wadkanovaren.nl

Kanoën op het Duitse en Deense Wad IV

laatst bijgewerkt: 1 september 2013

Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.

Overzicht mogelijke kanotochten in de Halligen

Direct naar: algemene opmerkingen over vertrek- en aankomstplekken en de eilanden     Passage-uren wantijen Halligen     Overzicht kanoroutes

omhoog

Kanoroutes Halligen
kaart Halligen in apart scherm

De Halligen vormen een aparte groep eilanden tussen het schiereiland Eiderstedt en de Deense grens. Behalve de waddeneilanden Amrum, Sylt en Pellworm hebben de eilanden geen dijken of duinen en beschermen de bewoners zich tegen het hoge water door te leven op terpen, hier warften geheten. Dit geeft als je er door heen vaart het gebied een apart uiterlijk.
Het gebied is mede een aantrekkelijk kanogebied omdat de eilanden niet zoals elders op het wad op een rij maar in een groep liggen. Je kunt gemakkelijk lange tochten inkorten of korte tochten verlengen omdat er altijd wel een eiland in de buurt of juist verder op ligt. Doordat de eilanden in een groep liggen heeft de stroming echter wel een ingewikkelder verloop dan in andere delen van het wad, zie de stroomatlas voor de Halligen. Het gebied is met name geschikt voor meerdaagse tochten van eiland naar eiland en vanwege de stroming wat minder geschikt voor tochten waarbij je steeds naar hetzelfde punt terugkeert. Grote delen van de Halligen vallen droog bij laagwater, zodat je je vaak moet beperken tot de geulen en voor vertrek- en aankomstplekken rekening moet houden met droogvallende havens en droogvallend wad.
In 2012 en 2013 zijn op verschillende plekken jachthavens opgeknapt of helemaal nieuw aangelegd en is op veel plaatsen de zeewering vernieuwd en verbeterd.

Hieronder volgt eerst een beschrijving van de verschillende vertrek- en aankomstplekken en van de afzonderlijke eilanden. Een aantal kleinere halligeilandjes wordt niet besproken omdat die hetzij verboden gebied zijn, hetzij zelden door kanoërs worden aangedaan.
Daarna volgt een overzicht van de ondiepe passages en aankomsten en een overzicht van de mogelijke kanotochten met vermelding van afstanden, gunstigste vaartijden i.v.m. stroming, waterdiepte, e.d. De genoemde vaartijden zijn gerelateerd aan de plaatselijke hoogwatertijden. Getijdentabellen voor 14 plekken op de Halligen zijn op deze site te vinden op getijdentabellen Duitse Wadden.

Bij de bespreking van de mogelijk kanotochten wordt aangegeven: De te volgen route aan de hand van de op de kaart aangegeven routenummers, de afstand, de beste vaartijden t.o.v. het plaatselijk hoogwater, het verschil tussen hoogwater bij vertrek- en aankomstplek met Helgoland en de routebeschrijving met vermelding van de vermoedelijke stroming (mee/tegen). Bij de routebeschrijving is uitgegaan van een gemiddelde vaarsnelheid van 7km/uur (ca 3,7mijl/u).
Bij de vertrekplaatsen wordt de hoogwatertijd ten opzichte van hoogwater Helgoland (Hl) vermeld. Helgoland is gekozen omdat die plek centraal ligt in de cirkel waarop de eilanden van de Duitse wadden en Halligen ongeveer liggen. Ook de Gezeitenkalender (het blauwe boekje) van BSH gebruikt Helgoland als referentiepunt. Houd rekening met een variatie van 10-15 minuten eerder of later hoogwater dan vermeld.
Naar onze ervarng kan het weer op de Halligen van dag op dag sterk verschillen, met name wat de windsterkte betreft. Houd bij je planning er rekening mee dat je een dag op een van de eilanden vast kunt zitten omdat het te hard waait om te varen. Met een veerboot oversteken is lang niet altijd een optie omdat er op veel routes gebruik wordt gemaakt van kleine veerboten, waarop een kano niet eens in de breedte past en in het gangpad moet liggen.
Het weerbericht is o.a. via de marifoon te beluisteren op kanaal 26. Dit marifoonkanaal geldt voor de hele Duitse bocht.

Per tocht worden de heen- en terugtocht na elkaar genoemd. Per tocht zijn de tochten naar de eerstvolgende aanlegplek beschreven. Bijvoorbeeld voor een tocht van Nordstrand naar Amrum via Hooge, wordt de route Nordstrand - Hooge bij Nordstrand beschreven en het vervolg Hooge - Amrum bij Hooge. Per tocht worden de routenummers op de kaart opgegeven.

omhoog Onderdelen van dit hoofdstuk:
algemene opmerkingen over vertrek- en aankomstplekken en de eilanden
Passage-uren wantijen Halligen
Overzicht kanoroutes:
Tochten van en naar de Eiderstuw
Tochten van en naar Tümlauer Koog
Tochten van en naar Husum
Tochten van en naar Nordstrand
Tochten van en naar Pellworm
Tochten van en naar Hooge
Tochten van en naar Gröde Appelland
Tochten van en naar Langeness
Tochten van en naar Amrum
Tochten van en naar Föhr
Tochten van en naar Dagebüll
Tochten van en naar Sylt

algemene opmerkingen over vertrek- en aankomstplekken en de eilanden

omhoog De volgorde waarin de plekken worden besproken is van zuid naar noord en van oost naar west.
Vanaf het vaste land kan voor een meerdaagse tocht vertrokken worden van Tümlauer Koog, Husum, Nordstrand, Schlüttsiel of Dagebüll. Nordstand en Schlüttsiel zijn de populairste vertrekplekken. Eerst worden de vertrekplekken vanaf het vaste land hieronder apart besproken.

Vertrekpunten vanaf het vaste land

Eiderstuw (+73Hl)

Bij de stuw aan de monding van de Eider ligt binnendijks een kleine vissershaven. Er zijn geen voorzieningen voor pleziervaart. Deze plek komt alleen als pleisterplaats in aanmerking als de afstand naar een volgende jachthaven te groot is. Afgezien van de niet bevaarbare geul voor de stuw valt het wad rondom droog, zodat je alleen 3 uur rond hoogwater kunt aankomen of vertrekken.

Tümlauer Koog (+71Hl)

Tümlauer Koog heeft een kleine jachthaven met één steiger. Er zijn toiletten en douches. De jachthaven valt droog en de geul er heen is smal. Voor haveninformatie zie www.sspo-st-peter-ording.de. Er is plaats voor tenten, maar of dat is toegestaan is onbekend.

omhoog Husum (+115Hl)

De jachthaven van de Husumer Segler Verein e.V. ligt in een zijarm rechts voor de ophaalbrug. Er zijn voorzieningen en een grasveld waar ruimte is voor tentjes. Maar of je daar mag staan is onbekend. De haven valt droog, zie verderwww.hsrv-husum.de. De binnenhaven voorbij de ophaalbrug is minder geschikt voor kanoërs vanwege de hoge steigers. Ook de binnenhaven valt droog. Voor algemene informatie over Husum zie www.husum.de.

Nordstrand (+97Hl)

Nordstrand heeft twee havens: Norderhafen en Süderhafen. Vanaf Norderhafen vertrekken de veerboten naar de verschillende eilanden. Süderhafen is een kleine haven aan de zuidkust. Er zijn voorzieningen en een grasveld waar ruimte is voor tentjes. Maar of je daar mag staan is onbekend. Reserveren wordt aangeraden (tel: (0 48 42) 84 33 / rieger.nordstrand@web.de).

Een veel gebruikt vertrekpunt voor meerdaagse tochten over de Halligen is de camping Nordstrand Platz Margarethenruh aan de noordkust (tel +49 (0) 4842 - 85 53, na 22.00 kun je de campping niet meer op). De camping ligt pal achter de dijk en de auto kan er achterblijven bij een meerdaagse tocht. Het wad valt ca 2 uur rond laagwater droog. Onder aan de dijk is een koude douche voor het afspoelen van mens en materiaal. Zie verder bij www.nordstrand.de.

Nordstrandischmoor (+110Hl)

Nordstrandischmoor is via een smalspoorlijn met het land verbonden en heeft een klein, in 2013 vernieuwd jachthaventje ter hoogte van de meest westelijke warft Norderwarft. In de zuidwestpunt is een aanlegplek voor een veerboot. De havens zijn alleen enkele uren rond hoogwater bereikbaar. De toegangsroute is met prikken aangegeven. Er zijn bij de havens geen voorzieningen. Nadere informatie over Nordstrandischmoor is te vinden op www.nordstrandischmoor.de. Als vertrekpunt is Nordstrandischmoor niet geschikt vanwege de moeilijke bereikbaarheid.

