actuele informatie over dynamische zonering Waddenzee

naar overzicht toegankelijkheid/gebied
naar kaart overzicht art.20gebieden

Tussen 15 maart en 1 november worden wekelijkse updates gegeven en zo nodig ook tussentijds

Eerst volgende wijziging uiterlijk 15 aug 2021
16-07-2021 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
Het zuidelijke deel van de Waardgronden is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details.
Alle verbodsborden op Engelsmanplaat zijn verwijderd
30-06-2021Op de westzijde van het Rif, boven Engelsmanplaat liggen ten noorden van de voormalige geul tussen Engelsmanplaat en het Rif momenteel veel zeehonden met pups. Het verzoek is om voldoende afstand te houden tot deze zeehonden en niet te dichtbij droog te vallen of langs te lopen. Gun de zeehonden de rust in elk geval tot eind juli/begin augustus tot de pups zelfstandig zijn. Daarnaast telt het oostelijke Rif nog enkele nesten van Scholeksters en vertoeven er verschillende sternsoorten, dus ook daar geldt: houd afstand. 26-05-2021 Heden zijn er verbodsborden geplaatst op de Hiezel, dat is de zuidoostpunt van Engelmanplaat, grenzend aan Paesensrede. Dus daar niet aanlanden en lopen. Er broeden er nu een 10tal sternparen die niet verstoord moeten worden, te meer daar het broedseizoen op het Rif door overstroming begin mei is mislukt.
15-05-2021 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
15-04-2021 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
01-04-2021 Blauwe Balg is van 1 april tot 1 september afgesloten m.u.v. de geul van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater Nes
15-03-2021 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelp˘lle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.
01-09-2020 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2020:Boschplaat, Feugelp÷lle en het Oerd zijn weer toegankelijk. Het Rif is van 3 uur na hoogwater tot 3 uur voor hoogwater toegankelijk. De Hiezel is nog afgesloten.
16-07-2020 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
01-07-2020 Engelsmanplaat: Op het Rif en de Hiezel (zuidoostpunt) zijn de verbodsborden weggehaald en is het hele gebied weer toegankelijk. Het rif blijft verboden van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater Schier, Voor de Hiezel geldt het dringende verzoek om dat tijdens hoogwater te mijden omdat de Hiezel dan fungeert als hvp. Houd aan de westzijde rond de overgang Engelsmanplaat-Rif genoeg afstand tot de vele zeehonden met pups.
21-05-2020 Op 20 mei zijn op het oostelijk deel van het Rif en op de zuidoost punt van Engelsmanplaat (de Hiezel) de borden geplaatst om de grenzen van de kolonie sterns aan te geven: betreden van de kolonies is niet toegestaan; alleen tijdens laagwater (3uur na - 3 uur voor HW) mag het strand tussen de palen en de waterlijn betreden worden, bij voorkeur alleen de waterlijn aanhouden.
15-05-2020 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
10-05-2020 Het broedseizoen op de kolonie van enige honderden sterns is begonnen. hoelwe er geen verbodsborden izijn geplaatst, is het betreden van de kolonie niet toegestaan; alleen tijdens laagwater (3uur na - 3 uur voor HW) mag het strand tot 20m van de waterlijn betreden worden, bij voorkeur alleen de waterlijn aanhouden.
15-04-2020 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
15-03-2020 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelp˘lle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.