actuele informatie over dynamische zonering Waddenzee

naar overzicht toegankelijkheid/gebied
naar kaart overzicht art.20gebieden

Tussen 15 maart en 1 november worden wekelijkse updates gegeven en zo nodig ook tussentijds

Eerst volgende wijziging uiterlijk 1 nov. 2021
01-09-2021 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2021:Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk.
16-07-2021 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
Het zuidelijke deel van de Waardgronden is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details.
Alle verbodsborden op Engelsmanplaat zijn verwijderd
30-06-2021Op de westzijde van het Rif, boven Engelsmanplaat liggen ten noorden van de voormalige geul tussen Engelsmanplaat en het Rif momenteel veel zeehonden met pups. Het verzoek is om voldoende afstand te houden tot deze zeehonden en niet te dichtbij droog te vallen of langs te lopen. Gun de zeehonden de rust in elk geval tot eind juli/begin augustus tot de pups zelfstandig zijn. Daarnaast telt het oostelijke Rif nog enkele nesten van Scholeksters en vertoeven er verschillende sternsoorten, dus ook daar geldt: houd afstand. 26-05-2021 Heden zijn er verbodsborden geplaatst op de Hiezel, dat is de zuidoostpunt van Engelmanplaat, grenzend aan Paesensrede. Dus daar niet aanlanden en lopen. Er broeden er nu een 10tal sternparen die niet verstoord moeten worden, te meer daar het broedseizoen op het Rif door overstroming begin mei is mislukt.
15-05-2021 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
15-04-2021 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
01-04-2021 Blauwe Balg is van 1 april tot 1 september afgesloten m.u.v. de geul van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater Nes
15-03-2021 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelpôlle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.