Schlüttsiel (+120Hl)

Schlüttsiel is een haven van waar veerboten op verschillende eilanden varen. De Yacht-Club Dagebüll-Schlüttsiel heeft er een jachthaven. Van daar is het goed vertrekken. Er is een groot parkeerterrein, maar er zijn geen kampeervoorzieningen. Mogelijk dat op het grasveld bij het water een tent opgezet kan worden. In het restaurant zijn kamers te huur. Schlüttsiel is een veel gebruikt vertrekpunt voor meerdaagse kanotochten over de Halligen.

Dagebüll (+140Hl)

Dagebüll heeft een veerhaven met hoge kades waar het lastig aanleggen is voor kano's. Beter kan uitgeweken worden naar de stenen "stranden" aan weerszijde van de haven. Er zijn geen kampeervoorzieningen.

Pleisterplaatsen op de eilanden

omhoog omhoog Pellworm (+95Hl)
De jachthaven van Pellworm ligt iets ten noorden van de veerhaven bij Tammensiel(Tel: 04844-241). Het hele wad rondom Pellworm valt ca 2-3 uur rond laagwater droog, inclusief de jachthaven. In tegenstelling tot de andere Hallig eilanden heeft Pellworm wel dijken rondom het eiland wat het aanlanden op andere plekken dan de jachthaven vaak bemoeilijkt vanwege de grove stenen beschoeiing. Alleen in de noordoostpunt en bij de Tammwarft in het zuidwesten liggen nog kleine steigers. Hooge (+92Hl)

De jachthaven van Hooge ligt aan de noordzijde en valt bij laagwater droog. Buitendijks kan dan het beste aangelegd worden op de drooggevallen ten westen van de strekdammen aan weerszijden van de havenmond. De haven heeft een apart veld voor tenten en voor 5 euro/nacht kan gebruik gemaakt worden van alle voorzieningen in het kleine havengebouwtje. Het gebouwtje heeft een kantine met keuken. Als de havenmeester er niet is, is het in principe zelfbediening: je vraagt aan een van de aanwezigen zijn sleutel te leen om in de kantine zelf een sleutel op te halen, je in te schrijven en te betalen. Daarna geef je de geleende sleutel weer terug. De sleutel geeft behalve tot de kantine toegang tot twee douches. De havenmeester is bereikbaar op 04849 - 247. Voor verdere info over Hooge zie http://hooge.de


Gröde Appelland (+106Hl)

Gröde telt maar één warft met enkele huizen. Er is een kleine haventje aan de noordwesthoek zonder voorzieningen, net ten oosten van de in 2013 aangelegde veerhaven. Bij de noordelijke warft kan gebruik gemaakt worden van bed en breadfest. Of er gekampeerd kan worden, moet in overleg met de bewoners gebeuren. Verder info op www.groede.de/

omhoog Langeness en Oland (+89Hl)

Het lange Langeneß is via een smal spoor met Oland en Dagebüll op het vasteland verbonden en telt 18 warften, die enkele huizen tot kleine gehuchten herbergen. Oland telt één warft met een aantal huizen bij de westpunt en een kleine jachthaven. Of er gekampeerd kan worden is onbekend. Op het veld tussen de veerhaven op de westpunt van Langeneß en de warft kan gekampeerd worden. Er is geen jachthaven. Het gebied voor het tententerrein valt bij laagwater droog. Tegen betaling kan gebruik gemaakt worden van de wasvoorzieningen in de herberg op de warft. Het havengebouw heeft gratis toegankelijke toiletten en wastafels. Verschillende warften over de lengte van het eiland hebben privéhaventjes of steigers. Gebruik daarvan is alleen bedoeld voor bewoners en gasten van die warften. Nadere informatie over Langeneß is te vinden op www.langeness.de en over Oland op www.nordseetourismus.de/de/oland.

Amrum (+90Hl)

De jachthaven valt droog bij laagwater en heeft alleen hoge steigers. Voor nadere informatie over de jachthaven zie www.amrumeryachtclub.de.
Aanlanden kan aan de kant naast de jachthaven en kamperen op de groenstrook voor het restaurant wordt voor één nacht gedoogd. In het restaurant, anex havengebouw van de zeilvereniging kun je je inschrijven en voor 2 euro/nacht mag je gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen. Voor wasmachine, droger en douche moet je betalen m.b.v. 50centsmunten.
Iets verder noordwaarts ligt een tweede kleine jachthaven met minder voorzieningen. Of je daar kunt kamperen is onbekend.

Föhr (+127Hl)

De grote jacht-,veer- en beroepshaven in Wyk in de zuidoost punt van het eiland en het strand van Wyk zijn de enige plekken waar je bij laagwater kunt aanlanden. Het wad rond de rest van het eiland valt bij laagwater droog. Of er bij de jachthaven aan de noordoostzijde gekampeerd kan en mag worden is onbekend. In de jachthaven ligt een gebouw op een ponton waar overnachtkan worden. Douches en toiletten bevinden zich in Cafe Klein Helgoland. Voor nader informatie over de jachthaven zie www.hafen-wyk.de.

omhoog Sylt (West+43/Hörnum Hafen +135Hl)

Sylt is met een spoorlijndijk verbonden met het vaste land. Ten zuiden van de dijk liggen twee havens, bij Hörnum (www.sylter-yachtclub.de) en meer naar het noorden bij Rantum (zie www.rantum.de). Bij de noordpunt van het eiland ligt een jachthaven bij List (04651 - 870374). Sylt is zeer toeristisch en mondain. Of er bij de jachthaven van Rantum en List gekampeerd kan worden is onbekend. De jachthaven van Hörnum heeft de normale voorzieningen en een apart grasveldje voor tenten. De haven is ook bij laagwater bereikbaar.
Midden op het eiland ligt een camping die van het zeestrand is te bereiken (kanokarretje mee).


omhoog

Passage-uren wantijen Halligen:

De opgegeven periode dat het wantij, de toegang of het gebied te bevaren is, is geschat op grond van de opgegeven hoogtes op de vaarkaart.
Houd rekening met afwijkende periodes dat doorvaart mogelijk is.

route 111: toegang Tümlauer Koog: 4 u v/n HW Tümlauer Koog (+71Hl)
route 114: toegang zuidhaven Nordstrand: 4 u v/n HW Husum (+115Hl)
route 114: toegang haven Husum: 4 u v/n HW Husum (+115Hl)
route 117:Korbbaksandplaat (ZWhoek Nordstrand): 3 u v/n HW Nordstrand Strucklahnungshörn(+97Hl)
route 113: wantij Dwarsloch (W v Südfall): 4 u v/n HW Südfall (+129Hl)
route 116, 124: toegang camping Nordstrand: 4 u v/n HW Nordstrand Holmer Siel(+160Hl)
route 124: toegang Nordstrandischmoor: 2 u v/n HW Hamburger Hallig (+185Hl)
route 119: wantij Hooge Loch (Z van Japsand): 3 u v/n HW Hooge (+92Hl)
route 122, 123: wantij Sandshörn (N van Pellworm): 3 u v/n HW Hooge (+92Hl)
route 123: wantij Sandshörn (O van Hooge): 4 u v/n HW Hooge (+92Hl)
route 120, 123: wantij Hooge ZO punt: 3 u v/n HW Hooge (+92Hl)
route 120, 123, 131: toegang jachthaven Hooge: 4 u v/n HW Hooge (+92Hl)
route 117, 125: toegang jachthaven Pellworm: 3 u v/n HW Pellworm (+95Hl)
route 118: wantij Porrenrünnel (ZWhoek Pellworm): 3 u v/n HW Pellworm (+95Hl)
route 125, 127, 129: toegang haventje Gröde Appelland: 5 u v/n HW Gröde (+106Hl)
route 126, 127, 133: toegang kampeerveld veerhaven Langeneß: 4 u v/n HW Langeneß (+89Hl)
route 126, 131, 133: wantij Schweinrücken (westpunt Langeneß): 3 u v/n HW Langeneß (+89Hl)
route 133: wantij Marschnack (N van Langeneß): 5 u v/n HW Föhr Wyk (+127Hl)
route 136, 139: toegang Dagebüll: 4 u v/n HW Dagebüll (+140Hl)
route 115, 130, 131, 132, 134: toegang Wittdun Amrum: 4 u v/n HW Amrum Hafen (+90Hl)
route 134: wantij Nebel (Amrum): 4 u v/n HW Amrum Hafen (+90Hl)
route 135: wantij Odde (Amrum): 4 u v/n HW Amrum Odde (+66Hl)
route 138a: wantij Föhrer Schulter (NO Föhr): 3 u v/n HW Föhr Ley Nord (+146Hl)
route 138b: wantij Hörnumtief (NO Föhr): 4 u v/n HW Föhr Ley Nord (+146Hl)
route 141, 142: toegang Rantum (Sylt): 5 u v/n HW Sylt Rantum (+185Hl)


