-05-2017 Op de Vliehors (Vlieland) hebben dwergsterns een 3e kolonie gevestigd. Als u daar in de buurt komt, houd dan voldoende afstand
22-05-2017 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
15-05-2017 Vanaf 15 mei zijn alle art.20 gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
08-05-2017 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
26-04-2017 De eerste sterns zijn op het Rif gesignaleerd waarmee het broedseizoen van de verschillende sternsoorten op het rif van start gaat. De verbodsborden zijn vandaag weer geplaatst. Vanaf nu is het dus niet meer toegestaan binnen het gebied dat door de borden wordt omsloten over het Rif te lopen. Het strand tussen de hoog- en laagwaterlijn is wel toegankelijk maar houd ruime afstand tot de borden om de nesten aan de rand niet te verstoren. zie ikpasophetwad.nl voor achtergrondinformatie
24-04-2017 Het afgesloten gebied van de Koffieboonplaat is meer uitgebreid om o.a. Sterns en Plevieren de kans te geven om te broeden.Zie bij overzicht of actueel.
20-04-2017 In het duingebied Kikkerbeet op Vlieland (grenzend aan de Postweg) heeft zich een kolonie lepelaars gevestigd. tot 15 augustus is het gebied met verbodsborden afgesloten.
09-04-2017 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
02-04-2017 vanaf 1 april is de Blauwe Balg afgesloten
26-03-2017 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
19-03-2017 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
15-03-2017 per 15 maart zijn 4 art20gebieden afgesloten
01-09-2016 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
29-08-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
22-08-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
15-08-2016: Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk
07-08-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
31-07-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
24-07-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
16-07-2016: De kwelder van Schiermonnikoog is weer toegankelijk
10-07-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
03-07-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
26-06-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
19-06-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
12-06-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
05-06-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
29-05-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
22-05-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
15-05-2015 Vanaf 15 mei zijn alle art.20 gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
03-05-2015 Het Rif boven Engelsmanplaat is vanaf 3 mei met verbodsborden afgesloten i.v.m. broedkolonies van sterns
25-04-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
15-04-2016 De kwelder van Schier is vanaf 15 april tot 15 juli afgesloten
04-04-2016 vanaf 1 april is de Blauwe Balg afgesloten
28-03-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
21-03-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
15-3-2016 per 15 maart zijn 4 art20gebieden afgesloten
01-11-2015 als laatste art20 gebieden zijn ook de Razende Bol en de Koffiebonenplaat tot 15 maart volgend jaar weer toegankelijk. Zie de actuele overzichtskaart voor de gebieden waarvoor gedurende het hele jaar beperkte toegankelijkheid geldt.
1-06-2015 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week, zie gewijzigde bijzonderheden Rif
Voor de huidige beperkingen in toegankelijkheid op het Wad zie hier

vaarweginformatie Waddenzee Nautin