Actuele informatie over varen op het Wad


laatst bijgewerkt: 01-09-2019

Op deze pagina staan actuele onderwerpen en wijzigingen aan de site waar je op een snelle manier kennis van kan nemen. Kleine aanpassingen worden niet vermeld.
De onderwerpen staan op datumvolgorde, met de recentste als eerste.


01-09-2019 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
25-8-2019: de verbodsborden op de Hiezel (zuidoost punt Egelsmanplaat) zijn verwijderd. Dringende verzoek om de Hiezel niet te betreden van 3 uur voor/na HW ivm HVP. 16-08-2019:Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk. Het Rif is van 3 uur na hoogwater tot 3 uur voor hoogwater toegankelijk. De Hiezel is nog afgesloten.
17-07-2018 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
13-07-2019 Het zuidelijke deel van de Waardgronden is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details.
15-05-2019 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
10-05-2019 Op 10 mei zijn op het Rif de borden geplaatst om de grenzen van de kolonie van enige hondrden sterns aan te geven: betreden van de kolonieis is niet toegestaan; alleen tijdens laagwater (3uur na - 3 uur voor HW) mag het strand tussen palen en waterlijn betreden worden, bij voorkeur alleen de waterlijn aanhouden.
15-04-2019 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
01-04-2019 De Blauwe Balg is tot 1 september afgesloten, m.u.v. de betonde noordelijke route 3 uur voor/na HW
15-03-2019 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelpôlle en het Oerd zijn gesloten opdat de vogels in rust het broedseizoen voor kunnen bereiden.
03-12-2018: De getijdentabellen 2019 voor het Nederlandse wad zijn geplaatst. Tot 31 december blijven die van 2018 ook nog staan klik hier
01-11-2018: Razende Bol en de Koffiebonenplaat zijn tot 15 maart volgend jaar weer toegankelijk. Mu.v. de plkken die permanetn afgesloten zijn, zijn alle gebieden nu opengesteld.
01-09-2018 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2018: Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk
17-07-2018 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
De kolonie Sterns op het Rif is voor de 2e keer weggespoeld, zie bericht Waddenunit 15-7-2018. De Waardgronden tussen Terschelling en Ameland kunnen nog niet vrij gegeven worden tussen omdat er nog zeehondenpups zitten.
20-06-2018 Op het Rif resteert nog maar een klein stuk dat is afgezet met verbodsborden om een kleine broedkolonie van Noordse sterns te beschermen. De nesten worden nu bedreigt door hoogwater in combinatie met harde noordwestenwind en springtij. Aan de westzijde van het Rif en Engelsmanplaat ligt nu aan het Smeriggat een groot aantal zeehonden met pups. Door de drukke scheepvaart en droogvallende schepen in de buurt zijn de zeehonden zeer alert en gaan bij het minste geringste te water. Het verzoek is daarom om zo stil mogelijk en op ruime afstand van de oever van het Rif te passeren.
28-05-2018 kolonie Sterns op het Rif weggespoeld, zie bericht Waddenunit 28-5-2018
15-05-2018 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20)gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
02-05-2018 Op 2 mei zijn op het Rif de borden geplaatst om de grenzen van de kolonie van enige hondrden sterns aan te geven: betreden van de kolonieis is niet toegestaan; alleen tijdens laagwater (3uur na - 3 uur voor HW) mag het strand tussen palen en waterlijn betreden worden, bij voorkeur alleen de waterlijn aanhouden. 15-04-2018 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
15-03-2018 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelpôlle en het Oerd zijn gesloten opdat de vogels in rust het broedseizoen voor kunnen bereiden.
02-02-2018 De getijdengegevens van het Duitse en Deense Wad voor 2018 staan op de website
10-01-2018 De getijdengegevens van het Nederlandse Wad voor 2018 staan op de website
01-11-2017:Razende Bol en de Koffiebonenplaat zijn tot 15 maart volgend jaar weer toegankelijk
01-09-2017 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2017: Het Rif (Engelsmanplaat), Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk
25-07-2017 De alternatieve vaarroute over de Waardgronden onder Terschelling is opengesteld
16-07-2017 De kwelder van Schiermonnikoog is weer toegankelijk
14-07-2017 De plaatsen van de meerjarige mosselbanken zijn op een kaart weergegeven, zie mosselbanken westelijk Wad en mosselbanken oostelijk Wad

klik op home voor menu+homepagina