omhoog

Tochtbeschrijvingen van de verschillende vertrekpunten

Voor de tochten zijn steeds de geulen aangehouden, waardoor een tocht soms via een grillige route loopt. Afhankelijk van de waterhoogte is er vaak de mogelijkheid om bochten en hoeken af te snijden. Let daarbij echter wel goed op de stroming en de waterhoogtes. Raadpleeg eventueel vooraf de stroomatlas voor de Halligen en getijdentabellen Duitse Wadden op deze site.

omhoog

Tochten van en naar Eiderstuw HW=HW Eiderstuw (-26Hl)

Zie Eiderstuw voor bijzonderheden over Eiderstuw
Eiderstuw - Tümlauer Koog; 109-110-111 (35 km); 3 u n HW - 3 u n HW (+54Hl)
Route ⇑: Eiderstuw - boei E11 N54°18.261'/E8°33.054' (ca 15 km 340°) kentering (neutraal), boei 11 - boei Ord8 N54°21.300'/E8°34.496' (ca 6 km 15°) afgaand tij (tegen), boei Ord8 - N54°21.828'/E8°35.423' (ca 1,4 km 45°) afgaand tij (tegen), N54°21.828'/E8°35.423' - geul Tümlauer Koog (ca 6 km) afgaand tij (tegen).
Tümlauer Koog - Eiderstuw ; 111-110-109 (35 km); 3u n HW - 3u v HW (+71Hl)
Route ⇓: jachthaven Tümerlauer Koog - N54°21.828'/E8°35.423' (6 km) afgaand tij (mee), N54°21.828'/E8°35.423' - boei Ord8 N54°21.300'/E8°34.496' (ca 1,4 km 225°) afgaand tij (mee), boei Ord8 - N54°18.261'/E8°33.054' (ca 6 km 195°) afgaand tij (mee), N54°18.261'/E8°33.054' - boei E11 N54°14.604'/E8°35.464' (ca 7 km 160°) afgaand tij/kentering (opzij/mee/neutraal), boei E11 - Eiderstuw (ca 15 km 115°) kentering/opkomend tij (neutraal/mee).
De geul van Tümlauer Koog is van prikken voorzien. Blijf binnen de prikken varen. Het wad en de haven vallen droog. Daarom en omdat de stroming min of meer tegengesteld is op het eerste en tweede deel van de route (zowel ⇑ als ⇓) is het lastig een route met zo veel mogelijk stroom mee te plannen. Je kunt met afgaand water uit de havens bij de Eiderstuw resp van Tümlauer Koog vertrekken, bij laagwater op het wad te pauzeren en wachten tot er weer genoeg water staat. Zie Tümlauer Koog voor bijzonderheden over Tümlauer Koog.

Voor overige tochten van/naar de Eiderstuw zie hieronder bij Tümlauer Koog en bij kanotochten in de Duitse bocht tussen Jade en Elbe.

omhoog

Tochten van en naar Tümlauer Koog HW=HW Tümlauer Koog (+71Hl)

Zie Tümlauer Koog voor bijzonderheden over Tümlauer Koog
Tümlauer Koog - Husum; 111-110-113-114 (38 km); 3u n HW -lw - HW (+71Hl, +115Hl)
Route ⇑: jachthaven Tümerlauer Koog - boei Ord8 N54°21.252'/E8°34.511' (6 km) afgaand tij (mee), koers 22° N54°24.000'/E8°36.448' (6km) afgaand tij/kentering (tegen), koers 60° boei 31 N54°26.421'/E8°43.863' (9km) opkomend tij (mee), boei 31 - haven Husum (18km) opkomend tij/kentering (mee).
Husum - Tümlauer Koog; 114-113-110-111 (38 km); 3u n HW -lw - 4u n HW (+115Hl, +71Hl)
Route ⇓: haven Husum - boei 31 N54°26.421'/E8°43.863'(18km) afgaand tij (mee), boei 31 - N54°24.000'/E8°36.448' koers 233° (9km) afgaand tij (mee), koers 208° boei Ord 8 N54°21.252'/E8°34.511' (6 km) kentering (neutraal), boei Ord 8 - jachthaven Tümerlauer Koog (6km) opkomend tij (mee)
Vanwege het droogvallen bij de havens is het verstandig op de plaat Westerheversand en halverwege op een drooggevallen plaat bij laagwater in totaal 2 uur te pauzeren zodat er weer genoeg water staat om de havens te bereiken. Zie Husum voor bijzonderheden over Husum

Tümlauer Koog - Pellworm; 111-110-112-116-125 (28 km); 4u v HW - 1u n HW (+71Hl, +95Hl)
Route ⇑: jachthaven Tümerlauer Koog - boei Ord8 N54°21.252'/E8°34.511' (6 km) opkomend tij (tegen), boei Ord8 - boei SH14 koers 350° (4km) opkomend tij (mee), boei SH14 - boei NH18 koers 28° (14km) opkomend tij (mee), boei NH18 - jachthaven Pellworm (4km) opkomend tij (mee).
Pellworm - Tümlauer Koog ; 125-116-112-110-111 (28 km); 1u v HW - 4u n HW (+95Hl, +71Hl)
Route ⇓: jachthaven Pellworm - boei NH18 (4km) opkomend tij/kentering (neutraal), boei NH18 - boei SH14 koers 210° (14km) afgaand tij (mee), boei SH14 - boei Ord8 koers 170° (4km), afgaand tij (mee), boei Ord8 - jachthaven Tümerlauer Koog (4km) afgaand tij (tegen).
De slenk van en naar Tümlauer Koog is ca 4 uur rond HW bevaarbaar. Je kunt niet eerder dan 2-3 uur na laagwater daar vandaan vertrekken of aankomen. Hetzelfde geldt voor de jachthaven van Pellworm. Onderweg kun je alleen een drijfpauze houden. Zie Pellworm voor bijzonderheden over Pellworm.

Tümlauer Koog - Nordstrand; 111-110-116 (28 km); 3u v HW - 1u n HW (+71Hl, +160Hl)
Route ⇑: jachthaven Tümerlauer Koog - boei Ord8 N54°21.252'/E8°34.511' (6 km) opkomend tij (tegen), boei Ord8 - boei SH14 N54°22.716'/E8°34.099', koers 350° (4km) opkomend tij (mee), boei SH14 - boei NH17 N54°29.378'/ E8°43.142' koers 38° (16km) opkomend tij (mee),boei NH17 -(geul Fuhle Schlot)- camping Nordstrand (10km) opkomend tij/kentering (mee)
Nordstrand - Tümlauer Koog; 116-110-111 (28 km); 1u v HW - 3u n HW (+160Hl, +71Hl)
Route ⇓: camping Nordstrand -(geul Fuhle Schlot)- boei NH17 N54°29.378'/E8°43.142',boei NH17 - boei SH14 N54°22.716'/E8°34.099' koers 218°, boei SH14 - boei Ord8 N54°21.252'/E8°34.511' koers 170° (4km), afgaand tij (mee), boei Ord8 - jachthaven Tümerlauer Koog (4km) afgaand tij (tegen) De slenk van en naar Tümlauer Koog is ca 4 uur rond HW bevaarbaar. Je kunt niet eerder dan 2 -3 uur na/voor laagwater daar vandaan vertrekken/aankomen. Je kunt ook kiezen voor de vermoedelijk leukere route door de slenk Dwarsloch ten oosten van Südfall, die loopt van boei 27 in het zuiden tot boei F1 in het noorden en met prikken is afgezet. Zie Nordstrand voor bijzonderheden over Nordstrand.

