actuele informatie over dynamische zonering Waddenzee

naar overzicht toegankelijkheid/gebied
naar kaart overzicht art.20gebieden

Tussen 15 maart en 1 november worden wekelijkse updates gegeven en zo nodig ook tussentijds

Eerst volgende wijziging uiterlijk 1 maart 2024
01-09-2023 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk, zie actuele overzichtskaart
16-07-2023 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
12-07-2023Het zuidelijke deel van de Waardgronden (Terschellinger wad) is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details.
05-06-2023 het Oude Smeriggat onder Het Rif wordt steeds ondieper. Er lopen regelmatig jachten vast .
Er liggen veel zeehonden met jongen, die door de vastlopers worden verdrongen.
Kies bij voorkeur de betonde route en bevaar de onbetonde geul alleen met voldoende hoogwater.
Anders kom je er niet overheen, loop je vast én je verstoort de zeehonden,
Op platen liggende zeehonden zijn de eerste 6 maanden van het jaar sneller gealermeerd dan vanaf ca juli.
Houd daarom t/m juni op het Wad meer afstand tot liggende zeehonden dan de betonning soms toestaat.
15-05-2023 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
12-05-2023 Vanaf 12 mei is het Oostrif ten noorden van Engelsmanplaat afgesloten met verbodborden i.v.m. het broedseizoen van o.a. sterns
15-04-2023 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
01-04-2023 Blauwe Balg is van 1 april tot 1 september afgesloten m.u.v. de geul van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater Nes
01-04-2023 Op de kwelder van Schier zijn de lepelaars ten westen van het Willemsduin al begonnen met nestelen. Houd voldoende afstand
15-03-2023 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelpôlle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.
vaarweginformatie Waddenzee Nautin