Actuele informatie over varen op het Wad


laatst bijgewerkt: 09-09-2023

Op deze pagina staan actuele onderwerpen en wijzigingen aan de site waar je op een snelle manier kennis van kan nemen. Kleine aanpassingen worden niet vermeld.
De onderwerpen staan op datumvolgorde, met de recentste als eerste.


16-07-2023 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
12-07-2023Het zuidelijke deel van de Waardgronden (Terschellinger wad) is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details.
05-06-2023 het Oude Smeriggat onder Het Rif wordt steeds ondieper. Er lopen regelmatig jachten vast .
15-05-2023 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
12-05-2023 Vanaf 12 mei is het Oostrif ten noorden van Engelsmanplaat afgesloten met verbodborden i.v.m. het broedseizoen van o.a. sterns
15-04-2023 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
01-04-2023 Blauwe Balg is van 1 april tot 1 september afgesloten m.u.v. de geul van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater Nes
01-04-2023 Op de kwelder van Schier zijn de lepelaars ten westen van het Willemsduin al begonnen met nestelen. Houd voldoende afstand
15-03-2023 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelp˘lle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.
historie 2022:
05-09-2022Op Het Rif zijn de verbodsborden wegehaald. Van 3 uur voor tot 3 uur na laagwater is het Rif weer vrij toegankelijk tot voorjaar 2023
01-09-2022 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk, zie actuele overzichtskaart
hoogwatervluchtplaat kiezen
16-07-2022 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
05-07-2022Het zuidelijke deel van de Waardgronden (Terschellinger wad) is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details.
02-06-2022Op de Hiezel (zuidoostzijde Engelsmanplaat) zijn de verbodsborden wegehaald. Het gebied is overstroomd geweest en er is geen nestelactiviteit meer. Houd tijdens hoogwater wel rekeing met vogels die de Hiezel als 02-06-20222 juni zijn verbodsborden geplaats bij de oostelijke duintjes op het Rif boven Engelsmanplaat om enkele neste van Sterns en scholeksters te beschermen. Bij laagwater kun je om het broedgebied heen lopen.
15-05-2022 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
25-04-2022Op de Hiezel (zuidoostzijde Engelsmanplaat) zijn verbodsborden geplaatst om visdiefjes, sterns en scholeksters een broedmogelijkheid te geven. Met laagwater kan er wel aangeland worden en gelopen worden buiten het afgezette gebied.
15-04-2022 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
01-04-2022 Blauwe Balg is van 1 april tot 1 september afgesloten m.u.v. de geul van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater Nes
15-03-2022 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelp˘lle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.

klik op home voor menu+homepagina