Tümlauer Koog - Hooge (+71Hl, +92Hl)
Route 1 ⇑: 111-110-112-121-120 (38 km), 4u v HW - 2u n HW; jachthaven Tümerlauer Koog - boei Ord8 N54°21.252'/E8°34.511' (6km) opkomend tij (tegen), boei Ord8 - boei SH14 N54°23.503'/E8°34.246' koers 352° (4km) opkomend tij (mee), boei SH14 - boei 19 N54°26.212'/E8°35.152' koers 11° (5km) opkomend tij (mee), boei 19 - N54°28.631'/E8°37.501' koers 30° (5km) opkomend tij (mee), N54°28.631'/E8°37.501' - N54°29.002'/E8°34.431' route 275° (3,5km) opkomend tij (mee), N54°29.002'/E8°34.431' - N54°28.787'/E8°33.752' koers 240°(0,8km) opkomend tij (mee), N54°28.787'/E8°33.752' - N54°29.409'/E8°33.010' koers 325°(1,4km)opkomend tij (mee), N54°29.409'/E8°33.010' - N54°32.673'/E8°32.681' koers 355° (6km) opkomend tij (mee), N54°32.673'/E8°32.681' - N54°33.486'/E8°34.802' koers 55° (2,7km) kentering (neutraal), N54°33.486'/E8°34.802' - jachthaven Hooge (4km) afgaand tij (mee).
Route 2 ⇑: 111-115-126-131 (44km), 4u v HW - 1u n HW; jachthaven Tümerlauer Koog - boei Ord8 N54°21.252'/E8°34.511' (6km volg de prikken) opkomend tij (tegen), boei Ord8 - boei x N54°24.205'/E8°28.005' (9km 307°) opkomend tij (mee), boei x - N54°26.878' - E8°25.924' (5,5km 335°), opkomend tij (mee), N54°26.878'/E8°25.924' - N54°34.483'/E8°26.975' (14km 5°), opkomend tij (mee), N54°34.483' - E8°26.975' - boei SA7 (2,8km 39°) opkomend tij (mee), boei SA7 - boei SA16 (4km 105°, volg de boeien) opkomend tij (mee), boei SA16 - jachthaven Hooge (1,2km 172°), opkomend tij (mee).
Hooge - Tümlauer Koog; (+92Hl, +71Hl)
Route 1 ⇓:120-121-112-110-111 (38 km), 1u v HW - 4u n HW; jachthaven Hooge - N54°33.486'/E8°34.802' (4km) opkomend tij (mee), N54°33.486'/E8°34.802' - N54°32.673'/E8°32.681' (2,7km) opkomend tij (mee), N54°32.673'/E8°32.681' - N54°29.409'/E8°33.010' koers 172° (6km) kentering (neutraal), N54°29.409'/E8°33.010' - N54°28.787'/E8°33.752' koers 137° (1,4km) afgaand tij (mee), N54°28.787'/E8°33.752' - N54°29.002'/E8°34.431' koers 70° (0,8km) afgaand tij (mee), N54°29.002'/E8°34.431' - N54°28.631'/E8°37.501' koers 90°(3,5km) afgaand tij (mee), N54°28.631'/E8°37.501' - boei 19 N54°26.212'/E8°35.152' koers 117°(5km) afgaand tij (mee), boei 19 - boei SH14 N54°23.503'/E8°34.246' koers 220° (5km) afgaand tij (mee), boei SH14 - boei Ord8 koers 170° (4km) afgaand tij (mee), boei Ord8 - jachthaven Tümlauer Koog (6km) afgaand tij (tegen).
Route 2 ⇓: 131-126-115-111(44km), 1u v HW - 4u n HW; jachthaven Hooge - boei SA16 (1,2km 355°) opkomend tij (tegen/neutraal), boei SA16 - boei SA7 (4km 285° kentering (neutraal), boei SA7 - N54°34.455'/E8°26.990' (3km 220°) afgaand tij (mee), N54°34.455'/E8°26.990' - N54°25.597'/E8°26.527' (16,5km 182°) afgaand tij (mee), N54°25.597'/E8°26.527' - boei Ord8 (12km 132°) afgaand tij (mee/opzij), boei Ord8 - jachthaven Tümlauer Koog (7,7km volg de prikken), afgaan dtij (tegen).
Route 1 is uitgestippeld via de geulen, maar als je ca 3 uur rond hoogwater over de ondiepten ten westen van Pellworm vaart, kun je in principe ook tussen de zuidkant Hooge en boei Ord8 voor de ingang van Tümerlauer bucht in één rechte lijn varen met een koers van ca 350° (Z->N) resp 170° (N->Z).
Bij route 2 heb je minder last van wantijen, maar je hebt minder vaartijd omdat beide havens en de ondiepten ca 4 uur rond hoogwater bevaarbaar zijn. Tussen boei Ord8 en Tümlauer Koog heb je stroom tegen. Onderweg kun je nergens aan land want Japsand, Noorder- en Suderoogsand zijn verboden gebied. Zie Hooge voor bijzonderheden over Hooge (o.a. aanlanden vertrek bij laagwater).

Tümlauer Koog - Amrum buitenom; 111-115 (42 km); 4 u v HW - 3u n HW (+71Hl, +90Hl)
Route ⇑: jachthaven Tümerlauer Koog - boei Ord8 N54°21.252'/E8°34.511' (6 km) opkomend tij (tegen), boei Ord8 - boei 13 N54°22.731'/E8°32.493' koers 325° (4km) opkomend tij (mee/opzij), boei 13 - boei AH6 N54°24.170'/E8°27.961' koers 298° (5,5km) opkomend tij (opzij/mee), boei AH6 koers 345° N54°27.370'/E8°26.581' (6km) opkomend tij (opzij/mee), N54°27.370'/E8°26.581' - boei SA1 N54°36.014'/E8°25.527' koers 356° (16km) opkomend tij/kentering (mee/neutraal/tegen), boei 26 N54°37.790'/E8°25.180' (3km) afgaand tij (neutraal/tegen), boei 26 - jachthaven Wittdun (2,5km) afgaand tij (tegen).
Amrum - Tümlauer Koog; 115-111 (42 km); 2 u v HW - 4u n HW (+90Hl, +71Hl)
Route ⇓: jachthaven Wittdun - boei 26 N54°37.790'/E8°25.180' (2,5km) opkomend tij (tegen), boei 26 - boei SA1 N54°36.014'/E8°25.527' koers (3km) opkomend tij (tegen), boei SA1 - koers naar N54°27.370'/E8°26.581' (16km) opkomend/kentering/afgaand tij (neutraal), N54°27.370'/E8°26.581' - boei AH6 N54°24.170'/E8°27.961' (6km) koers afgaand tij (mee), boei AH6 - boei 13 N54°22.731'/E8°32.493' (5,5km) afgaand tij (mee), boei 13 - boei Ord8 N54°21.252'/E8°34.511' (4km) afgaand tij (mee), boei Ord8 - jachthaven Tümerlauer Koog (4km) afgaand tij (tegen).
Onderweg kun je nergens aan land omdat alle drie de Sandplaten tot beschermd gebied behoren. Vanwege het droogvallen van de havens is het onvermijdelijk dat je een deel tegen de stroom in moet varen. Zie Amrum voor bijzonderheden over Amrum
Voor de route binnendoor zie de route naar Hooge vv en van Hooge naar Amrum vv

Zie ook Tümlauer Koog - Eiderstuw

omhoog

Tochten van en naar Husum HW=HW Husum (+115Hl)

Zie Husum voor bijzonderheden over Husum

Husum - Pellworm; 114-117 (30 km); 1u v HW - 3u n HW (+115Hl, +95Hl)
Route ⇑: jachthaven Husum - boei 44 N54°26.600'/E8°47.600' (17km) opkomend tij/kentering (ca neutraal), boei 44 - F11 N54°46.500'/E8°29.400' koers 325° (6km) afgaand tij (opzij), F11 - jachthaven Pellworm Tammensiel (7km) afgaand tij (tot F5 mee/vanaf F5 tegen).
Pellworm - Husum; 117-114 (28 km); 4u v HW - u n HW (+95Hl, +115Hl)
Route ⇓: jachthaven Pellworm Tammensiel - boei F4 N54°44.950'/E8°29.090' koers 145° (5km) opkomend tij (tegen), F4 - boei 46 N54°26.600'/E8°47.600' koers 145° (8km) opkomend tij (opzij/mee), boei 44 - jachthaven Husum (15km) opkomend tij (mee)
Het wad tussen Südfall en Nordstrand valt droog en is alleen bevaarbaar ca 3 uur rond hoogwater.
Omdat je in de Guhle Schlot geul afgaand tij hebt, kun je het best zo oostelijk mogelijk aansturen en dan de geul langs de noordzijde afvaren. Houd bij het oversteken van de Norderhever geul rekening met weggezet worden naar het zuidoosten.
Als je van Husum stroom mee wilt hebben, dus afgaand tij, kun je wellicht niet over de plaat en moet je omvaren ten westen om Südfall via de geulen Heverstroom en Norderhever. De vaarafstand wordt dan ca 35km. Zorg dat je met laagwater bij de uitmonding van de Heverstroom in de Norderhever bent, pauzeer daar op een plaat en vervolg dan de tocht naar Pellworm. Ook van Pellworm naar Husum kun je voor deze route kiezen met hetzelfde stroom regime. Mogelijk kun je ook via de met prikken afgezette Dwarsloch langs Südfall varen als er gnoeg water staat. De havens van Husum en Tannensiel vallen droog ca 2 uur rond laagwater. Zie Pellworm voor bijzonderheden over Pellworm.

Husum - Nordstrand; 114-117-116 (30 km); 3u v HW - 3u n HW (+115Hl, +160Hl)
Route ⇑: jachthaven Husum - boei 44 N54°26.600'/E8°47.600' (17km) opkomend tij/kentering (ca neutraal), boei 44 - F11 N54°46.500'/E8°29.400' koers 325° (7km) kentering (neutraal), F11 - camping Nordstrand Platz Margarethenruh (6km) afgaand tij (tegen)
Nordstrand - Husum; 116-17-114 (30 km); 3u v HW -3 u n HW (+160Hl, +115Hl)
Route ⇓: camping Nordstrand Platz Margarethenruh - F11 (6km) opkomend tij/kentering (tegen/neutraal, F11 - boei 44 N54°26.600'/E8°47.600' koers 175°(7km)kentering/afgaand tij (neutraal/mee), boei 44 - jachthaven Husum (17km) afgaand tij (tegen)
Nadeel van deze route is dat je vanwege de oversteek over de plaat Korbbakensand weinig stroomvoordeel hebt en naar Husum voornamelijk stroon tegen. Als je om Südfall heen vaart en de geulen blijft volgen vertrek je ca 3 uur na hoogwater uit Husum resp Nordstrand en vaar je na de kentering vanaf boei 25 (54°26'30"/8°38'30") in de Nordheverstroom verder naar Nordstrand resp Husum met opkomend tij. Pauseer op de plaat bij boei 35 tot na de kentering. Eventueel kun je als er genoeg water staat de doorsteek door de geul Dwarsloch westelijk langs Südfall nemen (volg de prikken). Dit is wel ca 14,5 km meer dan via de doorsteek over Korbbakensand. Zie Nordstrand voor bijzonderheden over Nordstrand.

Zie ook Husum - Tümlauer Koog

omhoog

Tochten van en naar Nordstrand HW=HW Nordstrand Holmer Siel(+160Hl)

Zie Nordstrand voor bijzonderheden over Nordstrand en Nordstrandischmoor voor Nordstrandischmoor
Bij de routebeschrijvingen wordt voor 'camping' camping Nordstrand Platz Margarethenruh bedoeld. 

Nordstrand - Gröde Appelland 124-125-129 (20 km); 3u v HW - 3u n HW (+160Hl, 106Hl)
Route ⇑: camping - boei HF9 (3km) opkomend tij (opzij), boei HF9 - boei NH27 (4km) opkomend tij (opzij/mee), boei NH27 - boei SA32 (10km) opkomend tij (mee), boei SA32 - haventje Gröde (3km) opkomend tij (tegen-opzij-mee).
Gröde Appelland - Nordstrand 129-125-124 (20 km); HW - 3u n HW (+106Hl, +160Hl)
Route ⇓: haventje Gröde - boei SA32 (3km) afgaand tij (mee-opzij-tegen), boei SA32 - boei NH27 (10km) afgaand tij (mee) boei NH27 - boei HF9 (4km) afgaand tij, boei HF9 - camping Nordstrand (3km) afgaand tij
Het gebied voor Nordstrand valt 2 uur rond laagwater droog, zodat vertrek of aankomst bij de camping binnen ca 3 uur rond hoogwater (ca 1 uur voor hoogwater Helgoland) moet plaatsvinden. Zie Gröde voor bijzonderheden over Gröde Appelland.

Nordstrand - Pellworm (+160Hl, +95Hl)
Route 1 ⇑ 116-117 (12km), HW - 3u n HW: Camping - boei F15 (5km) afgaand tij (mee), F15 - boei NH18 (7km) afgaand tij (mee), NH18 - jachthaven Tammensiel Pellworm (2km) afgaand tij (tegen).
Route 2 ⇑ 124-125 (14km), HW - 3u n HW: Camping - boei HF9 koers 295° (3km) afgaand tij (mee), HF9 - boei NH18 (8km) afgaand tij (mee), NH18 - jachthaven Tammensiel Pellworm (2km) afgaand tij (tegen).
Pellworm - Nordstrand (+95Hl, +160Hl)
Route 1 ⇓ 117-116 (12km), 3u v HW - HW: jachthaven Tammensiel Pellworm - boei NH18 (2km) opkomend tij (tegen), NH18 - boei F15 (7km) opkomend tij (mee), F15 - camping Nordstrand (5km) opkomend tij (mee).
Route 2 ⇓ 125-124 (14km), 3u v HW - HW: jachthaven Tammensiel Pellworm - boei NH18 (2km) opkomend tij (tegen), NH18 - boei HF9 (8km) opkomend tij (mee), HF9 - camping Nordstrand (3km koers 115°) opkomend tij (mee).
Route 2 kan nog bekort worden door rechtstreeks van (koers 75°)/naar (koers 250°) de jachthaven Tammensiel resp boei HF1/3 (54°31'/8°46') te varen als er genoeg water op de tussenliggende Pellwormplate staat. Voordeel is ook dat je dan alleen maar stroom mee of van opzij hebt. Zie Pellworm voor bijzonderheden over Pellworm.

Zie ook Nordstrand - Tümlauer Koog en Nordstrand - Husum

omhoog

Tochten van en naar Pellworm HW=HW Pellworm Anleger (+95Hl)

Zie Pellworm voor bijzonderheden over Pellworm

Pellworm - Hooge (+95Hl, +92Hl)
Route 1 ⇑ 123 (25km), 3u v HW - 3u n HW: jachthaven Tammensiel Pellworm - boei NH18 (3km) opkomend tij (tegen), boei NH18 - boei NH24 (6km) opkomend tij (mee), boei HN34 - geul Rummelloch 54°33.665'/8°45.094' (2 km koers 5°) opkomend tij, geul Rummelloch - geul Sandshörn 54°34.610'/8°35.324'(12 km prikken volgen), opkomend tij/kentering (mee/neutraal), geul Sandshörn - jachthaven Hooge (3km kentering/afgaand tij (neutraal/mee).
Route 2 ⇑ 125-118-121-120 (29km), 1u v HW - 3u n HW: jachthaven Tammensiel Pellworm - boei NH18 (3km) opkomend tij/kentering (neutraal), NH18 - 54°28.955'/8°39.576' (4km route 240°) kentering/afgaand tij (neutraal/mee), 54°28.955'/8°39.576' - Rummelloch 54°29.206'/8°33.129' (6km 275° over wantij Porrenrünnel) afgaand tij (opzij/mee), 54°29.206'/8°33.129' - 54°32.656'/8°32.706' (6,5km koers 57° - volg eventuele prikken), afgaand tij (tegen), 54°32.656'/8°32.706' - jachthaven Hooge (7km over wantij Sandshörn) afgaand tij (mee). Zie opmerking hieronder.
Hooge - Pellworm (+92Hl, +95Hl)
Route 1 ⇓ 123 (25km), 2u v HW - 3u n HW: jachthaven Hooge - geul Sandshörn 54°34.610'/8°35.324' (3km koers 120°) opkomend tij (mee), geul Sandshörn - geul Rummelloch 54°33.665'/8°45.094' (12 km prikken volgen) opkomend tij/kentering (mee/neutraal), geul Rummelloch - boei HN34 (2 km) kentering/afgaand tij (neutraal/mee), boei NH24 - boei NH18 (6km) afgaand tij (mee), boei NH18 - jachthaven Tammensiel (3km) afgaand tij (tegen).
Route 2 ⇓ 120-121-118-125 (29km), 3u v HW - 3u n HW: jachthaven Hooge - geul Rummelloch 54°32.656'/8°32.706' (7km over wantij Sandshörn) opkomend tij (mee), 54°32.656'/8°32.706' - 54°29.206'/8°33.129' (6,5km eventuele prikken volgen geul Rummelloch) opkomend tij (tegen), 54°29.206'/8°33.129' - 54°28.955'/8°39.576'(6km 100° over wantij Porrenrünnel) kentering (neutraal), 54°28.955'/8°39.576' - boei NH18 (4km 60°) kentering/afgaand tij (neutraal/tegen), boei NH18 - jachthaven Tammensiel (3km) afgaand tij (tegen). Zie opmerking hieronder.
Op de route tussen Pellworm en Hooge moeten twee wantijen achter elkaar overgestoken worden: het wantij Sandshörn (N van Pellworm) is bevaarbaar 3 u v/n HW Hooge, het wantij Sandshörn (O van Hooge) is bevaarbaar 4 u v/n HW Hooge (+92Hl) en het wantij Porrenrünnel (ZWhoek Pellworm) is bevaarbaar 3 u v/n HW Pellworm (+95Hl). De geulen kunnen gedeeltelijk door particulieren van prikken zijn voorzien.
Als het water hoog genoeg staat kan voor route 1 beter rechtstreeks tussen de jachthaven Tammensiel en boei NH 22 (70° resp 250°) gevaren worden; dat scheelt 3,5km en je hebt geen stroom tegen.
Op de route 2 van Hooge naar Pellworm heb je twee maal stroom tegen. Als er genoeg water staat is het daarom aan te bevelen om in plaats van de geulen de kust van Pellworm over de platen te volgen. Je hebt dan minder last of voordeel van de stroom maar verkort de route met 5,5km.
Of gekozen wordt voor de noordelijke route of de zuidelijke route is voornamelijk afhankelijk van het tijdstip dat je uit Pellworm wilt vertekken. Zie Hooge voor bijzonderheden over Hooge.

Pellworm - Amrum Wittdün ; 125-123-120-131 / 125-118-121-120-131(35/36 km); 3u v HW - 3u n HW (+95Hl, +90Hl)
Route ⇑: zie route Pellworm - Hooge en Hooge - Amrum
Amrum Wittdün - Pellworm; 131-120-123-125 / 131-120-121-118-125 (35/36 km); 3u v HW - 3u n HW (+90Hl, +95Hl)
Route ⇓: zie route Amrum - Hooge en Hooge - Pellworm

Pellworm - Gröde Appelland; 125-129 (20 km); 3u v HW - HW (+95Hl, +106Hl)
Route ⇑: jachthaven Tammensiel - boei NH22 (3,5km) opkomend tij (mee/opzij), boei NH22 - boei SA32 (14km) opkomend tij (mee), boei SA32 - haventje Gröde (2km) opkomend tij/kentering (mee/neutraal).
Gröde Appelland - Pellworm; 129-125 (20 km); HW - 5u n HW (+106Hl, +95Hl)
Route ⇓: haventje Gröde - boei SA32 (2km) afgaand tij (mee), boei SA32 - boei NH22 (14km) afgaand tij (mee), boei NH22 - jachthaven Tammensiel (3,5km) afgaand tij (mee/opzij).
Een groot deel van het gebied tussen Pellworm en Gröde is zone 1 gebied, maar is drie uur rond hoogwater toegankelijk. De beschreven route loopt via de geul, maar gezien het hoge water op de platen kan ook rechtstreeks van haven naar haven gevaren worden (afstand 13,5km), maar het stroomvoordeel is dan veel minder of zelfs negatief. Zie Gröde voor bijzonderheden over Gröde Appelland.

Zie ook Pellworm - Tümlauer Koog, Pellworm - Husum en Pellworm - Nordstrand

omhoog

Tochten van en naar Hooge HW=HW Hooge Anleger (+92Hl)

Zie Hooge voor bijzonderheden over Hooge

Hooge - Amrum; 131 (13km); HW - 4u n HW (+92Hl, +90Hl)
Route ⇐: jachthaven Hooge - boei 19 (10km) afgaand tij (mee/opzij), boei 19 - boei AH2 (1km) afgaand tij (mee), boei AH2 - jachthaven Wittdün (2km) afgaand tij (tegen)
Amrum - Hooge; 131 / 115-119-120 (10/19 km); 4u v HW - HW (+90Hl, +92Hl)
Route ⇒: jachthaven Wittdün - boei AH2 (2km) opkomend tij (tegen), boei AH2 - boei SA16 (10km) opkomend tij (mee), boei SA16 - jachthaven Hooge (1km) opkomend tij (mee)
De gunstigste vaartijden zijn rond hoogwater. Van Hooge naar Amrum vaar je bij afgaand tij zo noordoostelijk mogelijk om de verplaatsing naar het westen bij de oversteek van de Rutergatgeul te compenseren. Van Amrum naar Hooge vaar je bij opkomend tij in zuidoostelijk richting om zo snel te profiteren van de opkomende stroom van de Süderaue geul. Zie Amrum voor bijzonderheden over Amrum.

Hooge - Langeneß; 131-126 (6 km); 3u v HW - 3u n HW (+92Hl, +89Hl)
Route ⇑: jachthaven Hooge - boei L7 (4km) kentering (neutraal/opzij), boei L7 - veerhaven Langeneß (2km) kentering (neutraal).
Langeneß - Hooge; 126-131 (6 km); 3u v HW - 3u n HW (+89Hl, +92Hl)
Route ⇓: veerhaven Langeneß - boei L7 (2km) kentering (neutraal), boei L7 - jachthaven Hooge (4km) kentering (neutraal).
De enige beperking is de toegankelijkheid van de havens en het droogvallen van de plaat tussen Langeneß en Hooge. Je vaart steeds vrijwel dwars op de stroming en daarom zijn de tijden rond hoogwater het gunstigst. Met hoogwater kun je in een rechte lijn oversteken. Zie Langeneß voor bijzonderheden over Langeneß

Hooge - Gröde Appelland; 128-129 (13 km); 4u v HW - 1u n HW (+92Hl, +106Hl)
Route ⇒: jachthaven Hooge - haventje Gröde (13km 60°), opkomend tij (mee)
Gröde Appelland - Hooge; 129-128 (13 km 240°); HW - 5u n HW (+106Hl, +92Hl)
Route ⇐: haventje Gröde - jachthaven Hooge (15km afgaand tij (mee)
Zie Gröde voor bijzonderheden over Gröde

Zie ook Hooge - Tümlauer Koog en Hooge - Pellworm

omhoog

Tochten van en naar Gröde Appelland HW=HW Gröde Anleger (+106Hl)

Zie Gröde voor bijzonderheden over Gröde Appelland

Gröde Appelland - Langeneß; 127 (11 km); HW - 4u n HW (+106Hl, +89Hl)
Route ⇐: haventje Gröde - veerhaven Langeneß (11km 260°) afgaand tij (mee)
Langeneß - Gröde Appelland; 127 (11 km 80°); 4u v HW - 1u n HW (+89Hl, +106Hl)
Route ⇒: veerhaven Langeneß - haventje Gröde(11km), opkomend tij (mee)
Zie Langeneß voor bijzonderheden over Langeneß

Zie ook Gröde Appelland - Nordstrand, Gröde Appelland - Pellworm en Gröde Appelland - Hooge

omhoog

Tochten van en naar Langeneß HW=HW Langeneß Hilligenley (+89Hl)

Zie Langeneß voor bijzonderheden over Langeneß

Langeneß - Amrum Wittdün; 126-131 (12 km); 1u v HW - 2u n HW (+89Hl, +90Hl)
Route ⇑: veerhaven Langeneß - wantij Schweinsrücken Durchfahrt (6km 260°) opkomend tij/kentering (tegen/neutraal), Schweinsrücken Durchfahrt - boei AH2 (4km 300°) kentering/afgaand tij (neutraal/opzij), boei AH2 - jachthaven Wittdün (2km) afgaand tij (tegen).
Amrum - Langeneß; 131-126 (12 km); 2u v HW - 2u n HW (+90Hl, +89Hl)
Route ⇓: jachthaven Wittdün -boei AH2(2km) opkomend tij (tegen), boei AH2 - wantij Schweinsrücken Durchfahrt (4km 110°) opkomend tij/kentering (opzij/neutraal), Schweinsrücken Durchfahrt - veerhaven Langeneß (6km 80°), kentering/afgaand tij (neutraal/tegen)
Het wantij Schweinrücken (Oostpunt Langeneß) is bevaarbaar 3 u v/n HW Langeneß. Omdat je vooral getijdestroming van opzij hebt, kun je het beste naar Amrum als er genoeg water op de plaat staat zo noordelijk mogelijk over de plaat (290° vanaf de veerhaven Langeneß) om met afgaand tij over de plaat Hubsand ten noorden van de jachthaven Wittdün uit te komen en met afgaand tij naar de jachthaven te varen. Van Wittdün naar Langeneß kun je het beste de opgegeven route en tijden varen. Zie Amrum voor bijzonderheden over Amrum.

Langeneß - Föhr Wyk; 133 (12 km); 4u v HW - HW (+89Hl, +127Hl)
Route ⇑: veerhaven Langeneß - Nordmarsch Fahrwasser/Marchnack Schweinrücken Durchfahrt (7km prikken volgen) opkomend tij (tegen/mee), Nordmarsch Fahrwasser - jachthaven Wyk Föhr(5km 30°) opkomend tij (neutraal/mee).
Föhr Wyk - Langeneß; 133 (12 km); HW - 3u n HW (+127Hl, +89Hl)
Route ⇓: jachthaven Wyk Föhr - Nordmarsch Fahrwasser/Marchnack Schweinrücken Durchfahrt (7km 210°), afgaand tij (mee), Nordmarsch Fahrwasser - veerhaven Langeneß (5km prikken volgen) afgaand tij (mee/tegen).
Het wantij Schweinrücken (Oostpunt Langeneß) is bevaarbaar 3 u v/n HW Langeneß, het wantij Marschnack (N van Langeneß) is bevaarbaar 5 u v/n HW Föhr Wyk. Het is niet zeker of de route over de wantijen nog met prikken is aangegeven. Zie Föhr voor bijzonderheden over Föhr

Langeneß - Sylt Hörnum ; 135-137 / 126-130-137 (24/32 km)
Route 1 ⇑, 4u v HW - HW (+89Hl, +135Hl): veerhaven Langeneß - Nordmarsch Fahrwasser /Schweinrücken Durchfahrt (5km) opkomend tij (tegen), Schweinrücken Durchfahrt - boei 28/AT6 Amrumertief 54°39.302'/8°26.969 (5km 335°) opkomend tij (opzij/mee), boei 28/AT6 - Amrum Odde/Mittelloch (8km prikken volgen) opkomend tij (mee), Mittelloch - jachthaven Hörnum (6,5km 320°) opkomend tij (opzij/mee).
Route 2 ⇑, 4u n HW - lw - HW (+89Hl, +135Hl): veerhaven Langeneß - boei L3 (2km) afgaand tij (mee), boei L3 - boei KN10 (10km 270°) afgaand tij/kentering (mee/neutraal), KN10 - boei 11 Voortraptief (11km 325°) opkomend tij (mee), boei 11 - boei 17/A2 Hörnumertief (6,5km 20°) opkomend tij (mee), boei 17/A2 - jachthaven Hörnum (3km) opkomend tij (mee).
Sylt Hörnum - Langeneß (+135Hl, +89Hl)
Route 1 ⇓ 137-135 (24km), 1u v HW - 3u n HW (+135Hl, +89Hl): jachthaven Hörnum - Mittelloch/ Amrum Odde (6,5 km 140°) afgaand tij (mee), Amrum Odde - boei 28/AT6 Amrumertief (8km prikken volgen) afgaand tij (mee), boei 28/AT6 - Schweinrücken Durchfahrt (5km 155°) afgaand tij (mee), Schweinrücken Durchfahrt - veerhaven Langeneß (5km prikken volgen) afgaand tij (tegen).
Route 2 ⇓ 137-130-126 (32km), HW - lw - HW (+135Hl, +89Hl): jachthaven Hörnum - boei 17/A2 (5km) afgaand tij (mee), boei 17/A2 - boei 11 Voortraptief (6,5km) afgaand tij (mee), boei 11 - boei KN10 (11km) afgaand tij/kentering (mee/neutraal), boei KN10 - boei L3 (10km) opkomend tij (mee), boei L3 - veerhaven Langeneß (2km) opkomend tij (mee).
Route 1: Het wantij Schweinrücken (Oostpunt Langeneß) is bevaarbaar 3 u v/n HW Langeneß, het wantij Odde (Amrum) bevaarbaar 4 u v/n HW Amrum Odde (+66Hl). Daarom is het van Hörnum naar Langeneß beter om voor HW uit Hörnum te vertrekken opdat je op het laatste stuk nog genoeg water hebt staan. Houd er rekening mee dat je tussen Amrum en Langeneß door de stroom naar opzij wordt weggezet.
Route 2: Enerzijds zijn de havens van Hörnum en Langeneß 4 uur rond hoogwater bereikbaar, anderzijds wil je zo veel mogelijk stroom mee hebben, althans niet tegen. Omdat de route door niet droogvallende geulen gaat, zijn de vaartijden daarom zo gekozen dat je met laagwater bij de zuidpunt van Amrum bent. Het beste kun je tijdens de kentering daarom pauzeren op het strand bij de noord- resp. zuidpunt van Amrum tot er weer genoeg water staat richting de havens van resp Hörnum resp. Langeneß. Ook heb je ruim 6 uur de tijd rond laagwater voor een bezoek aan Amrum.
Een derde mogelijke route tussen Sylt en Langeneß vv is oostelijk om Föhr heen, zie vorige tocht en onder Föhr. Zie Sylt voor bijzonderheden over Sylt.

Langeneß - Dagebüll; 133-136 (18 km);4u v HW - HW (+89Hl, +140Hl)
Route ⇒: veerhaven Langeneß - Nordmarsch Fahrwasser (2km) opkomend tij (tegen), Nordmarsch Fahrwasser - (Marchnack Schweinrücken Durchfahrt) - boei 29 Norderauge (5km prikken volgen 35°) opkomend tij (mee), boei 29 - veerhaven Dagebüll (11km 45°) opkomend tij (mee)
Dagebüll - Langeneß; 136-133 (18 km); HW - 4u n HW (+140Hl, +89Hl)
Route ⇐: veerhaven Dagebüll - boei 29 (11km 225°) afgaand tij, boei 29 - (Marchnack Schweinrücken Durchfahrt) - Nordmarsch Fahrwasser (5km volg de prikken) afgaand tij (mee), Nordmarsch Fahrwasser - veerhaven Langeneß (2km) afgaand tij (tegen)
Het is niet zeker of de route over de wantijen nog met prikken is aangegeven. Zie Dagebülll voor bijzonderheden veerhaven Dagebüll.

Zie ook Langeneß - Nordstrand, Langeneß - Hooge en Langeneß - Gröde Appelland

omhoog

Tochten van en naar Föhr HW=HW Föhr Wyk(+127Hl)

Zie Föhr voor bijzonderheden over Föhr

Föhr Wyk - Dagebüll; 136 (9km); 4u v HW - HW (+127Hl, +140Hl)
Route ⇒: jachthaven Wyk - boei F3 (1km) opkomend tij (opzij/mee), boei F3 - veerhaven Dagebüll (8km 55°) opkomend tij (mee).
Dagebüll - Föhr Wyk; 136 (9km);HW - 4u n HW (+140Hl, +127Hl)
Route ⇐: veerhaven Dagebüll - boei F3 (8km 235°) afgaand tij (mee), boei F3 - jachthaven Wyk (1km) afgaand tij (opzij).
Zie Dagebülll voor bijzonderheden over Dagebüll

Föhr Wyk - Sylt Hörnum
Route 1 ⇑ 128 (31km), 3u v HW - 3 u n HW (+127Hl, +135Hl): jachthaven Wyk - (Föhrer Ley) - boei 29 Hörnumertief (16km) opkomend tij/kentering (mee), boei 29 - jachthaven Hörnum (15km 250°) afgaand tij (mee)
Route 2 ⇑ 132-135-137 (30km), 3u n HW - lw - HW: jachthaven Wyk - boei 28/AT6 Amrumertief 54°39.302'/8°26.969 (11km 260°) opkomend tij (tegen), boei 28/AT6 - Amrum Odde/Mittelloch (8km prikken volgen) opkomend tij (mee), Mittelloch - jachthaven Hörnum (6,5km 320°) opkomend tij (opzij/mee).
Sylt Hörnum - Föhr Wyk; 138 / 137-135-132 (31/30km);
Route 1 ⇓, 3 u v HW - 3u n HW (+135Hl, +127Hl): jachthaven Hörnum - boei 29 (15km 65°) opkomend tij/kentering (mee), boei 29 - jachthaven Wyk (16km) afgaand tij (mee).
Route 2 ⇓, 2u n HW - lw - HW (+135Hl, +127Hl): jachthaven Hörnum - Mittelloch/ Amrum Odde (6,5 km 140°) afgaand tij (mee), Amrum Odde - boei 28/AT6 Amrumertief (8km prikken volgen) afgaand tij (mee), boei 28/AT6 - jachthaven Wyk (16km ca 70°) opkomend tij (mee)
Route 1: omdat er rond hoogwater gevaren wordt, kan er alleen een drijfpauze gehouden worden.
Route 2: Het wantij Föhrer Schulter (route 138a) bevaarbaar 3 u v/n HW Föhr Ley Nord, wantij Hörnumtief (route 138b) is bevaarbaar 4 u v/n HW Föhr Ley Nord (+146Hl) en het wantij Odde (Amrum) bevaarbaar 4 u v/n HW Amrum Odde (+66Hl). Van Föhr naar Sylt moet bij Amrum Odde rond laagwater een pauze ingelast worden tot er op het wantij Odde weer genoeg water staat, van Sylt naar Föhr is het zaak bijtijds over het wantij Odde te varen en met de laagwaterkentering bij boei 28 aan te komen. Zie Sylt voor bijzonderheden over Sylt.

Zie ook Föhr Wyk - Pellworm, Föhr Wyk - Hooge en Föhr Wyk - Langeneß.

omhoog

Tochten van en naar Amrum HW=HW Amrum Wittdün(+90Hl)

Zie Amrum voor bijzonderheden over Amrum

Amrum Wittdün - Sylt Hörnum (+90Hl, +135Hl)
Route 1 ⇑ 130-137 (26km), 4u v HW - HW: Jachthaven Wittdün - boei AH2 (2km) opkomend tij (tegen), boei AH2boei KN10 (5km) opkomend tij (tegen), KN10 - boei 11 Voortraptief (11km 325°) opkomend tij (mee), boei 11 - boei 17/A2 Hörnumertief (6,5km 20°) opkomend tij (mee), boei 17/A2 - jachthaven Hörnum (3km) opkomend tij (mee).
Route 2 ⇑ 132-135-137 (27 km), 4u v HW - HW: jachthaven Wittdün - boei AH2 (2km) opkomend tij (tegen), boei AH2 - boei 28/AT6 Amrumertief (3km 260°) opkomend tij (mee), boei 28/AT6 - Amrum Odde/Mittelloch (8km prikken volgen) opkomend tij (mee), Mittelloch - jachthaven Hörnum (6,5km 320°) opkomend tij (opzij/mee).
Sylt Hörnum - Amrum Wittdün (+135Hl, +90Hl)
Route 1 ⇓ 137-130 (26km), HW - 4u n HW: jachthaven Hörnum - boei 17/A2 (5km) afgaand tij (mee), boei 17/A2 - boei 11 Voortraptief (6,5km) afgaand tij (mee), boei 11 - boei KN10 (11km) afgaand tij (mee), boei KN10 - jachthaven Wittdün (afgaand tij (tegen).
Route 2 ⇓, 137-135-132 (27km), HW - 4u n HW: jachthaven Hörnum - Mittelloch/ Amrum Odde (6,5 km 140°) afgaand tij (mee), Amrum Odde - boei 28/AT6 Amrumertief (8km prikken volgen) afgaand tij (mee), boei 28/AT6 - boei AH2 (6,5km) afgaand tij (mee), boei AH2 - jachthaven Wittdün (2km) afgaand tij (tegen).
Het wantij Odde (Amrum)is 4 u v/n HW Amrum Odde bevaarbaar(+66Hl). Zie Sylt voor bijzonderheden over Sylt.

Amrum Wittdün - Föhr Wyk; 132 (13 km); 4 u v HW - HW (+90Hl, +127Hl)
Route ⇑:jachthaven Wittdün - boei AH2 (2km) opkomend tij (tegen), boei AH2 - jachthaven Wyk (14km) opkomend tij (mee)
Föhr Wyk - Amrum Wittdün; 132 (13 km); HW - 4u n HW (+127Hl, +90Hl)
Route ⇓: jachthaven Wyk - boei AH2 (14 km) afgaadn tij (mee), boei AH2 - jachthaven Wittdün (2km) afgaand tij (tegen)
Zie Föhr voor bijzonderheden over Föhr

Zie ook Amrum - Tümlauer Koog, Amrum - Pellworm, Amrum - Hooge en Amrum Wittdün - Langeneß

omhoog

Tochten van en naar Dagebüll HW=HW Dagebüll (+140Hl)

Zie Dagebüll voor bijzonderheden over Dagebüll

Dagebüll - Sylt Hörnum; 139-138 (28 km); 2u v HW - 3u n HW (+140Hl, +135Hl)
Route ⇐: veerhaven Dagebüll - boei F10 Föher Ley (ca5 km 280°) opkomend tij (opzij), boei F10 - boei 27 Hörnumertief (8km) opkomend tij/kentering (mee), boei 29 - jachthaven Hörnum (15km 250°) afgaand tij (mee).
Sylt Hörnum - Dagebüll; 138-139 (34 km);3 u v HW - 3u n HW (+135Hl, +140Hl)
Route ⇒: jachthaven Hörnum - boei 29 (15km 65°) opkomend tij/kentering (mee), boei 29 - boei F10 (8km) afgaand tij (mee), boei F10 - veerhaven Dagebüll (5km) afgaand tij (opzij/tegen).
Omdat rond hoogwater wordt gevaren kun je over de platen ten noordoosten van Föhr varen en daarmee de afstand verkorten en eventueel pauzeren op de kust van Föhr. Het wantij Föhrer Schulter is bevaarbaar 3 u v/n HW Föhr Ley Nord, het wantij Hörnumtief is bevaarbaar 4 u v/n HW Föhr Ley Nord (+146Hl). Zie Sylt voor bijzonderheden over Sylt.

zie ook Dagebüll - Langeneß en Dagebüll - Föhr Wyk


omhoog

Tochten van en naar Sylt HW=HW Sylt Hörnum Hafen (+135Hl)

Zie Sylt voor bijzonderheden over Sylt

Sylt Hörnum - Sylt Rantum; 141 / 142 (13/15km); 5u v HW - HW (+135Hl, +185Hl)
Route ⇑: jachthaven Hörnum - Rantumlohe/Eidumtief - jachthaven Rantum (13/15 km) opkomend tij (mee).
Sylt Rantum - Sylt Rantum; 141 / 142 (13/15km); u v HW - u n HW (+185Hl, +135Hl)
Route ⇑: jachthaven Rantum - Rantumlohe/Eidumtief - jachthaven Hörnum (13/15 km) afgaand tij (mee)
De lange route via het Eidumtief is altijd bevaarbaar, de korte route via het Rantumlohe valt mogelijk droog waar deze in het Eidumtief uitmondt.

Sylt Hörnum - Sylt List; 140(51km); 6u v HW - HW (+135Hl, +121HL)
Route ⇓: jachthaven - Hörnum Odde (2km) opkomend tij (tegen), Hörnum Odde - boei LL5 (List West) (40km) opkomend tij (mee), boei LL5 - jachthaven List (9km) opkomend tij (mee).
Sylt List - Sylt Hörnum; 140 (51km); 1u v HW - 6u n HW (+121Hl, +135Hl)
Route ⇓: jachthaven List - boei LL5 (9km) afgaand tij (mee), boei LL5 - Hörnum Odde (40km) afgaand tij (mee). Hörnum Odde - jachthaven Hörnum (2km) afgaand tij (tegen).
Je hebt het meeste stroomvoordeel als je met laagwater de zuidpunt van Sylt rondt.
Zie ook Sylt Hörnum - Langeneß en Sylt Hörnum - Amrum Wittdün


als er links geen menu staat, klik dan hier op home voor menu+homepagina